Medewerker beheer ICT

Medewerker beheer ICT

45. Gebruikers instrueren

Situatie

Welzijnsstichting Stroming is een stichting waar dagopvang wordt geregeld voor kinderen uit achterstandssituaties. De stichting is over de stad verspreid waarbij de nadruk natuurlijk ligt op de achterstandswijken. De stichting heeft twintig beroepskrachten in dienst en draait verder op vrijwilligers. Naast allerlei sport- en spelactiviteiten wordt er ook huiswerkbegeleiding gegeven en is er op elke vestiging een internetfaciliteit voor de kinderen.

De stichting heeft twaalf vestigingen en op elke vestiging staan tientallen pc’s. Het probleem waar men tegenaan loopt, is dat elke locatie een medewerker heeft die ter plaatse het netwerk en de pc’s moet onderhouden. Deze, meestal goedwillende, medewerkers ontbreekt het aan kennis en inzicht om dit goed te doen. De laatste tijd vallen er veel pc’s uit en na controle blijkt dat dit onder andere komt door virussen. Daarnaast hebben gebruikers veel last van spam, pop-ups en reclamebanners. Ook blijkt dat de bezoekers vaak ongewenste websites bezoeken. Of er al sprake is van hackers, crackers en scriptkiddies, wie zal het zeggen?

Aan jou de volgende opdracht: schrijf een inrichtingsplan voor de pc’s om maximale bescherming en gebruikszekerheid te realiseren.

De volgende onderdelen moeten daarbij aan de orde komen, alle vanuit de vraag: Wat is het, hoe werkt het, welke schade richt het aan en hoe kan ik voorkomen dat ik er in de toekomst nog last heb van:

 • Virussen (soorten als macrovirus, bootsectorvirus, polymorfvirus enzovoort)
 • Rootkits
 • Worm
 • Trojan horse
 • Hackers, crackers en scriptkiddies
 • Ongewenste websites
 • Spam, pop-ups en reclamebanners
 • Cookies, spyware
 • Keylogger
 • Botnet
 • Adware, scareware, ransomware

De stichting wil ook dat bepaalde sites niet bezocht kunnen worden vanaf de machines, zoals pornosites of sites met bittorrents.
Als het inrichtingsplan is goedgekeurd, moet je een voorbeeldmachine inrichten volgens je plan.

Er moet een procedure komen waarin staat wie de machines mogen beheren, wat die mogen doen, hoe vaak er onderhoud gepleegd gaat worden, wat dat onderhoud precies inhoudt, en meer van dat soort zaken. De procedure bespreek je met je leidinggevende.

Verder wil de stichting een instructie voor de gebruikers, waarin is aangegeven wat wel mag op de computers en wat niet. Ook moet er duidelijk gemaakt worden wat de gevaren zijn. Er moet dus informatie voor de gebruikers komen over virussen en andere schadelijke software. Omdat een flink aantal bezoekers oorspronkelijk uit andere landen komt, moet er ook een Engelse vertaling van de instructie komen. De instructie moet worden opgeslagen en geregistreerd in TopDesk.

Informatie zoeken

Om welzijnsstichting Stroming op een juiste wijze te helpen moet worden vastgesteld en geïnventariseerd wat er allemaal nodig is om een veilige gebruikers/internetomgeving te realiseren. Op basis hiervan moet er een advies komen. In dit advies moet staan of hun wens realistisch is en wat erbij komt kijken om die te realiseren. Een paar voorbeelden van vragen die daarbij gesteld kunnen worden:

 • Welke minimumeisen stellen we aan het gebruik van de systemen?
 • Welke eisen moeten we stellen aan de beheerders?
 • Hoe kunnen we de machines veilig maken en houden?
 • Wat moeten de gebruikers weten?

Een belangrijk onderdeel van het advies is de begroting van de extra kosten die gemaakt moeten worden om een veilige internetomgeving te realiseren.

Denk na over de procedure die je wilt gaan opstellen.

Realisatie

Configureer een machine volgens je inrichtingsplan. Je begint uiteraard met een volledig schone machine om eerdere besmettingen uit te sluiten. Installeer een besturingssysteem en configureer alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen. Neem die machine op in een netwerk met drie machines. Zorg dat bepaalde sites niet bereikt kunnen worden.

Maak een procedure voor het beheer en onderhoud van de computers. Bespreek je procedure met je leidinggevende.

Je maakt een instructie voor gebruikers over wat wel en niet mag op de computers. Ook maak je duidelijk wat de gevaren zijn. Van deze instructie maak je ook een Engelse vertaling.

Opleveren

Aan het eind van deze Praktijkopdracht lever je het onderstaande op:

 • Informatie over virussen en andere bedreigingen
 • Een inrichtingsplan voor de pc’s
 • Een volgens het inrichtingsplan ingerichte machine
 • Een testopstelling met drie machines
 • Een procedure voor onderhoud en beheer van de computers
 • En gesprek met je leidinggevende over de procedure
 • Een instructie voor de gebruikers in het Nederlands
 • Een instructie voor de gebruikers in het Engels
 • Opgeslagen en in TopDesk geregistreerde instructies