Medewerker beheer ICT

Medewerker beheer ICT

6. Harddisk voor Mohamed

Situatie

Aannemer GRooT is gespecialiseerd in het repareren van brandschades. GRooT is een groot bedrijf met verschillende schadespecialisten en werkt in opdracht van particulieren en overheden in heel Nederland. Van ieder schadegeval wordt de schade opgenomen met behulp van een digitale camera. Er worden filmpjes en foto’s gemaakt en deze worden opgeslagen op de harde schijf.

Mohamed el Atti, een schade-expert van GRooT, heeft een pc waarmee hij dagelijks werkt en waarop hij veel filmpjes en afbeeldingen opslaat. Nu blijkt dat er op de harde schijf bijna geen ruimte meer is.

Mohamed heeft een advies nodig over het merk en type van een extra harde schijf. Op basis van dit advies zal hij een keus maken en de harde schijf door jou laten bijplaatsen. In dit advies moet je een overzicht maken van de voor- en nadelen van de verschillende opties. In dit overzicht geef je ook aan welke eigenschappen belangrijk zijn bij de aanschaf van een harde schijf. Mohamed heeft weleens gehoord van kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte en dergelijke, maar hij weet niet precies hoe dat zit. Hij vraagt jou om dat uit ook te leggen, zodat hij een goede keus voor een schijf kan maken. Natuurlijk is de prijs per byte belangrijk.

Het blijkt dat er slechts één partitie op de oude schijf bestaat, met daarop uiteraard ook het besturingssysteem. Dat betekent dat er behalve een nieuwe schijf ook een nieuw besturingssysteem geïnstalleerd moet worden. De keus is eenvoudig: het bedrijf gebruikt Windows 10. De schijf krijgt een systeempartitie en een partitie voor data.

Informatie zoeken

Voordat je het advies kunt maken, moet je de nodige kennis hebben. Daarom moet je de werking en de mogelijkheden van de verschillende harde schijven bestuderen. Maak eerst een overzicht van de belangrijkste eigenschappen van een harde schijf. Maak vervolgens een overzicht van minimaal vijf harde schijven die momenteel beschikbaar zijn. Probeer van elk van de apparaten de meest kenmerkende eigenschappen op te schrijven. Van elk apparaat neem je deze punten op in je vergelijking. Een voorbeeldvergelijking vind je in de bronnen. Geef ook aan wat de prijs is van het betreffende apparaat (bedenk dat je ook de prijs per gigabyte berekent).

Vervolgens geef je Mohamed een advies. In dit advies geef je duidelijke argumenten waarom je speciaal voor die schijf kiest. Gebruik hiervoor het adviesformulier uit de bijlage.

Ook maak je een uitleg voor Mohammed over hoe dat nou zit met MB, GB, TB en dergelijke.

Realisatie

Zorg dat de door de opdrachtgever gekozen harde schijf in de pc wordt gemonteerd. Natuurlijk moet je er zorg voor dragen dat je aan alle veiligheidseisen voldoet. De schijf moet twee partities krijgen. Op één van die partities moet Windows 10 worden geïnstalleerd.

Opleveren

Aan het eind van deze Praktijkopdracht lever je het onderstaande op:

  • Een vergelijking van vijf harde schijven
  • Een onderbouwd advies over de aanschaf van een schijf
  • Een uitleg over MB, GB, TB en dergelijke
  • Een ingebouwde harde schijf
  • Een ingerichte harde schijf met twee partities
  • Windows 10 geïnstalleerd

Bijlage