ICT-beheerder

ICT-beheerder

6. Linux

Inleiding

Subsidie is een nieuw bedrijf van vier rechten- en bedrijfskundestudenten, die zijn gespecialiseerd in het verkrijgen van subsidies. De studenten zoeken voor hun klanten uit voor welke subsidie zij mogelijk in aanmerking komen. Hierbij houden zij rekening met zowel de Nederlandse als de Europese wetgeving. Ze zijn net gestart en vragen jou een advies over een netwerkomgeving in hun bedrijfsruimte.

mp5i1

Situatie

De studenten krijgen van een van hun ouders een bedrijfsruimte in gebruik. Het gaat om een verbouwde schuur die voldoende ruimte biedt voor een kantoor en een spreekkamer. Omdat de studenten nagenoeg geen eigen geld hebben, willen ze een netwerkomgeving met de laagst mogelijke kosten. Daarbij komt dat een van de studenten zoveel last heeft gehad van spam en virussen op zijn privécomputer, dat hij bij voorkeur een andere werkomgeving dan Microsoft wil.
De studenten vragen jou een advies over een netwerkomgeving, gebaseerd op het ‘gratis’ Linux-besturingssysteem, aangevuld met andere freeware-applicaties. De studenten hebben maximaal 3000 euro te besteden aan hard- en software. Hiervoor willen ze vier werkplekken die voorzien zijn van de noodzakelijke software. De belangrijkste functies waarover zij willen beschikken zijn:

 • tekstverwerking
 • spreadsheet
 • internet, waaronder e-mail
 • bestanden en printer delen op basis van een cliënt-serveromgeving
 • bescherming van bestanden

Definitiestudie

Om Subsidie op een juiste wijze te helpen, moet worden geïnventariseerd wat er allemaal nodig is om een internetomgeving te realiseren. Op basis hiervan moet er een advies komen. In dit advies moet staan of de wens realistisch is en wat erbij komt kijken deze te realiseren. Enkele voorbeelden van vragen die daarbij gesteld kunnen worden:

 • Welke minimumeisen stellen we aan systemen voor hardware en software?
 • Welke software moet er beschikbaar zijn?

Een belangrijk onderdeel van het advies is de begroting van de kosten die gemaakt moeten worden om de Linux-netwerkomgeving te realiseren, zeg maar: het boodschappenlijstje.

Je advies stuur je in een enveloppe die gericht is aan:

Subsidie
Karel Doormanlaan 68b
9203 CG Drachten

Natuurlijk voldoet de brief aan de eisen die gesteld worden aan een zakelijke brief met Amerikaanse indeling.

In deze definitiestudie geef je globaal aan wat er aanwezig moet zijn (Must haves) om alles te laten functioneren.

Het eindrapport moet de volgende punten bevatten:

 • een korte beschrijving van de minimumeisen
 • een globale beschrijving van welke software er beschikbaar moet/kan zijn
 • de organisatorische consequenties
 • een globale kosten-batenanalyse voor elk van de beschikbare oplossingen
 • een advies voor de beslissing al of niet verder te gaan en zo ja met welke oplossing

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.

Ontwerp

Als Subsidie akkoord is, moet er een ontwerp worden gemaakt voor de gekozen oplossing. Dit doe je natuurlijk op basis van de definitiestudie. In een ontwerprapport wordt een opsomming gegeven van de functionaliteiten die aanwezig moeten zijn.
De functionaliteiten moeten worden ingedeeld op basis van een zogenoemde MoSCoW-analyse, wat staat voor ‘Must have’, ‘Should have’, ‘Could have’, ‘Won’t have’.
De functionaliteiten worden meestal aangegeven door de opdrachtgever, eventueel in samenspraak met (externe) deskundigen. Voor dit project moet je de informatie halen uit de beschrijving van de situatie en je eigen inschatting van een en ander.

Nadat alle mogelijke functionaliteiten op papier staan, worden deze ingedeeld op urgentie waarbij de MoSCoW-analyse wordt gebruikt. Het is duidelijk dat de ‘Must haves’ in ieder geval gerealiseerd moeten worden.

 • Must haves: hiermee geef je globaal aan wat er aanwezig moet zijn om alles te laten functioneren.
 • Should haves: dit zijn de zaken die handig zijn als ze aanwezig zijn, maar niet strikt noodzakelijk om het geheel te laten functioneren.
 • Could haves: deze zaken kunnen eventueel aanwezig zijn.
 • Won’t haves: deze zaken benoem je omdat heel duidelijk is dat ze ongewenst zijn.
M o S C o W
Must haves Should haves Could haves Won’t haves
Direct doen Snel doen Later doen (N)Ooit doen

Om te kunnen vaststellen of de omgeving voldoet, zal deze getest en geadministreerd moeten worden. Belangrijk is dat er een testplan wordt gemaakt en dat dit vervolgens wordt uitgevoerd.

Het ontwerprapport moet de volgende punten bevatten:

 • een beschrijving van de gekozen oplossing
 • een beschrijving van de apparatuur
 • een plan waarin duidelijk is aangegeven:
  • welke oplossing wordt gekozen voor de hard- en software
  • welke onderdelen in een instructie moeten worden opgenomen
 • de kosten van de extra middelen
 • de leverancier(s) waar deze zullen worden aangeschaft
 • een testprocedure voor de netwerkomgeving zoals die wordt samengesteld voor gebruik binnen Subsidie: hierbij moeten zowel hard- als software worden getest, waar mogelijk in onderlinge relatie

Natuurlijk houd je het logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.

Realisatie

Realiseer een proefopstelling op basis van twee configuraties, één Linux-server en één Linux-werkstation. Zorg dat elke configuratie voldoet aan de eerder gestelde eisen. Realiseer ook de fysieke verbinding van de server en de cliënt. Al deze werkzaamheden zullen op een adequate en veilige manier moeten worden uitgevoerd.

Natuurlijk houd je een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.

In deze fase worden de volgende producten opgeleverd: de benodigde configuraties worden geïnstalleerd en getest op basis van de testprocedure, zoals deze in de ontwerpfase is geformuleerd. Hiervan wordt een verslag gemaakt en waar nodig worden gebreken verholpen.