Medewerker beheer ICT

Medewerker beheer ICT

7. Pc voor Oekraïne

Situatie

De school heeft besloten samen te werken met de stichting ‘Oekraïne ontwikkeld’. De stichting wil op scholen in de Oekraïne computerlokalen inrichten om kinderen in staat te stellen zich te ontwikkelen op het gebied van ICT. Wellicht dat er voor de kinderen in de toekomst aansluiting is bij het Westen. Het aandeel van de school zal bestaan uit perfect in orde gebrachte Intel-i3 Clarkdale-computers uit 2010.

De systemen die in orde gemaakt gaan worden, komen van een van de stagebedrijven. Het zijn over het algemeen goedwerkende systemen. Toch zullen ze getest moeten worden. Van elk systeem moet een werkbon worden gemaakt.

Op de harde schijf staat nog van alles en dat moet eraf. Dat kan niet alleen met ‘Format C:’, dan zou de informatie weer terug te halen zijn en het stagebedrijf zal daar niet blij mee zijn! Natuurlijk moet er later ook weer een nieuw besturingssysteem worden geïnstalleerd.

Jij moet onderzoeken waaruit elk van de configuraties bestaat. Je moet uitzoeken hoe je een harde schijf zo kunt wissen dat de informatie niet meer is terug te halen Ook zoek je uit welke apparaten wel of niet goed werken en eventueel moeten worden vervangen.

Natuurlijk moeten de systemen helemaal worden schoongemaakt zodat ze weer even mee kunnen en er geen oververhitting ontstaat door een vastgelopen fan.

Informatie zoeken

Voordat je de inventarisatie kunt maken, moet je de nodige kennis hebben. Daarom moet je de werking van de centrale machine en de randapparaten bestuderen. Ook moet je weten hoe je een harde schijf volledig kunt wissen.

Maak een overzicht van de verschillende mogelijkheden die er zijn om een harde schijf te wissen. Kies de in jouw ogen beste mogelijkheid en schrijf voor deze manier een handleiding.

Probeer van elke mogelijkheid op te schrijven hoe deze werkt en wat de voor- en/of nadelen zijn van deze methode. Een voorbeeldformulier vind je in de bijlage.

Realisatie

Zorg dat er een werkbon wordt gemaakt. Gebruik hiervoor het formulier uit de bijlage. Maak de configuraties in orde (schoonmaken en harde schijf wissen). Test of de configuratie werkt en noteer je testresultaat op je werkbon. Hiervoor moet een besturingssysteem aanwezig zijn op de schijf. Natuurlijk moet je ervoor zorgen dat je alle veiligheidseisen nakomt. Als de test een fout aangeeft en je kunt de fout niet zelf oplossen, dan meld je dat aan je leidinggevende.

Opleveren

Aan het eind van deze Praktijkopdracht lever je het onderstaande op:

  • Een overzicht van de mogelijkheden om een harde schijf te wissen
  • Een handleiding voor de in jouw ogen beste manier om een schijf te wissen
  • Een werkbon met inventarisatie en testresultaten
  • Een gewiste harde schijf
  • Een schoongemaakte machine
  • Een geïnstalleerd besturingssysteem

Bijlage