Medewerker ICT

Medewerker ICT

9. Mobile devices

Situatie

Mobile devices hebben de toekomst, heeft je leidinggevende bij een technisch installatiebureau gehoord. Daar houdt zijn kennis ook wel ongeveer op. Hij vraagt zich af of het bedrijf met mobiele apparatuur moet gaan werken. En zo ja, wat dan? Tablets? Smartphones? Smartwatches? Je leidinggevende denkt er over om alle monteurs zo’n apparaat mee te geven voor als ze bij klanten op bezoek gaan. Ze kunnen dan ter plekke informatie opzoeken, gegevens van de klant invoeren, in hun agenda kijken, een collega om raad vragen en meer van die handige dingen.

9

Je leidinggevende vraagt jou om uit te zoeken wat voor die taken het handigst is: een tablet, een smartphone of een smartwatch. Hij wil van jou een overzicht van drie voorbeelden van alle drie die apparaten met daarbij de mogelijkheden en de prijzen.

Daarnaast wil hij dat je onderzoekt welk besturingssysteem voor mobiele apparaten het best is: IOS, Android, Windows 10 of een andere. Welke biedt de meeste apps? Welke is het veiligst? Welke vraagt de minste training voor de monteurs? Welke wordt op dit moment het meest gebruikt? Wat zijn de voordelen en de nadelen van de verschillende systemen?

Informatie zoeken

Je moet nu de informatie zoeken die je leidinggevende van je vraagt: welk apparaat is geschikt en welk systeem is geschikt?

Van ieder apparaat (tablet, smartphone, smartwatch) zoek je drie verschillende voorbeelden die je met elkaar vergelijkt.

Ook vergelijk je de drie genoemde besturingssystemen (ook wel Operating System: OS genoemd). In de bijlage vind je een formulier om beide zaken te vergelijken.

Realisatie

Op basis van de vergelijkingen die je hiervoor hebt gemaakt, maak je een advies voor je leidinggevende. Je geeft daarin aan of je kiest voor een tablet, een smartphone of een smartwatch. Je legt natuurlijk ook uit waarom je daarvoor kiest.

In een tweede document geef je een advies over een besturingssysteem. Ook hier leg je uit waarop je je advies baseert.

Opleveren

Aan het eind van deze Praktijkopdracht lever je het onderstaande op:

  • Een vergelijking van drie maal drie apparaten
  • Een vergelijking van drie maal drie besturingssystemen
  • Een onderbouwd advies over apparaten
  • Een onderbouwd advies over besturingssystemen

Bijlage