Medewerker beheer ICT

Medewerker beheer ICT

27. Dutch Cultural Contacts

Situatie

Je werkt als medewerker ICT op de Servicedesk van Dutch Cultural Contacts, een organisatie die grote internationale ondernemingen adviseert over het omgaan met andere culturen. Het bedrijf is de laatste twee jaar erg gegroeid. Er werken nu ongeveer honderd mensen.

Een van de werkzaamheden op de Servicedesk is het onderhouden van de website van Dutch Cultural Contacts. Daarom vraagt de directeur, Narindra Singh, je om een website te maken over ‘Culturen in Nederland’. Hij wil een aantal pagina’s hebben:

 • Een pagina over wat normen en waarden te maken hebben met cultuur.
 • Een pagina over cultuurverschillen (met voorbeelden).
 • Een pagina over subculturen (met voorbeelden).
 • Een pagina over stereotypen, vooroordelen en discriminatie (met voorbeelden).
 • Een pagina over integratie en de verschillende culturen in Nederland.

De bedoeling is dat mogelijke klanten die op de website kijken direct de indruk krijgen dat het bedrijf veel weet over deze onderwerpen. Dutch Cultural Contacts verdient zijn geld met het adviseren van grote internationale ondernemingen over de omgang met andere culturen, dus wil het uitstralen dat het daar expert in is.

Collega’s van je zijn met andere delen van de website bezig. Om ervoor te zorgen dat het geheel bij elkaar past, vraagt de directeur je om een procesbeschrijving te maken voor het maken van de website. Daarin moeten zaken staan als wie verantwoordelijk is voor het geheel, welke software gebruikt wordt om de site te maken, hoe de lezer wordt aangesproken, hoe lang een stuk tekst mag zijn, waar de pagina’s worden opgeslagen, wie bepaalt of iets voldoet of niet, en meer van dat soort dingen.

Informatie

Je moet de informatie gaan zoeken die je nodig hebt om de website te kunnen maken. Je hebt de volgende informatie nodig:

 • Informatie over wat normen en waarden te maken hebben met cultuur.
 • Informatie over cultuurverschillen (met voorbeelden).
 • Informatie over subculturen (met voorbeelden).
 • Informatie over stereotypen, vooroordelen en discriminatie (met voorbeelden).
 • Informatie over integratie en de verschillende culturen in Nederland.
 • Informatie over het maken van een website.
 • Een ingevuld Servicedeskformulier.
 • Een bijgehouden logboek.

Ook moet je uitzoeken hoe je een webpagina kunt maken en hoe je de verschillende pagina’s met elkaar kunt verbinden. Denk ook na over het proces om gezamenlijk tot het eindresultaat te komen.

Realisatie

Nu je de gevraagde informatie hebt, maak je de website. Hij is bedoeld voor de klanten, dus er mogen geen taal- en schrijffouten op de site staan. De informatie moet duidelijk zijn en netjes gepresenteerd. De site is het visitekaartje van Dutch Cultural Contacts.

Aangezien de site eerst getest moet worden, plaats je de site voorlopig gratis op internet. Afhankelijk van de tijd die je chef ervoor beschikbaar stelt, kun je de site zo professioneel mogelijk maken. Als je chef akkoord is met de inhoud van de pagina’s van de website zet je de site online.

Maak een procesbeschrijving voor het proces van het gezamenlijk maken van een website. Bespreek die beschrijving met je leidinggevende.

Opleveren

Aan het eind van deze Praktijkopdracht lever je het onderstaande op:

 • De gevraagde informatie
 • Een website met een aantal pagina’s
 • Een procesbeschrijving voor het gezamenlijk maken van een website
 • Een bespreking van het proces met je leidinggevende