Medewerker beheer ICT

Medewerker beheer ICT

33. VN

Situatie

Je werkt op de Servicedesk van een internationaal bedrijf dat netwerken aanlegt over de hele wereld. Het bedrijf maakt kans op een grote opdracht van de Verenigde Naties. Binnenkort moet jullie vertegenwoordiger een presentatie gaan geven op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties. Om een goede presentatie te kunnen geven, moet hij informatie hebben over de Verenigde Naties, bijvoorbeeld over de organisatie van de VN, wat de Verenigde Naties doen, wie de belangrijkste mensen zijn, welke landen er deelnemen, enzovoort. Jij krijgt de opdracht om informatie over de Verenigde Naties te verzamelen en overzichtelijk op papier te zetten voor de vertegenwoordiger.

De presentatie gaat de vertegenwoordiger zelf maken. Hij heeft geen ervaring met PowerPoint, dus je krijgt ook de opdracht om een mondelinge uitleg te geven, waarna de vertegenwoordiger zelf een presentatie kan maken. De uitleg moet je goed voorbereiden, omdat de vertegenwoordiger weinig tijd heeft en hij dus snel moet kunnen begrijpen wat je bedoelt. Omdat je niet weet wat hij wel en niet weet, neem je aan dat hij helemaal niets van PowerPoint weet.

Daarnaast maak je een schriftelijke instructie over PowerPoint, waarin je behandelt hoe de beamer vanaf de laptop benaderd kan worden, hoe een presentatie geopend kan worden, hoe de presentatie gestart kan worden, hoe de volgende dia opgeroepen kan worden en hoe PowerPoint weer afgesloten kan worden. Deze instructie geef je mee aan de vertegenwoordiger, zodat hij dat later nog eens na kan kijken.

Natuurlijk moet het informatieverzoek worden vastgelegd in TopDesk.

Informatie zoeken

Je zoekt informatie over de Verenigde Naties. Daarvoor moet je uitzoeken wie daaraan meedoen. Welke onderdelen kennen de Verenigde Naties? Waar houden ze zich mee bezig? Waar zijn de Verenigde Naties gevestigd? Hoe lang bestaan de Verenigde Naties al? Wie heeft de leiding over de Verenigde Naties? Welke landen zijn lid? Deze vragen moeten in ieder geval beantwoord worden, zodat de vertegenwoordiger weet met welke organisatie hij te maken krijgt. Daarnaast is er vast nog meer informatie die je kunt geven. Met die informatie maakt de vertegenwoordiger een betere kans om de opdracht binnen te slepen, wat goed is voor het hele bedrijf.

Je moet bedenken wat je een beginner in PowerPoint allemaal moet vertellen, zodat hij een goede presentatie kan maken. Denk daarbij aan nieuwe dia’s maken, opslaan, dia-overgangen, animaties, afbeeldingen toevoegen, geluiden, achtergronden, automatische tijdsinstelling, hand-outs enzovoort. Je moet voor jezelf weten hoe je dat moet doen, om het een ander te kunnen uitleggen. Maak als voorbereiding een overzicht van alle onderwerpen die je gaat behandelen.

Bedenk ook wat je in de schriftelijke instructie gaat zetten en hoe je die vorm gaat geven.

Realisatie

Je zet de gevonden informatie over de Verenigde Naties overzichtelijk en geordend op papier voor de vertegenwoordiger. Als hij vragen heeft, moet je die natuurlijk kunnen beantwoorden.

Maak een schriftelijke instructie over het gebruik van PowerPoint.

Je maakt een afspraak met de vertegenwoordiger om de goed voorbereide uitleg over PowerPoint te geven. Als de uitleg gegeven wordt, moet je natuurlijk zelf helemaal op de hoogte zijn van de mogelijkheden van het programma. Je controleert of de vertegenwoordiger heeft begrepen wat hij moet doen. Bij deze afspraak geef je de vertegenwoordiger ook de informatie over de Verenigde Naties op papier. Registreer het verzoek in TopDesk.

Opleveren

Aan het eind van deze Praktijkopdracht lever je het onderstaande op:

  • Overzichtelijke en geordende informatie over de VN
  • Een schriftelijke instructie over PowerPoint-gebruik
  • Een goed voorbereide uitleg over PowerPoint
  • Registratie van de meldingen in TopDesk