Medewerker beheer ICT

Medewerker beheer ICT

19. Office-configuratie

Situatie

Bij de computershop waar je werkt, Repair-IT, komt mevrouw Van Halsteren haar machine brengen. Op het kantoor waar ze werkt gebruikt men Office 2013 en dat wil ze thuis ook op haar computer. Ze kan regelmatig bestanden van haar werk thuis niet openen, omdat ze nog een Office 2005 heeft. Mevrouw Van Halsteren heeft wel bepaalde eisen aan de installatie, die hieronder zijn genoteerd:

 • De bestanden moeten worden opgeslagen in een map op de D-schijf die ‘Officebestanden’ heet. In die map komen drie submappen met als namen Wordbestanden, Excelbestanden en PowerPointbestanden. De bestanden van die programma’s moeten automatisch in de juiste mappen opgeslagen worden.
 • In de werkbalk ‘Snelle toegang’ moeten de volgende onderdelen staan: nieuwe pagina, openen, snel afdrukken, afdrukvoorbeeld, opslaan, ongedaan maken, opnieuw en spelling- en grammaticacontrole.
 • Als gebruikersnaam wordt weergegeven ‘Ria van Halsteren’ en als initialen ‘RvH’.
 • Niet alleen spellingsfouten, maar ook grammaticafouten moeten worden gemarkeerd tijdens het typen.
 • Elke 8 minuten moeten de auto-herstelgegevens automatisch opgeslagen worden.
 • De laatste 30 onlangs geopende bestanden moeten worden weergegeven.
 • Mevrouw wil geen CTRL+klikken om een hyperlink te kunnen openen.
 • De namen van dagen moeten niet automatisch met een hoofdletter beginnen.
 • Het standaardlettertype voor alle documenten moet zijn Times New Roman, puntgrootte 12.
 • Mevrouw Van Halsteren wil de Office-installatie niet op de C-schijf hebben, maar op de D-schijf.
 • Alleen Word, Excel en PowerPoint moeten geïnstalleerd worden, alle andere Office-onderdelen moeten niet geïnstalleerd worden. Alleen van de Office-tools moet de Microsoft Picture Manager wel geïnstalleerd worden.
 • Als standaardtaal wordt Nederlands geïnstalleerd, maar het Engelse woordenboek moet ook beschikbaar zijn.

Repair-IT heeft een procedure voor het installeren van software op computers van klanten. Volg die procedure (zie bijlage). Misschien zijn er verbeteringen mogelijk in de procedure.

Informatie zoeken

Voor je aan de slag gaat met het configureren van Office moet je eerst weten welke instellingen je al tijdens de installatie van het Officepakket moet uitvoeren en welke pas na de installatie gedaan kunnen worden. Je moet dus informatie zoeken!

Beoordeel of de procedure verbeterd kan worden.

Realisatie

Je installeert het Office-pakket met de eisen die mevrouw Van Halsteren heeft aangegeven eerst in een virtuele machine om te voorkomen dat de uiteindelijke Office-installatie beschadigd raakt.

Neem volgens de procedure contact op met mevrouw Van Halsteren en volg de procedure verder. Mocht je verbeteringsmogelijkheden voor de procedure zien, zet die dan op papier. Neem contact op met je leidinggevende om je verbeteringsmogelijkheden te bespreken.

Opleveren

Aan het eind van deze Praktijkopdracht lever je het onderstaande op:

 • Een gevolgde procedure voor het installeren van software op computers van klanten
 • Een installatie van een OS in een virtuele machine
 • Een installatie van het Office-pakket volgens de gestelde eisen
 • Een verbetervoorstel voor de procedure
 • Een gesprek over het verbetervoorstel met de leidinggevende

Bijlage