Medewerker beheer ICT

Medewerker beheer ICT

34. Druk

Situatie

Je werkt op de Servicedesk van Admin B.V., een groot administratiekantoor. Om half drie ’s middags krijg je drie storingsmeldingen, vrijwel tegelijkertijd.

De machine van de loonadministrateur, de heer Van Anraad, lijkt een groot probleem te hebben, want de database met personeelsgegevens kan niet meer geopend worden. Dat is vervelend, want nu kan het loon van alle medewerkers niet berekend worden. Aangezien het probleem al sinds gisteren speelt, moet de back-up van eergisteren teruggezet worden.

De secretaresse, mevrouw Sarici, kan Word niet meer openen. Ze moet een brief schrijven voor de directeur. De oorzaak van het probleem is niet duidelijk.

Een van de accountmanagers, meneer Halsema, heeft een toetsenbord dat niet goed meer werkt. Dat is zo sinds hij een kop thee over het toetsenbord heeft laten vallen.

Natuurlijk moeten de meldingen in TopDesk gezet worden.

Je hebt het toch al erg druk, want er is je gevraagd of je in de OR zou willen plaatsnemen. Je weet niet precies wat die doet en of dat iets voor jou is. Daarover wil je eerst wat meer informatie hebben.

Je hebt vandaag maar tijd om één van de drie problemen op te lossen. Je moet bepalen welke de meeste haast heeft. De andere twee moeten tot morgen wachten, want dan is je collega terug. Aan die collega moet je uitleggen wat er gedaan moet worden. Omdat je niet zeker weet of je hem morgen ziet, schrijf je hem een e-mail waarin je hem vraagt om voor overleg bij je langs te komen. Als hij komt, heb je een werkoverleg met hem, waarin je hem vertelt welke problemen hij van jou moet overnemen.

Verder ben je bezig met preventief onderhoud. Er moeten 154 computers nagelopen worden met een testprogramma om de staat van de computer te bepalen. Eventuele zwakke onderdelen moeten vervangen worden om storingen te voorkomen. Je rekent voor het testen en eventueel vervangen één uur per machine. Dit werk doe je met een aantal collega’s samen, maar jij hebt de leiding. Van jou wordt verwacht dat je checkt of de collega’s hun werk juist uitvoeren. Geef hen een mondelinge instructie over het te verrichten werk, zodat iedereen precies weet wat er van hem verwacht wordt.

Het maken van een back-up wordt dagelijks gedaan. Het is een routinehandeling geworden, waardoor het gevaar ontstaat dat je iets vergeet of aanneemt dat ‘het wel goed zal zijn’. Om dat te voorkomen is er besloten om een procedure op te stellen voor het maken van een back‑up, waarvan een stroomschema een onderdeel is. Jij hebt de opdracht gekregen om dat deze week te doen. Jij hebt de opdracht gekregen om dat deze week te doen.

Informatie zoeken

Bij deze stap moet je uitzoeken wat de OR precies is en doet. Waar houden zij zich mee bezig? Welke afspraken bestaan er over de OR? Wat is het verschil met een MR?

Verder moet je bedenken wat er moet gebeuren als je een back-up maakt. Wie geeft de opdracht? Wie houdt in de gaten dat alles goed verloopt? Wie beheert de back-ups? Hoe vaak maken we een back-up? Welk(e) programma(’s) gebruik je? Welke stappen neem je in welke volgorde? Wat doe je als er iets verkeerd gaat?

Realisatie

Je verwerkt de meldingen in TopDesk. De gevonden informatie over de OR noteer je voor jezelf. Natuurlijk heb je de informatie overzichtelijk en geordend op papier gezet. Je stuurt je collega een zakelijke e-mail waarin je hem vraagt langs te komen voor overleg. Je hebt dan een mondelinge werkbespreking met hem.

Je controleert een machine preventief met een testprogramma. Eventuele zwakke onderdelen vervang je. Dit doe je binnen een uur. Als de test een fout aangeeft en je kunt de fout niet zelf oplossen, dan meld je dat aan je leidinggevende. Je checkt ook of het werk van de collega’s goed verloopt.

Je maakt een procedure voor het maken van een back-up inclusief een stroomschema. Je test het stroomschema in de praktijk door het maken van een back-up. Bespreek de procedure met je leidinggevende.

Opleveren

Aan het eind van deze Praktijkopdracht lever je het onderstaande op:

 • Meldingen in TopDesk
 • Overzichtelijke en geordende informatie over de OR
 • Een e-mail aan je collega
 • Een werkbespreking met je collega
 • Een mondelinge instructie aan collega’s over het te verrichten werk
 • Een geteste machine met een vervangen onderdeel, afgerond binnen één uur
 • Een procedure, inclusief stroomschema, voor het maken van een back-up
 • Een bespreking van de procedure met je leidinggevende
 • Een back-up van een machine
 • Een teruggezette back-up
 • Gecontroleerd werk van je collega’s