Medewerker beheer ICT

Medewerker beheer ICT

21. Register Windows

Situatie

Je werkt op de helpdesk van PCExpert, een computertijdschrift voor beginners. Regelmatig bellen er abonnees die in het register van Windows allerlei aanpassingen hebben geprobeerd te maken, waardoor sommige onderdelen niet meer werken zoals het moet. Deze vragen leveren je veel werk op, wat je op het idee heeft gebracht om een handleiding te schrijven voor het aanpassen van het register van Windows. Als de kwaliteit van je handleiding voldoende is, wordt deze misschien opgenomen in een artikel in het tijdschrift. Anders wordt het als download online gezet voor geïnteresseerde lezers. In ieder geval levert het jou hopelijk minder vragen over het register op.

Omdat het register heel kwetsbaar is, moet je de lezers altijd eerst een back-up van het register laten maken. Begin je handleiding met een beschrijving van hoe dat moet.

In het Windows-register zijn vijf verschillende categorieën (hives) opgenomen. Leg in je handleiding uit wat de lezer kan verwachten in deze vijf categorieën: HKEY_CLASSES_ROOT, HKEY_CURRENT_USER, HKEY_LOCAL_MACHINE, HKEY_USERS en HKEY_CURRENT_CONFIG.

Met de handleiding moet een lezer veilig de nodige aanpassingen in het register kunnen doorvoeren. Je moet dus precies aangeven wat gedaan moet worden en waar dat gedaan moet worden. Bepaal zelf hoe je de handleiding vormgeeft.

Natuurlijk test je alle gekozen registeraanpassingen zelf. Maak een back-up van het register voor je begint.

Het is handig om te testen in een virtuele machine, maar bedenk dan wel dat niet alle registeraanpassingen zullen werken.

Als je klaar bent, neem je per mail contact op met de redacteur van het tijdschrift om een afspraak te maken. Misschien kan jouw handleiding in het tijdschrift komen.

Informatie zoeken

Je moet nu de informatie gaan zoeken over registeraanpassingen en -back-up. Ook moet je bedenken hoe je de handleiding vorm gaat geven.

Realisatie

Je maakt een back-up van het register voor je begint. Je test alle registeraanpassingen om te zien of ze het gewenste resultaat hebben. De goed werkende aanpassingen neem je op in een handleiding die voor de lezers van het blad goed te volgen is.

Als de handleiding af is, neem je per mail contact op met de redacteur om een afspraak te maken.

Opleveren

Aan het eind van deze Praktijkopdracht lever je het onderstaande op:

  • Een back-up van het register
  • Geteste registeraanpassingen
  • Een handleiding voor de werkende registeraanpassingen
  • Een mail over een afspraak met de redacteur