Medewerker beheer ICT

Medewerker beheer ICT

40. Bestemmingsplan

Situatie

In de gemeente waar je woont, wil een groot internationaal bedrijf, United Computers, een assemblagebedrijf opzetten. In de regio zijn de laatste jaren veel banen verdwenen en dit zou veel nieuwe banen opleveren. Op de plek waar United Computers het bedrijf wil neerzetten, zijn nu een sporthal, een park met een speeltuin en een discotheek gepland. Aangezien het bedrijf weinig contacten heeft in de regio hebben ze jouw werkgever benaderd om informatie te zoeken. Je werkgever heeft goede contacten met United Computers en hoopt te kunnen profiteren van een eventuele nieuwe vestiging. Hij heeft jou gevraagd, als medewerker ICT van de Servicedesk, om de vragen van United Computers te beantwoorden. Natuurlijk moet het verzoek geregistreerd worden in de Topdesk.

United Computers wil weten hoe de gemeentelijke partijen zouden kunnen reageren op een wijziging van het bestemmingsplan. Ook vragen ze zich af of de provincie iets te zeggen heeft over de wijziging van het bestemmingsplan. Misschien heeft het rijk er zelfs wel mee te maken. Kortom: zij vragen zich af wie er allemaal mee mogen praten over de wijziging van een bestemmingsplan. United Computers wil alle belangrijke informatie, maar ze laten het aan jou over om te bepalen wat belangrijk is en wat niet.

Over een week komt een delegatie van United Computers op bezoek. Jij moet dan een PowerPoint-presentatie geven in het Engels, want de bezoekers spreken geen Nederlands. Aan het einde willen ze de presentatie meenemen in de vorm van een hand-out. Na je presentatie willen ze een gesprek met je over de inhoud van je presentatie. Je ontvangt de bezoekers vanaf het moment dat ze binnenkomen.

Je werkgever wil graag het netwerk aanleggen in de mogelijke nieuwe vestiging van United Computers. Hij vraagt jou om een voorbeeldopstelling te maken met twee computers die onderling verbonden zijn via een bedraad netwerk, waarop ook een laptop draadloos kan inloggen. De computers moeten onderling bestanden kunnen uitwisselen.

Informatie zoeken

Je zoekt informatie over de waarschijnlijke standpunten van de politieke partijen in je gemeente. Daarvoor moet je eerst inventariseren welke partijen dat allemaal zijn. Wat zouden al die partijen belangrijker vinden: een sporthal, een park met een speeltuin en een discotheek of werkgelegenheid? Je moet uitzoeken welke rol de gemeente speelt bij de bestemmingsplannen, wat de provincie daarmee te maken heeft en wat het rijk erover te zeggen heeft.

Verder moet je uitzoeken hoe je het gevraagde netwerk gaat opzetten en hoe je bestanden kunt delen in dat netwerk.

Realisatie

Je maakt een melding in TopDesk met de gegevens over het informatieverzoek. Vervolgens maak je een overzichtelijk schema waarin de waarschijnlijke standpunten van de verschillende gemeentelijke partijen zijn opgenomen.

Je moet de gevonden informatie in een PowerPoint-presentatie zetten, zodat het voor de vertegenwoordigers van United Computers begrijpelijk is. Bereid het presenteren in het Engels voor. Bedenk dat sommige Nederlandse termen, zoals bestemmingsplan, gemeente of provincie, niet hoeven te worden vertaald, want daarvan hebben de vertegenwoordigers een woordenlijst met vertaling gekregen.

Je moet zorgen voor een hand-out met zes dia’s op één pagina. Als de bezoekers komen, ontvang je ze en begeleid ze naar de plaats waar de presentatie gegeven wordt.

Na je presentatie heb je nog een gesprek in het Engels met de vertegenwoordigers van United Computers over de inhoud van je presentatie.

Je maakt een werkende netwerkopstelling zoals gevraagd en configureert het besturingssysteem zo dat de bestanden gedeeld kunnen worden.

Opleveren

Aan het eind van deze Praktijkopdracht lever je het onderstaande op:

 • Een melding in TopDesk
 • Informatie over welke partijen er in jouw gemeente zijn
 • Informatie over het waarschijnlijke standpunt van ieder partij
 • Informatie over bestemmingsplannen
 • Informatie over de rol van gemeente, provincie en rijk
 • Een schema met waarschijnlijke standpunten van de gemeentelijke politieke partijen
 • Een PowerPoint-presentatie over bestemmingsplannen.
 • Een hand-out met zes dia’s op één pagina
 • Een ontvangst van de Engelse gasten
 • Een presentatie in het Engels
 • Een gesprek in het Engels
 • Een voorbeeldopstelling zoals gevraagd