Medewerker beheer ICT

Medewerker beheer ICT

41. Bekabeling infrastructuur

Situatie

Basisschool De Regenboog heeft acht klaslokalen, een aula en een personeelsruimte. In elk lokaal staan acht standalonecomputers voor de leerlingen om mee te werken. In de personeelsruimte staan twee computers en op de administratie staan er nog twee. De directie wil graag dat al deze computers verbonden worden via een netwerk, zodat er maar één internettoegang noodzakelijk is. Tevens wil de directie er in elk lokaal vier systemen bijplaatsen.

De school wil graag dat alle computers via een netwerk internettoegang krijgen. Nu weet de directie helemaal niet hoe zij zich dit moet voorstellen, zij weet alleen dat dit kan. Een tekening, met daarbij een schema van het patchpanel, kan een hoop verduidelijken. Ook weet de directie niet of er eventueel nog spullen bij moeten komen. De computers die nu verdeeld over de school staan, zijn allemaal een aantal jaren geleden aangeschaft en voorzien van Windows 8.1/Office 2010. Daar komt bij dat de directie niet weet of er zomaar 4 systemen per lokaal bij kunnen. Per lokaal is er één groep van 16 ampère. Elk systeem gebruikt ongeveer 400 watt. De directie wil weten of er iets moet worden aangepast aan de elektrische installatie.

Ook willen ze graag dat het straks makkelijk te onderhouden wordt. Dit wil de directie binnenshuis houden, omdat er geen geld is voor een echte ICT’er. Het moet dus allemaal goed gedocumenteerd worden, zodat iemand anders er later mee aan de slag kan.
Kabels zullen dus gelabeld moeten worden met in de documentatie aangegeven wat voor soort kabel dit is en waartoe hij dient.

Die bekabeling is een belangrijk punt: er mogen geen kabels op de grond liggen of iets dergelijks. Er rennen de hele dag kinderen rond in het gebouw, dus losse kabels zijn veel te gevaarlijk. Hier moet een oplossing voor komen.

Een volgende vraag is hoe de computers zodanig beveiligd kunnen worden dat leerlingen niet zomaar op elke site kunnen komen. Hiertoe vraagt de directie advies over welke software daar eventueel voor nodig is, welke kosten daaraan verbonden zijn en hoe dit geïmplementeerd kan worden.

De directie wil dat je een SLA opstelt voor jaarlijks onderhoud aan de computers.

Informatie zoeken

Om de directie een duidelijk beeld te geven wat er allemaal bij komt kijken om hun wensen te realiseren, moet er eerst goed gekeken worden naar de huidige situatie: wat is er nu aanwezig, wat moet het worden als het klaar is en wat is het verschil? Dat verschil wordt je boodschappenlijstje. Misschien zijn er zaken die nog aangeschaft moeten worden. Enkele voorbeelden van vragen die daarbij gesteld kunnen worden:

 • Zijn alle systemen voorzien van de juiste netwerkhardware?
 • Zijn alle benodigdheden aanwezig?
 • Heb je wellicht extra apparaten nodig?
 • Wat kosten die extra apparaten?
 • Volstaat één groep van 16 ampère per lokaal?

Een ander belangrijk onderdeel van het advies is de begroting van de extra kosten die gemaakt moeten worden om de internetomgeving te realiseren. Ook moet je informatie zoeken over de kindvriendelijke beveiliging van de pc’s. Bedenk hoe je de bekabeling veilig kunt wegwerken.

Zoek ook uit hoe je een schema van een patchpanel moet maken.

Bedenk wat er allemaal in de SLA zou moeten komen.

Realisatie

Nu gaat het echte werk beginnen. Er moet een netwerkontwerp gemaakt worden. Hiervoor heb je de bijlage nodig. Maak een schema waarin je in één oogopslag kunt zien hoe de bekabeling gaat lopen en waar je patch(kast, paneel) komt te staan. Hierbij maak je ook een patchschema. Mocht het zo zijn dat er zaken aangeschaft moeten worden, dan moet je hiervoor een goede leverancier aanbevelen.

Om vast te kunnen stellen of de hardware voldoet moet de aanwezige hardware getest en geregistreerd worden. Belangrijk is dat hiervoor een testplan wordt gemaakt en uitgevoerd. Hiervoor maak je een werkbon waarin is opgenomen uit welke componenten (soort, merk, type, fabrikant, snelheid, drivers en dergelijke) elke configuratie is samengesteld. Aangezien het om veel computers gaat, werk je samen met een aantal collega’s aan het testen en registreren. Je geeft hen een instructie over hoe het werk uitgevoerd moet worden. Jij hebt de leiding en gaat na of het werk van je collega’s volgens het testplan uitgevoerd wordt.

Om het netwerk te kunnen testen maak je een testopstelling van drie pc’s, een router en een patchpaneel. Hierbij werk je de kabels zo netjes en veilig mogelijk weg.

Bij het testen van het netwerk zullen misschien fouten naar voren komen. Overleg met je leidinggevende wat er met deze fouten moet gebeuren. Zet de uitkomst van dit overleg op papier.

Je maakt een advies over de kindvriendelijke beveiliging van de pc’s.

Stel een SLA op voor het jaarlijks onderhoud van de machines.

Opleveren

Aan het eind van deze Praktijkopdracht lever je het onderstaande op:

 • Een inventarisatie van de huidige machines
 • Een advies over de aanschaf van materialen
 • Een begroting voor de aanschaf
 • Een netwerkontwerp inclusief patchschema op bijlage 1
 • Instructie aan de collega’s over het uit te voeren werk
 • Geteste hardware volgens testplan
 • Gecontroleerd werk van de collega’s
 • Een werkbon met inventarisatie
 • Een testopstelling met drie pc’s, een router en een patchpaneel voor het netwerk
 • Veilig en netjes weggewerkte bekabeling
 • Notities van het overleg met je leidinggevende
 • Een advies voor kindvriendelijke beveiliging van de pc’s
 • Een SLA voor het jaarlijks onderhoud aan de pc’s

Bijlage