Netwerk- en mediabeheerder

Netwerk- en mediabeheerder

8. Fietshandelaar Bertus Steif

Inleiding

Fietshandelaar Bertus Steif wil meer met zijn leven. Nadat hij voor de derde keer is beroofd, heeft hij zijn fietshandel verkocht. Een gedeelte van het geld heeft hij op een Dominicaanse bankrekening gezet en van de rente leeft hij tien maanden per jaar als God in Frankrijk, maar dan in de Dominicaanse Republiek. Hij heeft met eigen ogen de armoede en ellende in het buurland Haïti gezien. Hij wil met 10.000 euro van het geld dat nog op de Nederlandse rekening staat een aantal scholen in kleine dorpen van ICT-faciliteiten voorzien. De bedoeling is dat de kinderen van Haïti in contact komen met ICT-middelen en in staat worden gesteld om Engels te leren. Mogelijk dat het in de naaste toekomst in Haïti beter gaat en de kinderen een baan in de toeristenindustrie kunnen vinden. Hoe Bertus Steif zijn plan kan verwezenlijken weet hij niet en daarom vraagt jou een advies. Wil je een indruk krijgen van Haïti, dan staan er in de bronnen twee bijlagen (een clip en een Word-document) voor meer informatie.

100_2819

Situatie

Bertus Steif wil met het beschikbare geld een aantal tweedehands pc’s kopen. Hij heeft een transportonderneming zo gek gekregen voor gratis transport te zorgen. De pc’s zullen in Nederland worden getest, zo nodig gemodificeerd en geconfigureerd. Hij heeft zelf geen verstand van ICT, maar heeft zich laten vertellen dat hij voor een bedrag van ongeveer 250 euro een complete tweedehands configuratie kan kopen. Ook weet hij dat er gratis besturingssystemen en software beschikbaar zijn.

De pc’s moeten natuurlijk zo worden geconfigureerd dat ze ter plaatse zijn te gebruiken en de kans op storing minimaal is. Daarbij moet de systeemdocumentatie goed en volledig zijn, zodat deze in de toekomst eenvoudig is te onderhouden door de mensen op Haïti. Voor de beheerder moet er een onderhoudsinstructie komen. In deze instructie moet zijn opgenomen hoe de beheerder een update uitvoert van de verschillende softwarecomponenten en hoe hij een back-up maakt van de belangrijkste bestanden. Er moet ook een handleiding komen van de verschillende Engelstalige programma’s.

Natuurlijk moet er een instructie komen voor de gebruikers, kinderen van 10 tot 15 jaar. In deze instructie moet staan hoe zij het systeem opstarten en afsluiten. Ook moet er in opgenomen worden wat ze wel en niet mogen op de systemen. Als gebruikers zelf van alles gaan installeren, zal het beheer erg ingewikkeld worden. Omdat op Haïti geen Nederlands wordt gesproken, laat staan gelezen, moeten alle instructies in de Engelse taal worden verzorgd, voorzien van veel beeldschermafdrukken, zodat alles gemakkelijk begrepen kan worden.

Maak een planning om dit project te kunnen uitvoeren.

Definitiestudie

Onderzoek hoe je aan zo veel mogelijk geschikte hard- en software kunt komen, zodat op scholen in Haïti pc’s kunnen worden neergezet. Natuurlijk moet alle noodzakelijke software aanwezig zijn, zoals een besturingssysteem, antivirussoftware en één of meer trainingsprogramma’s om de Engelse taal te leren. Maak een overzicht van de verschillende opties, minimaal twee opties moeten worden uitgewerkt. Uiteraard moet alles volkomen legaal zijn. In je ontwerp houd je ook rekening met eventueel onderhoud op afstand. Let op dat er in Haïti geen beschikking is over ADSL.

Een belangrijk onderdeel van het advies is de begroting van de aanschaf van de hardware. Ook moeten de extra kosten die gemaakt moeten worden om de internetomgeving te realiseren, goed in beeld zijn.

In deze definitiestudie geef je globaal aan wat er aanwezig moet zijn (Must haves) om alles te laten functioneren.

Het eindrapport zal de volgende punten bevatten:

 • een korte beschrijving van de behoeften
 • een globale beschrijving van de mogelijke oplossingen
 • een voorlopige beschrijving van apparatuur en programmatuur die moet/kan worden aangeschaft
 • een globale kosten-batenanalyse
 • een advies omtrent de beslissing om verder te gaan met een van de oplossingen

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.

Ontwerp

Als Bertus Steif akkoord is, moet er een ontwerp worden gemaakt. Dit doe je natuurlijk op basis van de definitiestudie. In een ontwerprapport wordt een opsomming gegeven van de functionaliteiten. De functionaliteiten kunnen worden ingedeeld volgens een zogenoemde MoSCoW-analyse, wat staat voor ‘Must have’, ‘Should have’, ‘Could have’, ‘Won’t have’.

De functionaliteiten worden meestal aangegeven door de opdrachtgever, eventueel in samenspraak met (externe) deskundigen. Voor dit project moet je de informatie halen uit de beschrijving van de situatie en je eigen inschatting.

Nadat alle mogelijke functionaliteiten op papier staan, worden deze ingedeeld op urgentie waarbij de MoSCoW-analyse wordt gebruikt. Het is duidelijk dat de ‘Must haves’ in ieder geval gerealiseerd moeten worden.

M o S C o W
Must haves Should haves Could haves Won’t haves
Direct doen Snel doen Later doen (N)Ooit doen
 • Must haves: hiermee geef je globaal aan wat er aanwezig moet zijn om alles te laten functioneren.
 • Should haves: dit zijn de zaken die handig zijn als ze aanwezig zijn, maar niet strikt noodzakelijk om het geheel te laten functioneren.
 • Could haves: deze zaken kunnen eventueel aanwezig zijn.
 • Won’t haves: deze zaken benoem je omdat heel duidelijk is dat ze ongewenst zijn.

Om te kunnen vaststellen of de aangeschafte hardware voldoet, zal deze moeten worden getest en geadministreerd. Belangrijk is dat er een testplan wordt gemaakt dat vervolgens wordt uitgevoerd. Dit moet leiden tot een CMDB (configuration management database). Dit is een overzicht waarin is opgenomen uit welke componenten (soort, merk, type, fabrikant, snelheid, drivers en dergelijke) elke configuratie is samengesteld. Binnen dit project is de CMDB erg belangrijk omdat de computers onderling sterk zullen verschillen.

Het ontwerprapport moet de volgende punten bevatten:

 • een beschrijving van de gekozen oplossing op basis van de MoSCoW-analyse
 • een spreadsheet waarin een vergelijking wordt gemaakt tussen de aanbieders van tweedehands apparatuur (bij welke leveranciers, tegen welke kosten zullen de middelen worden aangeschaft?)
 • een testprocedure voor de onderdelen van de systemen (hiervoor maak je een stroomschema)
 • een CMDB

Natuurlijk houd je het logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.

Realisatie

Realiseer een proefopstelling op basis van één configuratie. Zorg dat de configuratie voldoet aan de eerder gestelde eisen. Realiseer ook de fysieke verbinding met het internet door de inbelverbinding te maken. Al deze werkzaamheden zullen op een adequate en veilige manier moeten worden uitgevoerd.
Je houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.

In deze fase worden de volgende producten opgeleverd:

 • De onderdelen worden gedemonteerd getest. De testresultaten worden gedocumenteerd en in de CMDB opgenomen.
 • De configuraties worden geïnstalleerd en getest op basis van de testprocedure zoals deze in de ontwerpfase is geformuleerd.
 • Er wordt een onderhoudsinstructie gerealiseerd voor de beheerder van de pc. In deze instructie moet zijn opgenomen hoe de beheerder een update uitvoert van de verschillende softwarecomponenten en hoe hij een back-up maakt van de belangrijkste bestanden. Deze instructie is in het Engels.
 • Er wordt een gebruikersinstructie gerealiseerd voor de gebruiker van de pc. In deze instructie moet zijn opgenomen hoe de gebruiker de systemen kan gebruiken. Vooral het gebruik van de Taal-methode is erg belangrijk. Tevens moet erin zijn opgenomen wat wel en wat niet is toegestaan. Natuurlijk moet ook dit in het Engels worden verzorgd.

Bijlagen