Medewerker ICT

Medewerker ICT

5. Het inrichten van de harde schijf

Situatie

Je werkt als medewerker ICT bij exportbedrijf The Blue Box. Het bedrijf exporteert computermateriaal over de hele wereld. De voertaal in het bedrijf is Engels. The Blue Box is tien jaar geleden begonnen als een eenmansbedrijfje, maar nu werken er 83 mensen. In de loop der jaren heeft iedere werknemer een nieuwe computer gekregen, waarvan hij zelf de inrichting bepaalde. Uit ICT-oogpunt is dat onbeheersbaar, omdat je nooit een image terug kunt zetten. Iedereen heeft immers zijn eigen indeling van de schijf gemaakt.

5

Je hebt van je chef de opdracht gekregen om een standaardinrichting van de harde schijf voor te stellen. Alle computers moeten die inrichting krijgen. Je legt de gebruikers uit waarom dat zo is en waarom je deze inrichting hebt gekozen. Je zult alle computers moeten bekijken om handmatig back-ups van de bestanden van de gebruikers te maken. Vóór je de gebruikers inlicht, moet je eerst toestemming vragen aan je chef over de inrichting die je gekozen hebt.

Ook blijkt dat er verschillende vormen van datacompressie worden gebruikt binnen het bedrijf. Dat is niet handig, want collega’s kunnen elkaars bestanden soms niet openen. Daarvoor moet dus ook een standaard komen. Jij moet uitzoeken welke standaard geschikt zou zijn.

Informatie zoeken

Je moet nu de informatie gaan zoeken die je nodig hebt om een goede inrichting van de harde schijven te maken. Bedenk hoeveel partities je wilt gebruiken en wat het doel daarvan is, welke formattering je gaat gebruiken, hoeveel logische schijven je wilt maken en welke mappenstructuur je wilt gebruiken. Natuurlijk moet je je chef kunnen uitleggen waarom je die keuze hebt gemaakt. Je geeft je chef je advies. Als hij toestemming geeft, ga je in de volgende fase de schijf op de gekozen manier inrichten.

Je zoekt informatie over datacompressie. Bestanden die gecomprimeerd zijn nemen minder ruimte in beslag en zijn daarom beter te versturen via mail of het netwerk. Zoek uit welke compressiemogelijkheden er bestaan en voor welk type bestand die geschikt zijn.

Realisatie

Nu je advies is goedgekeurd, begin je met het maken van back-ups van de bestanden van gebruikers. Al direct bij de eerste ontdek je een probleem: op de harde schijf tref je een downloadprogramma aan met een serie illegaal gedownloade films. De gebruiker gebruikt dus materialen van het bedrijf (computer, schijfruimte, internetverbinding, misschien dvd’s) voor privédoeleinden die ook nog illegaal zijn. Bovendien is er kans op een virus op het bedrijfsnetwerk via dit soort programma’s. Wat doe je nu?

Je richt een harde schijf in volgens de afspraken en maakt er een image van die je vervolgens voor alle andere schijven kunt gebruiken. Er moet dan natuurlijk ook een besturingssysteem op geïnstalleerd zijn. Ook het Officepakket en een virusscanner moeten aanwezig zijn. Voor de gebruikers geef je een schriftelijke handleiding over de inrichting en het gebruik van de schijven. Aangezien de voertaal bij The Blue Box Engels is, schrijf je je uitleg in het Engels.

De gevonden informatie over datacompressie zet je voor je chef op papier. Geef een advies over een keuze voor standaardcompressie.

Opleveren

Aan het eind van deze Praktijkopdracht lever je het onderstaande op:

  • Informatie over de inrichting van een harde schijf
  • Informatie over datacompressie
  • Een back-up van de bestanden
  • Een besluit over de illegale films, zie bijlage
  • Een ingerichte harde schijf
  • Een geïnstalleerde pc met Office en een virusscanner
  • Een image van de schijf
  • Een handleiding in het Engels over de inrichting van de schijf voor de gebruikers
  • Een advies over datacompressie

Bijlage