Medewerker beheer ICT

Medewerker beheer ICT

28. Politieke problemen

Situatie

Je werkt als medewerker ICT bij Networx, een bedrijf dat netwerken aanlegt door heel Nederland. Het bedrijf heeft 28 medewerkers en het gaat goed. De directeur wil aan ‘maatschappelijk ondernemen’ doen. Dat wil zeggen dat hij wil laten zien dat het bedrijf niet alleen winst wil maken, maar zich ook bezighoudt met mensen.

De directeur wil weten welke maatschappelijke problemen er spelen in de omgeving. Hij is van plan gratis een netwerk aan te leggen op bijvoorbeeld een zwarte school of een buurthuis. Daarnaast wil hij een website maken waar informatie te vinden is over sociale voorzieningen en de mogelijkheden van onze verzorgingsstaat, omdat de doelgroepen vaak niet weten waar ze informatie kunnen vinden over die onderwerpen.

Jij hebt de opdracht gekregen om uit te zoeken welke maatschappelijke problemen er spelen in de omgeving van Networx. Ook heeft de directeur jou gevraagd om de website te maken over sociale voorzieningen en de mogelijkheden van de verzorgingsstaat. Omdat jij je nu toch helemaal bezighoudt met deze opdracht vraagt hij jou ook om uit te zoeken welk type netwerk het meest geschikt is voor een school of buurthuis. Verder moet je bepalen welk type kabel je zou gebruiken. Ook moet je uitzoeken hoe je de netwerkbekabeling netjes kunt wegwerken.

Informatie zoeken

Je moet nu de informatie gaan zoeken die je nodig hebt om te ontdekken welke maatschappelijke problemen er bestaan in de omgeving van Networx. Het woord ‘omgeving’ moet je ruim nemen. Denk bijvoorbeeld aan de buurt van Networx, de vestigingsplaats of de provincie. Bij sociale voorzieningen kun je denken aan de Sociale Dienst, de huurtoeslag en de studiefinanciering. De verzorgingsstaat heeft te maken met collectieve voorzieningen, volksverzekeringen en werknemersverzekeringen.

Ook moet je een aantal verschillende netwerksoorten (netwerktopologiën) kunnen beschrijven. Verder moet je informatie zoeken over netwerkbekabeling.

Samengevat zoek je de volgende informatie:

  • Informatie over maatschappelijke problemen in je ruime omgeving
  • Informatie over sociale voorzieningen
  • Informatie over de verzorgingsstaat
  • Informatie over netwerktopologiën
  • Informatie over netwerkbekabeling
  • Een bijgehouden logboek

Realisatie

Je moet de directeur een advies geven over de school of het buurthuis waarin Networx een netwerk zou kunnen aanleggen. Daarbij geef je ook aan welk type netwerk het zou moeten worden en waarom. Ook geef je aan waarom de andere typen minder geschikt zijn.

Nu je informatie hebt over maatschappelijke problemen in de omgeving wil de directeur natuurlijk een overzicht van alle problemen die je hebt ontdekt.

De informatie over sociale voorzieningen en de verzorgingsstaat zet je overzichtelijk op een website. Bedenk dat de doelgroep mensen zijn die allerlei problemen hebben en in sommige gevallen moeite hebben met lezen en schrijven (denk aan analfabeten). Zorg dat ook zij de informatie kunnen begrijpen.

Opleveren

Aan het eind van deze Praktijkopdracht lever je het onderstaande op:

  • De gevraagde informatie
  • Een onderbouwd advies voor een bepaalde netwerktopologie
  • Een overzicht van maatschappelijke problemen in de omgeving
  • Een website met informatie gericht op de doelgroep