Medewerker beheer ICT

Medewerker beheer ICT

42. Buurthuis de Hoek

Situatie

Buurthuis de Hoek heeft vijftien tweedehands computers gekregen. Aan elk van de configuraties ontbreekt wel iets of werkt iets niet. Toch lijkt het heel bruikbaar materiaal om eindelijk een eigen internetcafé in te richten. Probleem is dat zij zelf niet beschikken over de kennis en de mensen om een en ander te realiseren.

Het buurthuis wil een ‘internetcafé’ met tien opstellingen. Hiervoor hebben zij een ruimte van 5 x 4 meter in het buurthuis tot hun beschikking. Naast een inventarisatie van de beschikbare middelen moet er een ontwerp komen voor de opstelling. Als dit is goedgekeurd, moet een en ander gerealiseerd worden. Het buurthuis hoeft niet op de benodigde software te letten, omdat het gebruikmaakt van een gemeentelicentie bij Microsoft.

Om buurthuis de Hoek op een juiste wijze te helpen moet worden geïnventariseerd wat er allemaal nodig is om een internetomgeving te realiseren. Ook moet worden vastgesteld wat voor computers het buurthuis nu precies heeft gekregen. Dit doe je samen met een aantal collega’s, waarbij jij de leiding hebt. Je geeft de collega’s een instructie over wat er gedaan moet worden, zodat iedereen hetzelfde doet. Je controleert of iedereen het werk heeft gedaan zoals afgesproken.

De pc’s moeten natuurlijk zo worden geconfigureerd dat deze veilig zijn te gebruiken en de kans op storing minimaal is. Daarbij moet de systeemdocumentatie goed en volledig zijn, zodat het in de toekomst eenvoudig is te onderhouden door de medewerkers van de Hoek zelf.

Voor de beheerder van de Hoek moet er een onderhoudsinstructie komen. In deze instructie moet zijn opgenomen hoe de beheerder een update uitvoert van de verschillende softwarecomponenten en hoe de beheerder een back-up maakt van de belangrijkste bestanden. Deze instructie moet worden opgeslagen en geregistreerd in TopDesk. Voor netwerkstoringen en kapotte hardware wil Buurthuis de Hoek een SLA met je bedrijf afsluiten.

Ook moet er een instructie komen voor de bezoekers van de Hoek. In deze instructie moet staan hoe zij het systeem opstarten en afsluiten. Er moet in opgenomen zijn wat de gebruikers wel of niet mogen op de systemen. Als gebruikers zelf van alles gaan installeren, zal het beheer erg ingewikkeld worden. De eerste keer zal aan jullie gevraagd worden de instructie mondeling te verzorgen.

Omdat veel van de bezoekers van de Hoek de Nederlandse taal niet goed machtig zijn, moet de instructie, zowel schriftelijk als mondeling, ook in de Engelse taal worden verzorgd. Ook deze instructies moeten worden opgeslagen en geregistreerd in TopDesk.

Informatie zoeken

Om buurthuis de Hoek op een juiste wijze te helpen moet worden geïnventariseerd wat er allemaal nodig is om een internetomgeving te realiseren. Op basis hiervan moet er een advies komen. In dit advies moet staan of hun wens realistisch is en wat erbij komt kijken om deze te realiseren. Zo moet er bekabeling worden aangelegd. Teken een plattegrond van de opstelling, inclusief bekabeling. Enkele voorbeelden van vragen die gesteld kunnen worden:

 • Zijn alle systemen voorzien van de juiste netwerkhardware?
 • Is er voldoende werkende hardware beschikbaar?
 • Heb je extra apparaten nodig als een hub of een router?
 • Hoe stel je de tien computers op?
 • Hoeveel en welke bekabeling moet er gebruikt gaan worden?
 • Kunnen de tien opstellingen redelijkerwijs in de gegeven ruimte (5 x 4 meter)?
 • Hoe kunnen we voorkomen dat mensen met eigen laptops op het netwerk gaan?

Een belangrijk onderdeel van het advies is de begroting van de extra kosten die gemaakt moeten worden om de internetomgeving te realiseren, zeg maar het boodschappenlijstje.

Je moet onderzoeken hoe je de beheerslast voor het buurthuis zo laag mogelijk kunt houden. Welke maatregelen kun je daarvoor nemen?

Hoe ga je de geschonken machines testen? Wat wil je testen? Hoe ga je de uitkomsten vastleggen?

Bedenk wat er precies in de SLA moet komen.

Realisatie

Geef je collega’s een instructie over hoe het werk uitgevoerd moet worden. Test de machines volgens je testplan. Noteer de uitkomsten. Als de testen een fout aangeven en je kunt de fout niet zelf oplossen, dan meld je dat aan je leidinggevende.

Maak een proefopstelling op basis van drie configuraties. Zorg dat elke zo is geconfigureerd dat de beheerslast zo klein mogelijk is. Realiseer ook de verbinding met het netwerk door de bekabeling te maken en aan te sluiten op de extra aangeschafte netwerkapparatuur. Al deze werkzaamheden moeten op een adequate en veilige manier worden uitgevoerd.

Maak een onderhoudsinstructie voor de Hoek. In deze instructie moet zijn opgenomen hoe de beheerder een update uitvoert van de verschillende softwarecomponenten en hoe de beheerder een back-up maakt van de belangrijkste bestanden. Ook wachtwoorden en opslaglocaties moeten zijn opgenomen. Sla de instructie op en registreer de instructie in TopDesk.

Zorg dat er een SLA komt voor de eerder aangegeven onderdelen en bespreek die met de opdrachtgever.

Maak een gebruikersinstructie voor de bezoekers van de Hoek. In deze instructie staat hoe de gebruiker de systemen kan gebruiken. Tevens moet er in zijn opgenomen wat wel en wat niet is toegestaan. Omdat veel van de bezoekers van de Hoek de Nederlandse taal niet machtig zijn, moeten de instructies, zowel schriftelijk als mondeling, ook in de Engelse taal worden verzorgd. Ook deze instructies sla je op en registreer je in TopDesk.

Opleveren

Aan het eind van deze Praktijkopdracht lever je het onderstaande op:

 • Een advies met begroting voor de inrichting van het internetcafé
 • Een ingetekende plattegrond, inclusief bekabeling
 • Een instructie aan je collega’s over hoe het werk uitgevoerd moet worden
 • Een inventarisatie van de geschonken machines volgens testplan
 • Een controle van het werk van je collega’s
 • Een proefopstelling met drie machines
 • Machines die ‘beveiligd’ zijn geconfigureerd
 • Zelfgemaakte bekabeling
 • Een onderhoudsinstructie met alle belangrijke gegevens
 • Een opgeslagen en in TopDesk geregistreerde instructie
 • Een SLA met uitleg aan de opdrachtgever
 • Een gebruikersinstructie in het Nederlands en Engels
 • Opgeslagen en in TopDesk geregistreerde instructies
 • Een presentatie in het Nederlands en Engels