Medewerker beheer ICT

Medewerker beheer ICT

30. Nieuw

Situatie

Je werkt als Medewerker Beheer ICT op het hoofdkantoor van De Hollandse Bank (DHB). De laatste tijd zijn er nogal wat problemen geweest met het netwerk. De directie heeft daarom besloten om de gehele infrastructuur te vervangen. Alle kabels moeten opnieuw getrokken worden. Natuurlijk moeten de kabels getest en gecontroleerd worden. Daarnaast moet gecontroleerd worden of alle wandcontactdozen in de kantoren spanning hebben. Zo niet, dan moet dat aangepast worden. Bij dit werk is veilig werken vanzelfsprekend heel belangrijk.

Nu toch het hele netwerk vervangen wordt, wil de directie ook overstappen van Windows naar Linux, omdat dat kosten bespaart. Ook komen er enkele netwerkprinters, die vanaf verschillende werkplekken bereikbaar moeten zijn.

Naast het netwerk zijn ook de machines aan vervanging toe. Nog bruikbare onderdelen worden opgeslagen voor hergebruik of in de nieuwe machines gebruikt. Niet meer bruikbare onderdelen worden op verantwoorde wijze afgevoerd. Van de nieuwe machines moeten de gegevens vastgelegd worden op een werkbon. Ook moet er een benchmark van de nieuwe machines gemaakt worden, zodat er een nulmeting is. Aan de hand daarvan kan in de toekomst bekeken worden of de machine problemen ontwikkelt.

Er komt een aantal configuraties bij. De harde schijven van de nieuwe machines krijgen allemaal dezelfde indeling. Er wordt Linux op geïnstalleerd met Libre Office. De netwerkprinters moeten op de machines geïnstalleerd worden.

Natuurlijk moeten de afdelingen weten wanneer hun computers vervangen worden, dus dat moet je ze laten weten. Aangezien de bank internationaal werkt, werken er ook mensen uit andere landen op het hoofdkantoor. Voor hen moet je een Engelse versie van de mededeling over de planning maken.

De overstap van Windows naar Linux zal zeker vragen opleveren bij de medewerkers. Velen zullen nog nooit met Linux gewerkt hebben. Zij vragen zich misschien af waar ze moeten klikken om een programma op te starten, hoe ze de achtergrond kunnen aanpassen, hoe ze een Word-document kunnen openen en nog veel meer van dat soort vragen. Om de medewerkers te ondersteunen wil de directie dat je een FAQ maakt met de tien (waarschijnlijk) meest voorkomende vragen. Voor de duidelijkheid wil de directie er ook afbeeldingen bij. Ook moet er een duidelijke structuur in de FAQ zijn.

Om zoveel mogelijk up-to-date te zijn, wil de directie de nieuwste versie van Linux gebruiken. Je moet uitzoeken welke dat is en wat de voordelen zijn ten opzichte van oudere versies. Daarover moet je advies uitbrengen aan de directie.

Informatie zoeken

Je moet nu informatie gaan zoeken over de meest recente Linux-versie en het verschil met vorige versies. Als je niet genoeg informatie hebt over andere onderdelen van de opdracht, zoals Libre Office of netwerkprinters, moet je daar ook informatie over zoeken.

Je zoekt een geschikte benchmark om een nulmeting van de machine te maken.

Omdat het aantal configuraties wordt uitgebreid moet ook bekeken worden of de stroomvoorziening nog voldoet. Momenteel zijn er op één groep van 16 ampère vier configuraties aangesloten. Op elke groep moeten twee extra configuraties met TFT-scherm worden geplaatst.

Onderzoek wat de meest voorkomende vragen zijn bij mensen die overstappen van Windows naar Linux.

Realisatie

Je zorgt dat alle medewerkers op tijd een brief krijgen waarin men kan zien wanneer hun afdeling aan de beurt is, zodat zij hun werk kunnen plannen. Je zorgt voor een Engelse vertaling van de brief aan de medewerkers.

Je demonteert nog bruikbare onderdelen en hergebruikt ze in de nieuwe machines of zorgt dat ze netjes opgeslagen worden. Niet meer bruikbare onderdelen voer je op verantwoorde wijze af. Natuurlijk moet je op je werkbon registreren wat je met de onderdelen (zowel bruikbare als niet-bruikbare) hebt gedaan.

Je knijpt een aantal kabels. Je gebruikt die kabels om de bestaande kabels te vervangen. Natuurlijk moet je de kabels testen en controleren. Je controleert of de wandcontactdozen spanning hebben. Daarbij besteed je extra zorg aan veilig werken. Als de controle een fout aangeeft en je kunt de fout niet zelf oplossen, dan meld je dat aan je leidinggevende. Noteer op een plattegrond van de gecontroleerde ruimte waar de wandcontactdozen zijn. Maak schematisch duidelijk hoe de stroomvoorziening in die ruimte is georganiseerd.

Omdat het aantal configuraties wordt uitgebreid, moet je ook bekijken of de stroomvoorziening nog voldoet. Op basis van de verzamelde gegevens bereken je of er een aanpassing moet plaatsvinden.

Je richt de harde schijf in volgens de bijlage Specificaties. Je installeert Linux op de schijf en Libre Office in de aangegeven map. Je installeert de netwerkprinter.

Stel een FAQ samen met de tien meest voorkomende vragen en antwoorden bij de overstap van Windows naar Linux.

Je vult de werkbon uit de bijlage in. Je runt de benchmark die je gevonden hebt en voegt de resultaten toe aan de werkbon.

De informatie over de meest recente Linux-versie zet je voor de directie op papier. Met name het verschil met vorige versies moet duidelijk zijn.

Opleveren

Aan het eind van deze Praktijkopdracht lever je het onderstaande op:

 • Een brief aan de medewerkers
 • Een Engelse vertaling van de brief
 • Hergebruikte of afgevoerde onderdelen met registratie
 • Een aantal goed werkende kabels
 • Een overzicht van wandcontactdozen met spanning
 • Advies m.b.t. de elektrische installatie (aantal opstellingen per groep)
 • Een volgens de specificaties ingerichte harde schijf
 • Een geïnstalleerde Linux-versie
 • Een Libre Office-installatie in de juiste map
 • Een geïnstalleerde netwerkprinter
 • Een FAQ met de tien meest voorkomende vragen
 • Een ingevulde werkbon
 • De resultaten van een benchmark
 • Informatie over de meest recent Linux-versie voor de directie

Bijlage