Medewerker beheer ICT

Medewerker beheer ICT

25. Windows 8 upgrade

Situatie

Je werkt bij PCBest, een computerzaak die zich richt op de particuliere klant. Veel klanten gebruiken nog Windows 7 of 8, maar er komen ook steeds meer vragen naar Windows 10. Mensen denken dat de kinderziekten er nu wel uit zijn en willen wel eens iets nieuws op hun computer. Omdat Windows vertrouwd is, is voor veel particulieren de overstap naar Linux te groot. Meneer Van Dam heeft zijn Windows 8-computer gebracht met de vraag of Windows 10 erop gezet kan worden. Hij wil eerst weten wat het hem gaat kosten om de machine klaar te maken voor Windows 10 (voor specificaties zie bijlage).

Ook wil hij een advies over wat voor hem de meest geschikte 10-versie is: Home of professional. Daarover wil hij een schriftelijke offerte ontvangen. Je werkt natuurlijk niet gratis. Het installeren van Windows 10 kost tijd en de klant moet jou voor die tijd betalen. Vergeet niet die tijd op te nemen in je offerte!

Meneer Van Dam doet zijn administratie op de machine, bewerkt soms foto’s en video’s. Zijn vrouw downloadt veel muziek en films die ze op dvd brandt. De kinderen surfen en spelen spelletjes.

Als meneer Van Dam akkoord gaat met de offerte maak je zijn machine in orde. Bij PCBest maken jullie altijd eerst een back-up van de huidige schijf voor het geval er iets mis gaat. Je zet de gekozen 10-versie op de machine als je de machine hebt geüpgraded.

De afspraak in het bedrijf is dan wel dat jullie altijd eerst een back-up maken, maar hoe, wat of waar is niet vastgelegd. Nog vorige week is dat fout gegaan, toen een collega niet meer wist waar hij de back-up opgeslagen had, terwijl het installeren van de machine niet goed verliep. Je hebt toen beloofd om een procesbeschrijving te maken voor het back-uppen en installeren van de computers van klanten. Dit is een mooie gelegenheid om dat te doen.

Je maakt de volgende gebruikers aan: Harry (meneer Van Dam, administrator), Miriam (mevrouw Van Dam, standaardgebruiker), Yolanda (dochter, standaardgebruiker) en Pieter (zoon, standaardgebruiker). Je geeft alle accounts een eigen wachtwoord. Vergeet niet dit wachtwoord te noteren voor de gebruiker. Voor de laatste twee accounts moet een aantal dingen ingesteld worden. De kinderen mogen niet naar sites die niet geschikt voor ze zijn, ze mogen alleen tussen 16.00 en 20.00 uur op de computer inloggen, geen gewelddadige spelletjes spelen en hun activiteiten moeten gelogd worden. Windows Defender moet uitgeschakeld worden op de computer. De Windows Firewall wordt wel gebruikt.

Meneer Van Dam heeft jarenlang Norton Antivirus gebruikt, maar hij heeft gehoord dat er ook uitstekende gratis virusscanners bestaan. Hij heeft gevraagd of hij een advies kan krijgen: bij Norton blijven of een gratis scanner nemen? En welke gratis scanner is dan de beste?

Informatie zoeken

Je moet nu gaan bepalen of de machine van meneer Van Dam geschikt is voor Windows 10. Bepaal wat de kosten zijn voor een eventuele upgrade. In de offerte die je gaat maken, komen ook de kosten van het besturingssysteem en het arbeidsloon.

Ook moet je informatie zoeken over antivirussoftware. Wat is het voordeel van een betaald programma ten opzichte van gratis? Hoe is de kwaliteit? Komen er regelmatig updates uit? Zet dat op papier voor meneer Van Dam. Als hij akkoord is met je offerte en een keus heeft gemaakt op basis van je informatie over antivirussoftware ga je naar de volgende stap.

Bedenk welke stappen je moet beschrijven in het proces van het maken van een back-up en installeren voor klanten.

Realisatie

Je maakt de machine van meneer Van Dam hardwarematig klaar voor Windows 10. Vervolgens voer je indien mogelijk een upgrade uit van de bestaande 8-versie naar de gekozen 10-versie. Anders voer je een nieuwe 10-installatie uit. Je zorgt dat de gevraagde instellingen in orde zijn en de gegevens genoteerd worden. Je installeert de antivirussoftware die je meneer Van Dam hebt geadviseerd.

Maak de procesbeschrijving voor het maken van een back-up en installatie van de computers van klanten. Bespreek je proces met de eigenaar van PCBest.

Opleveren

Aan het eind van deze Praktijkopdracht lever je het onderstaande op:

  • Een offerte voor een eventuele upgrade, inclusief alle kosten
  • Informatie over antivirussoftware
  • Een aangepaste machine
  • Een back-up van de originele schijf
  • Windows 10 geïnstalleerd
  • De gevraagde instellingen zijn toegepast en gedocumenteerd
  • Geïnstalleerde antivirussoftware
  • Een formulier waarop gegevens vastgelegd kunnen worden
  • Een procesbeschrijving voor het back-uppen en installeren van de pc van een klant
  • Een bespreking van het proces met de leidinggevende

Bijlage