Medewerker beheer ICT

Medewerker beheer ICT

31. Help de servicedesk

Inleiding

Karel loopt stage op de servicedesk. Hij heeft zijn leidinggevende verteld dat hij alles kan oplossen, maar nu heeft hij een probleem. Hij had er geen rekening mee gehouden dat de servicedesk ook ondersteuning geeft aan gebruikers in Nieuw-Zeeland. Er komen nu enkele in de Engelse taal gestelde hulpverzoeken binnen. Karel moet deze verzoeken afhandelen en in het Engels beantwoorden. Daar had hij niet op gerekend en zijn Engels is eigenlijk niet goed genoeg. Daarom vraagt hij jou hem daarbij te helpen.

Situatie

Karel hoopt dat jij een goede afhandeling van de problemen kunt regelen. Daarvoor moet je een Engelstalige versie van Windows 10 installeren. Tenslotte werken ze in Nieuw-Zeeland echt niet met een Nederlandse versie. Wanneer deze is geïnstalleerd, kan er geantwoord worden op de vragen, die in de bijlage zijn te vinden.

Voor de zekerheid neem je ook steekproven van het werk dat Karel heeft gedaan, zodat je zeker weet dat hij zijn overige stagewerk wel goed doet.

Bij sommige problemen wil je meer informatie van de klant. Neem daarvoor contact met hem/haar op. Vraag ook na of de klant tevreden is.

Inventarisatie

Voordat je de inventarisatie kunt maken, moet je de nodige kennis hebben. Daarom moet je de werking van de Engelstalige versie van Microsoft Windows 10 bestuderen. Ook zul je moeten weten hoe je een Engelstalige mail moet beantwoorden.

Realisatie

Zorg dat er een Engelstalig antwoord per mail komt op elk van de helpverzoeken. Gebruik hiervoor de verzoeken uit de bijlage. Maak de configuratie in orde met de Engelstalige Microsoft Windows 10-versie. Test of de configuratie werkt. Als de test een fout aangeeft en je kunt de fout niet zelf oplossen, dan meld je dat aan je leidinggevende.

Natuurlijk moet je er zorg voor dragen dat je aan de etiquette voor een goede zakelijke mail voldoet. Je controleert ook of de gebruiker tevreden is met de oplossing die je gemaild hebt. Je registreert de verzoeken in Topdesk.

Bij minstens één mail vraag je de klant om meer informatie. Neem ook steekproeven van het werk van Karel.

Opleveren

Aan het eind van deze Praktijkopdracht lever je het onderstaande op:

  • Vijf Engelstalige mails met antwoord op de verzoeken en een vraag naar tevredenheid van de gebruiker
  • Minstens één verzoek om meer informatie
  • He werk van Karel is steekproefsgewijs gecontroleerd
  • Een machine die is getest op de opgeloste problemen uit de verzoeken
  • Registratie van de meldingen in TopDesk

Bijlage