ICT-beheerder

ICT-beheerder

9. SWOB

Inleiding

Stichting Welzijn Ouderen Barneveld (SWOB) is een stichting die dienstverlenende projecten organiseert voor ouderen in en rond Barneveld. Zo wordt elk jaar in de maanden maart en april een Hulppunt Belastingformulieren ingesteld. De stichting helpt ouderen gratis met het invullen van hun Aangifte inkomstenbelasting.
Vanaf 2016 moet elke Nederlander elektronisch aangifte doen. Dit gebeurt met het gratis belastingprogramma van de Belastingdienst. De aangiftes worden, nadat ze compleet zijn ingevuld, ondertekend met een zogeheten DigiD en via internet naar de Belastingdienst verstuurd.

belasting

Situatie

Stichting SWOB heeft van de Rotaryclub Barneveld een vijftal computers en een HP Laser printer gekregen. In de maanden maart en april is er in Ons Bedrijf en Werkcentrum te Barneveld een ruimte ter beschikking gesteld voor de stichting.
Aan jou wordt gevraagd om in de Oranje-zaal een simpel maar doeltreffend netwerk te realiseren gedurende de periode dat het hulppunt actief is.

De coördinator van SWOB heeft met betrekking tot de computerconfiguratie de volgende wensen:

 • Alle computers moeten via één ADSL-verbinding toegang hebben tot internet om de aangiften te versturen.
 • Alle computers moeten kunnen printen op de laserprinter.
 • De voor de ouderen aangevraagde DigiD-codes moeten op één computer centraal worden opgeslagen in een Excel-bestand, dat moet natuurlijk wel veilig gebeuren, de sheet mag alleen te openen zijn door geautoriseerde vertrouwenspersonen.
 • Het netwerk moet zo eenvoudig en goedkoop mogelijk werken.
 • Als een van de computers door vervuiling of hacking niet meer goed functioneert, moet (bijvoorbeeld door het restoren van een image) binnen zeer korte tijd het werkstation weer operationeel zijn.

Aan jou wordt gevraagd om:

 • een planning te maken om dit project te kunnen uitvoeren;
 • een definitiestudie te maken van de systeemeisen;
 • een basisontwerp te maken van het netwerk, rekening houdend met de wensen van de coördinator;
 • een kostenberekening te maken van de extra benodigde onderdelen, aan te schaffen software, licenties en dergelijke;
 • een adviesrapport te maken voor eventuele uitbreiding van het computernetwerk in de toekomst: dit kun je doen door een onderzoek te doen naar de bevolkingsopbouw in de gemeente waar je woont en je af te vragen:
  • hoeveel mensen ouder zijn dan 65 jaar;
  • hoeveel mensen van de dienstverlening gebruik kunnen maken;
  • hoeveel computers je dan moet opnemen in het netwerk, wil je al deze klanten kunnen helpen;
  • hoeveel dit er over tien jaar moeten zijn.

Definitiestudie

Om een juiste oplossing te kiezen voor SWOB moet een inventarisatie gemaakt worden van alle benodigdheden voor het netwerk. Ook moeten de wensen van de coördinator bekeken worden op haalbaarheid en de gevolgen hiervan voor de werkwijze van de medewerkers van de stichting.

Om de definitiestudie goed te kunnen maken moet je jezelf de volgende vragen stellen:

 • Welk operating system moet er op de computers geïnstalleerd worden?
 • Welke hardware is al aanwezig en welke hardware moet nog worden aangeschaft?
 • Is er voldoende bekabeling en ook van de juiste lengte?
 • Voldoet de stroomvoorziening in de ruimte?
 • Hoeveel vermogen (watt) verbruikt één configuratie eigenlijk?
 • Wat voor ADSL-verbinding moet worden aangevraagd?

Een belangrijk onderdeel van het advies is de begroting van de extra kosten die gemaakt moeten worden om de internetomgeving te realiseren, zeg maar het boodschappenlijstje.
In deze definitiestudie geef je globaal aan wat er aanwezig moet zijn (Must haves) om alles te laten functioneren.

Het eindrapport moet de volgende punten bevatten:

 • een korte beschrijving van het huidige systeem
 • een globale beschrijving van de alternatieve oplossingen
 • een voorlopige beschrijving van de apparatuur en de programmatuur
 • een berekening van het energiegebruik van een configuratie (voldoet één groep van 16 ampère?)
 • de organisatorische consequenties
 • een globale kosten-batenanalyse
 • een advies omtrent de beslissing al of niet verder te gaan

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de verrichte werkzaamheden.

Basisontwerp

Als de stichting akkoord gaat, moet er een basisontwerp gemaakt worden. Het basisontwerp bevat een gedetailleerde uitwerking van het systeemconcept en een opsomming van alle functionaliteiten van het netwerk.
De functionaliteiten kunnen worden ingedeeld op basis van een zogenoemde MoSCoW-analyse, wat staat voor ‘Must have’, ‘Should have’, ‘Could have’, ‘Won’t have’.
De functionaliteiten worden meestal aangegeven door de opdrachtgever, eventueel in samenspraak met (externe) deskundigen. Voor dit project moet je de informatie halen uit de beschrijving van de situatie en je eigen inschatting van een en ander.

Nadat alle mogelijke functionaliteiten op papier staan, worden deze ingedeeld op urgentie waarbij de MoSCoW-analyse wordt gebruikt. Het is duidelijk dat de ‘Must haves’ in ieder geval gerealiseerd moeten worden.

M o S C o W
Must haves Should haves Could haves Won’t haves
Direct doen Snel doen Later doen (N)Ooit doen
 • Must haves: hiermee geef je globaal aan wat er aanwezig moet zijn om alles te laten functioneren.
 • Should haves: dit zijn de zaken die handig zijn als ze aanwezig zijn, maar niet strikt noodzakelijk om het geheel te laten functioneren.
 • Could haves: deze zaken kunnen eventueel aanwezig zijn.
 • Won’t haves: deze zaken benoem je omdat heel duidelijk is dat ze ongewenst zijn.

Het basisontwerp moet de volgende punten bevatten:

 • Er is een beschrijving van de gekozen oplossing.
 • Er is een beschrijving van de apparatuur.
 • De organisatorische consequenties zijn duidelijk.
 • Er zijn tekeningen waarin duidelijk is aangegeven hoe de bekabeling en de apparatuur worden opgesteld (tekeningen van Ons Bedrijf en Werkcentrum te Barneveld zijn te vinden bij de Bronnen):
  • Hoe wordt de opstelling (een plattegrond)?
  • Hoe zorg je ervoor dat de opstelling ergonomisch verantwoord is: lichtinval, zitruimte, houding en dergelijke (ingetekend in de plattegrond)?
  • Welke stroomvoorzieningen moeten er worden aangebracht (ingetekend in de plattegrond)?
  • Welke netwerkapparatuur en -bekabeling moet worden aangelegd (ingetekend in de plattegrond)?
 • Er is bekend bij welke leveranciers en tegen welke kosten de extra middelen zullen worden aangeschaft.
 • Er is een testprocedure voor de configuraties zoals die worden samengesteld voor gebruik van het systeem.

Natuurlijk houd je het logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.