Medewerker ICT

Medewerker ICT

3. Oude systemen

Situatie

Er komen op school drie systemen binnen waarvan niet duidelijk is wat de kwaliteit ervan is.

Van jou wordt gevraagd alle systemen te demonteren, schoon te maken, te testen en te archiveren. Natuurlijk werk je volgens de geldende voorschriften.

Uskür Computers heeft een aantal oude, nog bruikbare systemen over. Via Jim, een student die stage loopt bij Uskür Computers, worden deze computers aan school aangeboden. Natuurlijk wil de school bekijken of deze systemen nog voor een of ander doel zijn in te zetten. Aan jou wordt gevraagd deze systemen, volgens de geldende voorschriften, te demonteren, schoon te maken en te archiveren. Om de onderdelen bruikbaar te maken zijn de bijbehorende drivers en handleidingen nodig. Uskür Computers heeft deze niet meer. Aan jou de opdracht ze op te zoeken, te downloaden en op USB-stick of cd op te slaan met de naam van het betreffende onderdeel. Aangezien er ook een internationale klas op school is, moeten de handleidingen zowel Nederlands- als Engelstalig zijn.

3

Informatie zoeken

Voordat je echt kunt gaan demonteren, moet je de nodige kennis hebben. Daarom moet je een handleiding voor de demontage maken. In deze handleiding neem je op waar je allemaal op moet letten bij demontage. Het gaat hierbij om onderdelen als veilig en ergonomisch werken.

Maak een overzicht van de punten waarop je moet letten bij demontage van computersystemen.

Gebruik hiervoor het voorschriftenformulier uit de bijlage.

Realisatie

Zorg dat de pc’s worden gedemonteerd. Natuurlijk moet je er zorg voor dragen dat je alle veiligheidseisen, zoals je die in de vorige fase hebt geformuleerd, nakomt.

Ook moet je de bijbehorende drivers en handleidingen (Nederlands en Engels) opzoeken en opslaan met de naam van het onderdeel waarvoor ze zijn. Hiervoor gebruik je het Excel-bestand werkbon uit de bijlage.

Opleveren

Aan het eind van deze Praktijkopdracht lever je het onderstaande op:

  • Een handleiding voor demontage van een pc
  • Een gemonteerde pc
  • De drivers en handleidingen voor de onderdelen in het Nederlands en Engels

Bijlage