Medewerker beheer ICT

Medewerker beheer ICT

9. Mobile devices

Situatie

Mobile devices hebben de toekomst, heeft je leidinggevende bij een technisch installatiebureau gehoord. Daar houdt zijn kennis ook wel ongeveer op. Hij vraagt zich af of het bedrijf met mobiele apparatuur moet gaan werken. En zo ja, wat dan? Tablets? Smartphones? Smartwatches? Je leidinggevende denkt erover om alle monteurs zo’n apparaat mee te geven voor als ze bij klanten op bezoek gaan. Ze kunnen dan ter plekke informatie opzoeken, gegevens van de klant invoeren, in hun agenda kijken, een collega om raad vragen en meer van die handige dingen.

Je leidinggevende vraagt jou om uit te zoeken wat voor die taken het handigst is: een tablet, een smartphone of een smartwatch. Hij wil van jou een overzicht van drie voorbeelden van alle drie die apparaten met daarbij de mogelijkheden en de prijzen.

Daarnaast wil hij dat je onderzoekt welk besturingssysteem voor mobiele apparaten het best is: IOS, Android, Windows 10 of een andere. Welke biedt de meeste apps? Welke is het veiligst? Welke vraagt de minste training voor de monteurs? Welke wordt op dit moment het meest gebruikt? Wat zijn de voordelen en de nadelen van de verschillende systemen?

Ook wil je leidinggevende een procedure hebben voor wat er gebeurt als zo’n nieuw apparaat van een monteur kapot gaat. De monteur moet dan natuurlijk niet zelf aan het apparaat gaan rommelen, maar wat moet hij dan wel doen? In ieder geval moet hij snel met zijn werk verder kunnen. Jij krijgt de opdracht om die procedure op te stellen. Je leidinggevende wil de procedure dan met je bespreken.

Informatie zoeken

Je moet nu de informatie zoeken die je leidinggevende van je vraagt: welk apparaat en welk systeem is geschikt?

Van ieder apparaat (tablet, smartphone, smartwatch) zoek je drie verschillende voorbeelden die je met elkaar vergelijkt. Gebruik hiervoor het formulier uit de bijlage.

Ook vergelijk je de drie genoemde besturingssystemen (ook wel Operating System – OS – genoemd). In de bijlage vind je ook daarvoor een formulier om te gebruiken.

Denk na over een procedure voor het omgaan met kapotte apparaten van monteurs.

Realisatie

Op basis van de vergelijkingen die je hiervoor hebt gemaakt, maak je een advies voor je leidinggevende. Je geeft daarin aan of je kiest voor een tablet, een smartphone of een smartwatch. Je legt natuurlijk ook uit waarom je daarvoor kiest.

In een tweede document geef je een advies over een besturingssysteem. Ook hier leg je uit waarop je je advies baseert.

Maak een procedure voor het omgaan met kapotte apparaten van monteurs. Bespreek de procedure met je leidinggevende.

Opleveren

Aan het eind van deze Praktijkopdracht lever je het onderstaande op:

  • Een vergelijking van drie maal drie apparaten
  • Een vergelijking van drie maal drie besturingssystemen
  • Een onderbouwd advies over apparaten
  • Een onderbouwd advies over besturingssystemen
  • Een procedure voor het omgaan met kapotte apparaten van monteurs
  • Een gesprek over de voorgestelde procedure

Bijlage