Medewerker beheer ICT

Medewerker beheer ICT

15. ICT direct

Situatie

ICT direct is een klein ICT-troubleshoot-bedrijf, voornamelijk gericht op kleine ondernemers. ICT direct is door een klein accountantskantoor te hulp geroepen bij een acuut pc-probleem. De (enige) medewerker met kennis van ICT heeft per onmiddellijk het bureau verlaten, met achterlating van vier pc’s die geheel of gedeeltelijk uit elkaar liggen. Onduidelijk is of er op de harde schijven van de pc’s nog belangrijke informatie staat. Het afschrijven en weggooien van de betreffende pc’s is in eerste instantie dan ook geen optie.

ICT direct geeft jou de opdracht de vier systemen van het accountantskantoor te demonteren en de verschillende componenten te testen op functioneren en bruikbaarheid. Omdat Nico, de eigenaar van ICT direct, verwacht dat dit soort opdrachten vaker voor zal komen, wil hij graag beschikken over een standaardchecklist. Aan jou de opdracht deze te maken voor de verschillende onderdelen om daarna de systemen te testen volgens de door jou opgestelde checklist. Het maken van deze checklist is dan ook het eerste wat je doet. Deze checklist wordt onderdeel van een uitgebreidere procedure die je ook moet ontwerpen. Het gaat daarbij om de procedure die beschrijft hoe je omgaat met computers van klanten die niet meer bruikbaar zijn. Wat doet ICT direct daar dan mee? Worden ze weggegeven, aan medewerkers gegeven, weggegooid of hergebruikt? Waar moet ICT direct dan op letten? Welke stappen moeten worden gezet? Hoe dekken ze zich in tegen klachten van klanten?

Natuurlijk moet je in een logische volgorde de onderdelen checken. Het is niet logisch om eerst het geheugen te controleren als je niet weet of het moederbord wel goed werkt. Behalve de volgorde moet je ook bedenken hoe je een onderdeel gaat testen. Omdat er een overzicht moet worden gemaakt van alle onderdelen en hun status, moet je ook een werkbon maken.

Mochten er nog bestanden op de harde schijven staan, dan moet je daarvan een back-up maken.

Realisatie

Je bespreekt de procedure die je gemaakt hebt met je leidinggevende bij ICT direct. Als de checklist is goedgekeurd, moet je de systemen volgens je checklist testen en hiervan verslag doen. Bruikbare componenten leg je apart om later te demonteren, onbruikbare componenten voer je op verantwoorde wijze af. Je registreert en administreert de testresultaten en de bruikbare en onbruikbare componenten op de werkbon. Alle informatie van de harde schijven moet worden veiliggesteld op cd/dvd.

Vervolgens stel je van de bruikbare onderdelen weer zoveel mogelijk nieuwe systemen samen. Hierbij moet je ervoor zorgen dat dit op een juiste wijze op de werkbon wordt opgenomen. Als de test een fout aangeeft en je kunt de fout niet zelf oplossen, dan meld je dat aan je leidinggevende.

Opleveren

Aan het eind van deze Praktijkopdracht lever je het onderstaande op:

  • Een procedure voor de verwerking van afgedankte computers
  • Een gesprek met je leidinggevende over de procedure
  • Een checklist voor het testen van een machine
  • Een registratie op een werkbon
  • Een back-up van gegevens op een cd of dvd
  • Een nieuw samengesteld systeem