Medewerker beheer ICT

Medewerker beheer ICT

44. Gambia

Situatie

Anna is een belangrijke vrouw in Gambia. Nadat ze in Nederland altijd heeft gewerkt in de psychiatrie, is ze nu gepensioneerd. Tijdens haar werkzame jaren is ze een aantal keren in Gambia geweest. Met eigen ogen heeft ze gezien dat de psychische hulpverlening in Gambia ver beneden peil is. Eigenlijk is er helemaal niets geregeld.

Een paar jaar geleden heeft Anna besloten haar tijd en energie te steken in het opzetten van een psychiatrisch ziekenhuis in Banjul, de hoofdstad van Gambia. Alles wat Anna heeft opgebouwd heeft ze gedaan met giften uit Nederland en met het onderhouden van haar contacten in Nederland.

Nu, vijf jaar later, heeft ze in Banjul een ziekenhuis opgezet en worden er hulpverleners opgeleid. Om deze opleiding verder te ontwikkelen wil Anna een computerlokaal maken voor de opleiders en de mensen die worden opgeleid. Zij kunnen dan het internet als belangrijke bron van kennis raadplegen. Ook willen ze verslagen en rapporten kunnen maken. Daarvoor is een Office-pakket nodig.

Omdat de stroomvoorziening in Gambia onbetrouwbaar is (regelmatig valt de stroom uit) wil Anna een voorziening die gedeeltelijk onafhankelijk is van het lichtnet. Een ander probleem met het lichtnet is dat er soms apparatuur kapot gaat door stroompieken. De vraag is ook hoeveel stroom het lokaal gaat vragen, uitgaande van 8 desktopmachines, een nog onbekend aantal laptops, netwerkapparatuur, een printer en verlichting.

Van een Nederlandse verzekeraar heeft zij 5000 euro gekregen voor de aanschaf van laptops en een printer. Daarnaast heeft zij tien desktop-pc’s gekregen, van twee verschillende donateurs. Ook op deze pc’s staat Windows 8.1 (zie bijlage Specificatie Apparatuur). Niet duidelijk is of de licentie overdraagbaar is.

Er moet een instructie over het onderhoud komen voor de beheerders in Gambia. Ook moeten de gebruikers weten hoe ze met een computer moeten omgaan. Niet iedereen in Gambia is gewend om met computers te werken. Om die reden wil Anna ook een FAQ (in het Engels) met de meest voorkomende vragen van beginnende computergebruikers.

Anna vraagt jou:

 • te kijken wat je met 5000 euro kunt doen voor de aanschaf van laptops;
 • uit te zoeken wat nodig is om de Windows-licenties van de machines over te dragen;
 • een netwerkinfrastructuur te ontwerpen zodat de laptops en de pc’s gezamenlijk gebruik kunnen maken van de ADSL-lijn die het ziekenhuis heeft;
 • te kijken of ze nog extra zaken aan moet schaffen om het lokaal te realiseren (zie voor de specificatie Bijlage 2, ruimte HB18/112 zal worden gebruikt en is 9 bij 11 meter);
 • uit te zoeken wat ervoor nodig is om de laptops met zonnecellen te voeden.

Omdat Gambia een Engelstalig land is (Gambia is een kolonie van Engeland geweest) moet alle software Engelstalig zijn, evenals de (gebruikers)handleidingen. Anna is in Nederland en wil graag zien wat je precies hebt gedaan en gemaakt.

Informatie zoeken

Om het ziekenhuis op een juiste manier te helpen moet worden geïnventariseerd wat er allemaal nodig is om een netwerkomgeving te realiseren. Ook moet worden vastgesteld wat Anna nu precies heeft gekregen, en moet er worden gekeken naar de specificaties waaraan de aan te schaffen laptops moeten voldoen. Ook moet op basis van de bijlage Plattegrond een ontwerp van de ruimte gemaakt worden, waarop ook het netwerk is ingetekend. Hierbij hoort ook een patchschema.

Op basis hiervan moet er een advies komen. In dit advies moet staan of de wens van Anna realistisch is en wat erbij komt kijken om deze te realiseren. Zo moet er een netwerkinfrastructuur worden ontworpen. Enkele voorbeelden van vragen die daarbij gesteld kunnen worden:

Aan welke specificaties moeten de laptops voldoen?

 • Zijn alle systemen voorzien van de juiste netwerkhardware?
 • Is er voldoende werkende hardware beschikbaar?
 • Zijn de Windows-licenties overdraagbaar?
 • Heb je extra apparaten nodig als een hub of een router?
 • De computers gebruiken stroom, voldoet de bestaande voorziening?
 • Is de oplossing met zonnecellen realistisch?
 • Hoeveel stroom zal het totale lokaal gaan gebruiken?
 • Welke stroomvoorzieningen zijn er nodig?
 • Kunnen de opstellingen redelijkerwijs in de gegeven ruimte?

Een belangrijk onderdeel van het advies is de begroting van de kosten die gemaakt moeten worden om de laptops aan te schaffen en de internet/netwerk-omgeving te realiseren.

Zoek voor het maken van de FAQ naar vragen die beginnende gebruikers veel stellen. Verzamel die om later een FAQ van te maken.

Realisatie

Realiseer een proefopstelling op basis van drie configuraties (server, pc en laptop). Maak de verbinding met het netwerk door de bekabeling en draadloze verbinding te maken en aan te sluiten op de extra aangeschafte netwerkapparatuur. Al deze werkzaamheden moeten op een adequate en veilige manier worden uitgevoerd.

Test de geschonken machines (maak hiervoor een testplan) en bepaal welke onderdelen nog bruikbaar zijn. Hou dat bij op een werkbon per machine. Als de test een fout aangeeft en je kunt de fout niet zelf oplossen, dan meld je dat aan je leidinggevende. Zorg dat van de bruikbare onderdelen weer complete machines worden gemaakt. Noteer wat je met de kapotte onderdelen hebt gedaan. Installeer het besturingssysteem en een Office-pakket.

Geef een advies over de noodzakelijke stroomvoorziening op basis van het aantal machines, de netwerkapparatuur, de printer en de verlichting.

Maak een instructie voor de beheerders in Gambia over het onderhoud. Denk aan automatische updates, opschonen, virusscannen, firewall, back-up en herstelschijven.

Maak ook een gebruikersinstructie voor de gebruikers in het ziekenhuis. In deze instructie moet zijn opgenomen hoe de gebruiker de systemen kan gebruiken. Denk hierbij niet alleen aan opstarten en afsluiten, maar ook aan gebruik van tekstverwerker, internetbrowser, tekenprogramma en dergelijke. Tevens moet er in zijn opgenomen wat wel en wat niet is toegestaan, zoals printen, downloaden van films of muziek of het bezoeken van ongewenste websites. Omdat Gambia een Engelstalig land is moeten de instructies in het Engels zijn.

Ook de FAQ moet natuurlijk in het Engels zijn. Zorg dat de FAQ een heldere structuur heeft, zodat gebruikers bepaalde vragen makkelijk kunnen vinden.

Geef een presentatie in het Engels voor Anna, waarin je vertelt wat je hebt gedaan en gemaakt.

Opleveren

Aan het eind van deze Praktijkopdracht lever je het onderstaande op:

 • Een berekening van de zonnecelcapaciteit en schatting van de benodigde hardware
 • Een berekening van het totale stroomverbruik van het lokaal
 • Een advies over de stroomvoorziening
 • Een inventarisatie van de machine(s)
 • Informatie over het overdragen van een Windows-licentie
 • Een advies voor de aanschaf van laptops en een printer
 • Een plattegrond met inrichting van de ruimte, inclusief netwerk met patchschema
 • Een begroting
 • Een proefopstelling met drie machines
 • Een testplan
 • Een werkbon per machine
 • Een geïnstalleerd besturingssysteem met Office-pakket
 • Een Engelstalige instructie voor de beheerders
 • Een Engelstalige instructie voor de gebruikers
 • Een Engelstalige FAQ
 • Een Engelse presentatie

Bijlage