Medewerker beheer ICT

Medewerker beheer ICT

1. Harde schijf voor Cohen

Situatie

Het wijkservicecentrum in de Houtense wijk de Campen heeft een kleine ICT‑afdeling. In het centrum start nu een dienst waar wijkbewoners hulp kunnen krijgen bij het upgraden van hun pc. Jij moet voor de volgende klant de aanpassing realiseren. Die klant is Hendrik Cohen.

Hendrik Cohen heeft een oude pc waarvan de harde schijf nu te klein is. De schijf moet worden vervangen door een modernere. Hendrik heeft een advies nodig over het merk en het type. Op basis van dit advies zal hij een keus maken en de schijf door jou laten inbouwen. In dit advies moet je een overzicht maken welke voor- en nadelen er aan de verschillende schijven zitten. In dit overzicht geef je ook aan hoeveel de schijven kosten.

Informatie zoeken

Voordat je het advies kunt geven, moet je de nodige kennis hebben. Daarom moet je de werking en de mogelijkheden van de verschillende soorten schijven bestuderen. Maak eerst een overzicht van de belangrijkste eigenschappen van een schijf. Maak vervolgens een overzicht van vijf schijven die op dit moment beschikbaar zijn. Probeer van elk van de schijven de meest kenmerkende eigenschappen op te schrijven. Van elke schijf neem je deze punten op in je vergelijking. Gebruik hiervoor het vergelijkingsformulier uit de bijlage. Vervolgens geef je Hendrik een advies. In dit advies geef je duidelijke argumenten waarom je speciaal voor deze schijf kiest. Gebruik hiervoor het adviesformulier uit de bijlage.

Realisatie

Zorg dat de door de opdrachtgever gekozen schijf in de pc wordt gemonteerd. Natuurlijk moet je er zorg voor dragen dat je alle veiligheidseisen nakomt.

Opleveren

Aan het eind van deze Praktijkopdracht lever je het onderstaande op:

  • Een vergelijking van vijf harde schijven
  • Een advies voor een harde schijf
  • Een ingebouwde en werkende harde schijf

Bijlage