Netwerk- en mediabeheerder

Netwerk- en mediabeheerder

27. Mandela College

Inleiding

Het Mandela College wil de bestaande netwerkomgeving omzetten in een VLAN-omgeving. Men is al enthousiast begonnen. Om allerlei redenen lijkt men de deadline niet te halen en men heeft jou ingeroepen de huidige situatie in kaart te brengen, met een wijzigingsvoorstel te komen en dit te realiseren.

Situatie

Het Mandela College heeft besloten een VLAN-omgeving te implementeren binnen de school. Het College beschikt over een 10.16.0.0 netwerk met acht subnetbits om de VLAN’s te implementeren.

img_008

Op termijn wil de afdeling I&A drie gescheiden netwerken (VLAN’s) te weten:

 • een personeels-LAN met als subnet 10.16.10.0/24
 • een studentennet met als subnet 10.16.20.0/24
 • een managementnet met als subnet 10.16.1.0/24

Wordt er gebruikgemaakt van Packet Tracer, dan is de configuratie in bijlage 4 beschikbaar. Wanneer er geen gebruikgemaakt wordt van Packet Tracer, dan staat in bijlage 1 hoe je tot deze basisconfiguratie kunt komen.

De volgende zaken zijn al geïnstalleerd op de routers en switches:

 • hostname op de routers;
 • seriële interface (IP-adres, subnetmasker, no shutdown)
 • DEC clock rates;
 • kabels tussen routers en switches;
 • Enable Secret on Routers: ccna°;
 • Enable Secret on Switches: cisco.

Maak een plan van aanpak waarin je de volgende stappen opneemt:

 • definitie van de huidige situatie;
 • router VLAN-configuratie;
 • switch VLAN-configuratie;
 • host-configuratie.

Zorg ervoor dat elke host volledig is geconfigureerd (IP address, subnet mask, default gateway).

Elke host moet elke interface van elke router en switch kunnen bereiken. En specifiek 192.168.1.1 op de internetrouter moet bereikbaar zijn.

Wijzigingsvoorstel formuleren

Van jou wordt verwacht dat je een wijzigingsvoorstel formuleert. Hierin moet je aangeven welke aanpassingen en aanvullingen mogelijk zijn om de netwerkomgeving aan de wensen van het Mandela College en de mogelijkheden van nu aan te passen.

Zorg ervoor dat de documentatie optimaal is bijgewerkt. Dit wil zeggen dat er ook een Visio-netwerkplan moet komen.

De rapportage moet de volgende punten bevatten:

 • Visio-tekening van de huidige netwerksituatie.
 • Wijzigingsvoorstel netwerk.
 • Voorstel van de aanpassingen/aanvullingen met betrekking tot documentatie.
 • Een testplan.

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.

Realisatie

Jouw opdracht is:

 • Realiseer de aanpassing van de netwerkomgeving.
 • Werk de (Visio)documentatie bij.
 • Test de database conform het testplan.

In deze fase worden de volgende producten opgeleverd:

 • De gerealiseerde netwerkomgeving.
 • Het testrapport.
 • De bijgewerkte documentatie voor de beheerders; hiervoor kun je bijlage 2 en bijlage 3 gebruiken.
 • Een bijgewerkte Visio-tekening.