Netwerk- en mediabeheerder

Netwerk- en mediabeheerder

25. LowTide Development BV

Inleiding

LowTide development bv is een bedrijf dat zich voornamelijk bezighoudt met het ontwikkelen en implementeren van (software)maatwerkoplossingen voor ERP-systemen. Ook is het geven van trainingen voor bestaande ERP-systemen en de maatwerkuitbreidingen daarop een dagelijkse routine. Het bedrijf is verspreid over meerdere locaties in de Randstad.

Vanwege het grote aantal opdrachten en aanvragen voor maatwerk is LowTide development bv uitgegroeid tot een bedrijf met meer dan 50 medewerkers. De trainingen voor de diverse pakketten worden op een aparte locatie gegeven.

Situatie

Om efficiënter te kunnen werken is besloten dat alle bedrijfsonderdelen van LowTide development bv ondergebracht moeten worden in één locatie. Onlangs is hiervoor een nieuw pand aangekocht op industrieterrein ‘de Meerpaal’ in Houten. Het betekent echter wel dat door de samenvoeging van de locaties een aantal medewerkers ander werk zal moeten zoeken. Er zijn bijvoorbeeld minder secretaresses nodig.

LowTide development wil deze werknemers goede informatie bieden om hen te steunen in het zoeken naar ander werk. Het bedrijf denkt aan zaken als: Waar kunnen zij vacatures vinden? Hoe en waar moet een WW-uitkering aangevraagd worden? Wat doet een uitzendbureau voor je? Waar moet je op letten bij solliciteren? Wat motiveert mensen om te gaan werken? Aan jou wordt gevraagd om antwoord te geven op deze vragen, zodat de getroffen werknemers goed begeleid kunnen worden naar ander werk.

LowTide development bv heeft een visie voor jong aanstormend ICT-talent en heeft daarom besloten om een prijsvraag uit te schrijven voor het ontwikkelen van een compleet nieuwe infrastructuur voor hun nieuwe pand in Houten. Het realiseren van de infrastructuur van het winnende ontwerp zal door een erkend installatiebureau uitgevoerd worden. Jullie projectgroep wordt uitgenodigd om mee te doen met de prijsvraag en om binnen de gestelde tijd met een compleet uitgewerkt ontwerp te komen.

Plan van eisen

 • Het netwerk zal uit drie delen bestaan: een cursistennetwerk, een administratief netwerk en een ontwikkelaarsnetwerk. Alle werkplekken van de cursisten zijn aangesloten op het cursistennetwerk. Omdat de diverse cursussen op verschillende dagen/weken gehouden worden, moeten de homedirectories van de verschillende cursisten minimaal zes maanden bewaard worden. Het gaat om ongeveer 1200 cursisten.
 • Alle werkplekken van ontwikkelaars zijn aangesloten op het ontwikkelaarsnetwerk en de werkplekken van de docenten en administratief personeel zijn aangesloten op het administratief netwerk.
 • De docenten hebben niet alleen toegang tot het administratief netwerk, maar ook tot het cursistennetwerk, omdat zij opdrachten moeten kunnen nakijken en klaarzetten.
 • De ontwikkelaars hebben, buiten hun eigen netwerk, ook toegang tot het cursistennetwerk. De cursisten hebben alleen toegang tot het cursistennetwerk.
 • In iedere lesruimte staan twaalf cursistenwerkplekken en één docentenwerkplek. Ook heeft elke lesruimte een eigen printer. De werkplekken in de lesruimte printen alleen op de printer in het leslokaal.
 • Alle werkplekken hebben toegang tot internet. Er wordt één internetlijn aangevraagd. Er is gecontroleerde toegang tot internet door middel van een firewall.
 • In het gehele netwerk worden applicaties uitgerold via Software Deployment.
 • Er moet een client/server antivirussysteem geïmplementeerd worden.
 • Bij alle werkstations in het netwerk worden op een gecontroleerde manier software-updates uitgerold.
 • Alle cursisten krijgen een home-directory van 500 MB, de administratie en docenten krijgen een home-directory van 1GB en de ontwikkelaars krijgen een home-directory van 1,5GB.
 • De ontwikkelaars hebben ook een gezamenlijke directory waarin de verschillende projecten staan. Hier hebben zij alleen toegang tot.
 • Alle werkstations worden voorzien van MS Office. De ontwikkelaars krijgen de volledige versie, de cursisten alleen MS Word, MS Excel en MS PowerPoint. De ontwikkelaars krijgen bovendien de beschikking over MS Visio.
 • Het meeste cursusmateriaal wordt webbased aangeboden. Er is hiervoor een Linux-server in het netwerk opgenomen.
 • Alle werkplekken moeten voldoende beveiligd worden door middel van policies. Voor elke afdeling moet een beleid ontwikkeld worden.

Aan jullie wordt gevraagd om:

 • een plan van aanpak te maken;
 • een functioneel ontwerp te maken van dit netwerk, rekening houdend met de eisen van de klant;
 • een logisch ontwerp (conceptdiagram) te maken van dit netwerk. Hierin moet grafisch zichtbaar zijn hoe het bedachte concept eruit ziet. Er wordt natuurlijk ook een uitleg bij geleverd;
 • een inrichtingsplan te maken. Hierin worden de plekken, aantallen, namen en dergelijke aangegeven van alle werkplekken, printers, switches in de plattegrond van het gebouw.
 • Ook de plaats van de patchkasten moet aangegeven worden. Met deze tekening kan de installateur aan de slag;
 • een technisch ontwerp te maken (inclusief een advies over de capaciteit van de ADSL-verbinding). Dit technisch ontwerp kan natuurlijk pas gemaakt worden als de opdrachtgever tevreden is met het functioneel ontwerp;
 • informatie aan te leveren over het zoeken naar werk;
 • logboeken en urenverantwoording van je werkzaamheden bij te houden.

Als er onduidelijkheden in de opdracht staan, waarvoor je overleg moet hebben met de opdrachtgever, dan heeft jullie projectbegeleider/tutor de rol van opdrachtgever.

In de bijlage vind je de plattegrond met verdere technische details.

Bijlage