Medewerker beheer ICT

De praktijkopdrachten voor ICT-support hebben een doorlooptijd van een week. Wij gaan uit van een opleidingsduur van twee jaar met daarin acht blokken van tien weken. Drie blokken daarvan zullen als BPV ingevuld worden. Voor de vijf ‘schoolblokken’ van tien weken zijn per blok negen praktijkopdrachten beschikbaar. De tiende week kan gebruikt worden als uitloop of als toetsweek.

Voor beide Crebotrajecten binnen ICT-support (niveau 2 en niveau 3) zijn eigen praktijkopdrachten beschikbaar. Er is een grote overlap tussen de beide opleidingen, zodat de praktijkopdrachten in combinatieklassen gebruikt kunnen worden. De praktijkopdrachten voor niveau 3 kennen vaak wel een verdieping ten opzichte van de praktijkopdrachten voor niveau 2.

Een student die doorstroomt van niveau 2 naar niveau 3 kan de verdiepingsopdrachten van de praktijkopdrachten voor niveau 3 doen. Een overzicht van alle praktijkopdrachten per Crebo, waarbij is aangegeven welke stof in de praktijkopdrachten wordt afgedekt en in welke uitgave u die stof vindt, treft u in dit overzicht aan. In het overzicht is ook aangegeven op welke onderdelen de praktijkopdrachten van niveau 3 verdieping bieden ten opzichte van niveau 2.

Instructor

User Avatar Dick