ICT-beheerder

ICT-beheerder

4. Systemen installeren

Inleiding

Twee goede vrienden van je, Ien en Erik, zijn bij je gekomen met de vraag of je hen op professionele wijze wilt adviseren bij de aankoop van een aantal nieuwe pc’s. Wanneer zij akkoord gaan met je advies, willen zij ook graag dat jij hen helpt bij de installatie.

Uiteindelijk is het bedoeling dat er een peer-to-peer-netwerk gebouwd wordt, bestaande uit een Windows-pc, een Linux-pc, een gedeelde printer en alles liefst via WiFi.

4 systemen installeren Peer to Peer

Situatie

Beide vrienden wonen samen in een leuk huisje, ergens buiten de stad. Ien is werkzaam als journaliste bij verschillende bladen. Behalve artikelen levert zij ook het fotomateriaal bij deze artikelen. Naast het veldwerk doet zij het grootste deel van haar werk thuis. Als een redactie een artikel nodig heeft, krijgt Ien een opdracht via haar e-mail. Het resultaat verstuurt zij op dezelfde wijze.
Erik is kunstenaar en heeft een werkruimte achter het huis. Hij wil de computer gebruiken om een archief van zijn productie te maken. Verder heeft hij het idee om digitale presentaties te maken van zijn kunstwerken. Zo zal hij deze onder de aandacht van de verschillende belangstellenden kunnen brengen. Hij denkt aan presentaties op internet en op cd-roms die hij wil rondsturen aan relaties.

De twee vrienden hebben momenteel drie stand-alone-pc’s. Twee daarvan zijn stokoude HP Pentium 4-pc’s die hun beste tijd hebben gehad. De derde is een wat snellere Dell Optiplex GX780 desktop die nog wel te gebruiken is. Verder zijn er twee printers – een oudere Epson die eigenlijk al lang niet meer voldoet – en een uitstekende HP-printer van nog geen jaar oud. Qua besturingssysteemsoftware is er alleen één licentie voor Windows 7 en één voor Windows 8 (op de Dell Optiplex).

4 systemen installeren

De specificatie van de systemen:

HP Hewlett Packard D530Tower
Intel Pentium 4, 3.0 GHz processor
Moederbord met Intel® 945G Express chipset
1GB DDR2-geheugen (maximaal 4GB te installeren)
80GB Serial-ATA harddisk
DVD Speler
Realtek 2 HD Audio onboard met ALC260 codec

Dell Optiplex GX780 desktop
Intel Core 2 duo 3.16 GHZ E8500 processor 6MB Cache
Intel G45 Express chipset
4096MB DDR3 geheugen SUPER SNEL
160GB SATA-harddisk
DVD-speler
ADI 1984A High Definition Audio Codec
Broadcom NetXtreme Bedraad Internet
Wireless-draadloos- Internet

Ien, een verstokte Windows-gebruikster en wil de mogelijkheden van draadloos internet gebruiken om af te zijn van alle kabels door het huis. Ook vraagt zij zich af of de HP-printer niet door hen allebei gebruikt zou kunnen worden. Omdat Ien mag telewerken en kan inloggen op het intranet van haar werkgever, stelt de krant hoge eisen aan de beveiliging van haar pc. Zo zal er firewall- en antivirussoftware geïnstalleerd moeten zijn. Ook eist de krant van haar dat zij werk aanlevert met bepaalde instellingen wat de opmaak en lettertype betreft.

Erik werkt als zelfstandig ondernemer en heeft geen werkgever zoals Ien. Wel was hij in zijn vroege jaren al klant van XS4ALL en heeft altijd een voorkeur gehad voor Linux en de ‘command-line prompt’. Dus Linux blijft erin. Dat scheelt niet alleen in geld voor de licentie van een besturingssysteem, maar ook scheelt het bij de aanschaf van grafische software die Erik nodig zal hebben. Verder zal ook hij af en toe iets willen uitprinten.

Jij, als automatiseringsdeskundige, krijgt de volgende opdracht. Stel een configuratie samen (hardware en software) die voorziet in de behoefte van Erik en Ien. Zij hebben samen een bedrag van 5500 euro te besteden. Van deze 5500 euro zijn 250 euro gereserveerd voor jouw advies.

Maak een planning om dit project te kunnen uitvoeren.

Definitiestudie

Om Ien en Erik goed te kunnen adviseren, moet er eerst gekeken worden naar hun huidige situatie. Wat is er nu aanwezig, hoe gaat het er straks uitzien en wat is er voor nodig om daar te komen? ‘Wat ervoor nodig is’ gaat uiteindelijk je boodschappenlijstje worden, want er zijn zeker zaken die nog aangeschaft moeten worden.

Je zet dus voor jezelf een aantal punten op een rijtje voordat je een advies uitbrengt. Omdat je hen professioneel wilt begeleiden, zet je dit advies op papier. Het advies bestaat uit twee delen: een definitiestudie en een ontwerprapport. Nadat je alles op papier hebt gezet, ga je met Erik en Ien om de tafel zitten om te bespreken of hun ideeën financieel en praktisch haalbaar zijn. De uiteindelijke beslissing noemen we dan een ‘go’ of een ‘no go’.

Een belangrijk onderdeel van je definitiestudie is de begroting van de kosten die gemaakt moeten worden om de wensen van Ien en Erik te realiseren. In deze studie geef je globaal aan wat er aanwezig moet zijn om alles te laten functioneren.

De definitiestudie moet dus de volgende zaken bevatten:

 • de aanleiding van dit project (waarom wil de klant dit project?)
 • een korte beschrijving van de systemen die er op dit moment staan
 • een globale beschrijving van de oplossingen die je ziet
 • een voorlopige beschrijving van benodigde apparatuur en programmatuur
 • een globale kosten-batenanalyse
 • een advies voor de beslissing al of niet verder te gaan (‘go’ of ‘no go’)

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.

Bij de bronnen zit een voorbeeld van een format voor de definitiestudie en een voorbeeld voor het format van het logboek.

Ontwerp

Nu gaat het echte werk beginnen. Je maakt nu een ontwerprapport op basis van je definitiestudie. In dit ontwerprapport geef je een opsomming van de functionaliteit die aanwezig moet zijn wanneer het project eenmaal beëindigd is. Met andere woorden: alle wensen van de klant zet je op een rijtje. Uit deze wensen volgt waarschijnlijk dat een aantal componenten aangeschaft moet gaan worden, waarvoor jij uiteindelijk ook een leverancier gaat aanbevelen.

Nadat alle wensen op papier zijn gezet, deel je deze functionaliteiten in op urgentie. Hiervoor gebruik je de ‘MoSCoW’-analyse. Het is duidelijk dat de ‘Must haves’ in ieder geval gerealiseerd moeten worden.

M o S C o W
Must haves Should haves Could haves Won’t haves
Direct doen Snel doen Later doen (N)Ooit doen
 • Must haves: hiermee geef je globaal aan wat er aanwezig moet zijn om alles te laten functioneren.
 • Should haves: dit zijn de zaken die handig zijn als ze aanwezig zijn, maar niet strikt noodzakelijk om het geheel te laten functioneren.
 • Could haves: deze zaken kunnen eventueel aanwezig zijn.
 • Won’t haves: deze zaken benoem je omdat heel duidelijk is dat ze ongewenst zijn.

Het ontwerprapport moet dus de volgende punten bevatten:

 • een volledige beschrijving van de gewenste functionaliteit (de wensen van de klant);
 • een MoSCoW-analyse;
 • een lijst met alle componenten die moeten worden aangeschaft: NB Dit zijn dus alle componenten die je in je MoSCoW-analyse benoemt! Componenten zijn zowel benodigde software als hardware. Geef voor iedere component de volgende details:
  • specificeer de prijs
  • specificeer de kwaliteit (wat zijn de eigenschappen?)
  • specificeer de naam van de leverancier (foldermateriaal of bronnen op internet)
 • een lijst met alternatieven: geef voor ieder alternatief de volgende details:
  • specificeer de prijs
  • specificeer de kwaliteit (wat zijn de eigenschappen?)
  • verwijs naar foldermateriaal (of bronnen op internet?)
  • wat zijn de consequenties wanneer een van de alternatieven gebruikt wordt?
 • advies over wat er nog te hergebruiken is van de oude componenten;
 • een schema met daarin alle componenten van het systeem en hun onderlinge samenhang;
 • een testplan om het eenmaal geïnstalleerde systeem grondig te testen vóór oplevering.

Natuurlijk houd je een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.

Bij de bronnen zit een voorbeeld van een format voor de MoSCoW-analyse en een format voor het ontwerprapport.

Realisatie

In deze fase ga je daadwerkelijk je plannen uitvoeren. Je gaat dus het systeem bouwen, zoals je hebt beschreven in je ontwerprapport. Zorg ervoor dat je een goede planning hebt gemaakt. Mocht er iets onverwachts gebeuren dat niet in je planning staat, pas dan je planning aan. Dit is helemaal niet erg en gebeurt ‘in het echt’ ook! Uiteraard maak je hiervan een aantekening in je logboek met daarbij de reden waarom en hoe je de planning hebt aanpast. Doe het volgende:

 • Verzamel alle benodigde componenten.
 • Bouw je systeem zoals je hebt beschreven.
 • Test je systeem op basis van het testplan in je ontwerprapport.
 • Lever je systeem op.

Ook nu weer houd je in je logboek een verantwoording over de gedane werkzaamheden bij.