Netwerk- en mediabeheerder

Netwerk- en mediabeheerder

28. NetKnowledge

Inleiding

Als werknemer van NetKnowledge, een jong ICT-bedrijf dat gespecialiseerd is in Novell NetWare oplossingen, moet je regelmatig offertes maken voor netwerkoplossingen voor bedrijven in het midden- en kleinbedrijf. De grootte van deze netwerken varieert van 5 tot 500 systemen. Het blijkt lastig te zijn om tot de keuze van een goede server en bekabeling te komen als de netwerken groter worden. Binnen jullie bedrijf blijkt dit ook regelmatig een punt van discussie. Elke keer komt de vraag weer boven waar de zwakste schakel zit in het informatiesysteem als er meer gebruikers gaan inloggen en schijfruimte gaan gebruiken. Is het zwakste punt:

 • de hoeveelheid intern geheugen?
 • de snelheid van de harde schijf?
 • de snelheid van de netwerkkaart?
 • de kwaliteit van de bekabeling?
 • de lengte van de kabels?
 • de overhead van het antivirusprogramma?

Om de discussie voor eens en altijd te stoppen besluit Hans Joustra, de directeur van NetKnowledge, dat jullie projectgroep een onderzoek moet gaan doen naar de performance van een Novell NetWare server door middel van echte metingen. Hans wil een onderzoeksrapport waarin nauwkeurig wordt nagegaan waar de zwakste schakel in een systeem zich bevindt. Het onderzoek moet in ieder geval bevatten:

 • Meting van het gebruik van de harddisk bij normaal servergebruik, bijvoorbeeld als er een database op de server staat. Deze test moet met meerdere clients tegelijk uitgevoerd worden. Hans geeft aan dat hij van een bevriende relatie gehoord heeft dat het programma met de naam ‘IOMeter’ dit gebruik kan simuleren.
 • Een meting waaruit blijkt of het geheugengebruik van de server toeneemt, afhankelijk van het aantal ingelogde gebruikers. Als je deze test met respectievelijk één, vijf en tien gebruikers zou uitvoeren, en het geheugengebruik neemt lineair toe, zou je kunnen uitrekenen hoe groot het geheugen zou moeten zijn bij honderd tegelijkertijd ingelogde gebruikers.
 • Een meting waaruit blijkt of het gebruik van een antivirusprogramma op de server het geheugengebruik/de performance beïnvloedt.
 • Een beschrijving van het programma MONITOR.NLM, waarmee je deze metingen kunt doen. In het rapport moet de functie van de verschillende waarden uitgelegd worden.
 • Als er grafieken gebruikt worden, moet er altijd een legenda en uitleg bij geleverd worden.

Realisatie

Voor de realisatie van de diverse testen moet een testopstelling gebouwd worden. Installeer hiervoor een Novell NetWare 6.x server met meer dan één partitie. Probeer in ieder geval meer dan één client te koppelen om de test zo realistisch mogelijk te laten verlopen.

Doe alle metingen nauwkeurig. Herhaal ook sommige tests om zeker te zijn van de resultaten. Overleg eerst met de andere projectleden wat de beste manier van uitvoeren van een test is. Het in het wilde weg meten en schrijven levert niets op. Schrijf ook op of de gevonden uitkomst van de diverse metingen overeenkomt met de verwachting die je van de uitkomst had.

De volgende producten moeten worden opgeleverd:

 • De gerealiseerde testopstelling.
 • Het onderzoeksrapport.