Medewerker beheer ICT

Medewerker beheer ICT

24. Gevaarlijke situaties

Situatie

Je werkt bij No-problem, een bedrijf dat bij klanten in het hele land IT-onderhoud doet. Het is jouw taak om op storingsmeldingen af te gaan en ze op te lossen. Vandaag ben je bij een klant bij wie een onduidelijke storing is geweest. Misschien is er een virus op de machine gekomen, maar er kan ook een andere oorzaak zijn. Er zijn bestanden op de harde schijf van een machine verdwenen. De klant vertelt je welke bestanden hij kwijt is en hij vraagt of jij ze terug kunt halen. Na de storing hebben ze de machine niet meer gebruikt. Als eerste moet een eventueel virus worden opgespoord en verwijderd. Voor de zekerheid zet je alle te nemen stappen bij het recoveren van bestanden in een stroomschema, zodat je geen onnodige fouten maakt. Daarna probeer je met een recoveryprogramma de verdwenen bestanden terug te halen.

No-problem kent een protocol voor dit soort gevallen, maar dat gebruik je nooit, omdat er verkeerde dingen in staan in jouw ogen. Je besluit om een verbetervoorstel voor dat protocol te maken (zie bijlage).

Je bedrijf wil systeemdocumentatie van de machines waaraan gewerkt wordt gaan bijhouden. Je kunt dan zien wanneer voor het laatst onderhoud is gepleegd en welke collega toen met de machine bezig is geweest. Vandaag heb jij de opdracht gekregen om te bedenken welke gegevens het bedrijf zou kunnen vastleggen. In het komende werkoverleg wordt op basis van jouw gegevens en die van je collega’s bepaald welke gegevens in de toekomst worden vastgelegd.

Terwijl je zoekt naar de mogelijke oorzaak van de storing krijg je een flinke stroomstoot. Er blijkt een beschadigde stroomkabel te liggen. Je bent behoorlijk geschrokken. Al eerder heb je je afgevraagd of je wel in veilige situaties werkt. Je besluit ter plekke om uit te zoeken wat de Arbowet zegt over veiligheid.

Informatie zoeken

Bij deze stap moet je informatie zoeken over het verwijderen van een virus en het terughalen van verdwenen bestanden.
Welke programma’s kun je daarvoor gebruiken? Welk is de beste volgens jou en waarom? Is het altijd mogelijk om verdwenen bestanden terug te halen? Waar moet je op letten als er per ongeluk bestanden verdwenen zijn?

Welke gegevens wil je vastleggen over systemen waaraan je gewerkt hebt? Bedenk dat de volgende keer een andere collega misschien aan de machine werkt. Wat moet hij dan weten? Wat zou handig zijn om te weten? Wat hoeft hij niet te weten?

Wat zegt de Arbowet over veilige werkomstandigheden? Waar gaat de Arbowet over? Wie controleert of die wet wordt nageleefd? Wat zijn jouw rechten op het gebied van Arbo? Wat heeft RSI met Arbo te maken? Wat is ergonomie?

Op deze vragen en misschien nog andere die opkomen moet je een antwoord geven.

Realisatie

Je probeert om het virus te verwijderen en de verdwenen bestanden van de computer terug te halen. Je gebruikt daarvoor het programma dat je het beste vond. Ook ontwerp je een stroomschema voor recoveren van bestanden om geen stappen te vergeten.

Je maakt een protocol voor deze situaties, waarvan het stroomschema een onderdeel is. Leg dit protocol aan je leidinggevende voor.

Je maakt een formulier waarop je de gegevens kunt noteren die jij wilt vastleggen over machines waaraan je gewerkt hebt.

Je maakt een samenvatting van voor jou belangrijke onderdelen van de Arbowet en RSI.

Opleveren

Aan het eind van deze Praktijkopdracht lever je het onderstaande op:

  • Informatie over het verwijderen van een virus
  • Informatie over het terughalen van verdwenen bestanden
  • Informatie over de Arbowet en RSI
  • Een verwijderd virus
  • Gerecoverde bestanden
  • Een stroomschema voor recovery van bestanden
  • Een protocol voor situaties waarin bestanden gewist zijn.
  • Een gesprek over je protocol met je leidinggevende.
  • Een formulier waarop gegevens vastgelegd kunnen worden

Bijlage