Medewerker beheer ICT

Medewerker beheer ICT

8. Open source

Situatie

De Europese Unie heeft een rapport gemaakt waarin is onderzocht wat de effecten zijn wanneer Europa zou overgaan op open-source-software. De conclusie is slecht nieuws voor Microsoft: volgens het rapport is het op de lange termijn veel goedkoper om open-source-software te gebruiken. Op korte termijn zijn er extra kosten verbonden aan het uitrollen van de software, maar deze kosten zijn maar tijdelijk. Ze worden voornamelijk veroorzaakt door het geven van extra trainingen. De productiviteit van werknemers die Open Office gebruiken verschilt nauwelijks van werknemers die Microsoft Office gebruiken.

Het rapport adviseert organisaties die commerciële software, zoals Windows of Office, moeten updaten of vervangen om ook te kijken of er open-source-alternatieven zijn.

In het rapport staat wel één nadeel wanneer er open-source-software wordt gebruikt. Een werknemer kan zich ondergewaardeerd voelen omdat zijn werkgever hem goedkope software geeft. Dit probleem is gemakkelijk op te lossen door goede trainingen aan te bieden en de werknemer af en toe een schouderklopje te geven.

De gemeente Bunnik heeft enthousiaste verhalen gehoord over open-source-software van twee andere gemeenten: Rhenen en Vaalst. Jij werkt bij de ICT-afdeling van de gemeente Bunnik. Er is nu contact met vertegenwoordigers van de Europese Unie die het rapport over open-source-software hebben geschreven. De wethouder heeft een afspraak met de persoon die gaat over de software bij de Europese Unie. Om een goede indruk te maken, wil hij informatie over de Europese Unie en over de plaats van open-source-software in de Europese Unie. Hij heeft jou gevraagd om die informatie te verzamelen.

Ook wil de wethouder weten welke open-source-alternatieven er zijn voor:

  • Windows
  • Word
  • Excel
  • PowerPoint
  • Edge

Hij vraagt jou om een overzicht te maken en de voor- en nadelen op te schrijven. Ook wil hij een testmachine zien met daarop een alternatief voor Windows en het Office-pakket, zodat hij kan ervaren hoe dat werkt.

Informatie zoeken

Je moet nu de informatie gaan zoeken over de Europese Unie en het gebruik van open-source-software binnen de Europese Unie. Je moet informatie zoeken over de officiële instellingen van de Europese Unie, de geschiedenis ervan, het aantal leden, de activiteiten, de stemverhoudingen en alles wat verder interessant kan zijn voor de wethouder.
Ook moet je informatie zoeken over het gebruik van open-source-software. Wat is dat precies, wie maakt het, waarvoor kan het worden gebruikt, wat kost het, zijn er regels, waar wordt het al gebruikt, enzovoort? Voor de genoemde programma’s zoek je alternatieven.

Realisatie

De informatie over de Europese Unie zet je overzichtelijk op papier voor de wethouder. De informatie over gebruik van open-source-software neem je op in een ander document. Voor beide documenten gebruik je natuurlijk een open-source-alternatief en niet Microsoft Word! Welk alternatief dat wordt mag je zelf kiezen. Je moet natuurlijk wel uitzoeken hoe dat programma werkt, als je het niet al kent.

Je installeert voor de wethouder Linux met een Open Office-pakket.

Opleveren

Aan het eind van deze Praktijkopdracht lever je het onderstaande op:

  • Een overzicht van de informatie over de Europese Unie (niet in Word gemaakt)
  • Informatie over het gebruik van open-source-software (niet in Word gemaakt)
  • Een machine met daarop geïnstalleerd Linux en een open-source-pakket