ICT-beheerder

ICT-beheerder

23. Welzijn Houten

Inleiding

Welzijn Houten is een bedrijf dat op basis van offertes alle voorkomende welzijnsactiviteiten ontplooit binnen de gemeente Houten. Het bedrijf heeft twee gebouwen in Houten. Eén klein gebouw is voor het management. Het andere gebouw is voor Marketing en PR en de grotere groep van de welzijnswerkers.

Zowel Marketing en PR als de groep welzijnswerkers zijn in het hoofdgebouw gevestigd. Welzijn Houten heeft ook een kantoor voor de Marketing en PR dat in Schalkwijk is gevestigd.

Welzijn Houten-Zuid wil een nieuw netwerk implementeren dat de komende vijf tot tien jaar zou moeten functioneren en voorbereid is op de groei in de loop van de volgende jaren. De netwerkbeheerder heeft het volgende logische diagram verstrekt.

img_005

Jullie taak is het netwerk voor Welzijn Houten volledig te ontwerpen. Dit gaan jullie vervolgens in kerntaak 2 uitvoeren en documenteren. Jij bent als netwerkadviseur ingehuurd om het netwerk te ontwerpen en het fysieke netwerk op te zetten. De netwerkbeheerder van Houten-Zuid heeft de volgende eisen:

 • een IP-subnettingschema op basis van VLSM;
 • de routers geconfigureerd en gedocumenteerd;
 • de switches en VLAN’s geconfigureerd en gedocumenteerd;
 • een testplan en tests voor alle verbindingen;
 • gedetailleerde documentatie waarin de router- en switchdocumentatie is opgenomen.

Naast een formeel rapport wil Welzijn Houten ook een prototype van het netwerk zien dat, alvorens het volledig wordt uitgevoerd, wordt gebouwd om te verifiëren dat het aan de behoeften van het bedrijf zal voldoen. Dit zal gebeuren binnen kerntaak 2.

Gezien de huidige maatschappelijke problemen (toename van aantal ouderen en hulpbehoevenden, jeugdproblematiek en dergelijke) en het nieuwe beleid van de (gemeentelijke) overheid, verwacht Welzijn Houten de komende vijf tot tien jaar 100% te groeien. Omdat Welzijn Houten op dit moment kampt met onderbezetting, wordt aan jou gevraagd uit te zoeken of deze aannames reëel zijn.

Op dit moment bestaat Welzijn Houten uit:

 • 24 welzijnswerkers;
 • 9 mensen op Marketing en PR (allen in deeltijd);
 • 7 medewerkers bij het management;
 • 4 medewerkers in Schalkwijk.

In de toekomst verwacht men een maximum van vier servers nodig te hebben, elk op een afzonderlijk subnet.

Aan de netwerkomgeving worden de volgende eisen gesteld:

 • De verbinding van de router naar het internet is op subnet 200.200.100.0/30.
 • Voor de interne adressering moet het klasse C-netwerk 192.168.5.0 gebruikt worden.
 • De routers gebruiken het RIPv2-protocol
 • Alle netwerkdevices moeten een eigen IP-adres hebben.

Aan jullie wordt het volgende gevraagd:

 • een definitiestudie te maken van de systeemeisen van dit voorstel;
 • een functioneel ontwerp te maken van het netwerk; na het functioneel ontwerp geeft de opdrachtgever een ‘go’ of een ‘no-go’. Je projectbegeleider heeft in dit geval de rol van opdrachtgever. Overleg met hem of je door kunt gaan met het technisch ontwerp;
 • een technisch ontwerp te maken van het netwerk.

Implementatieplan

In het implementatieplan wordt een planning gemaakt voor de invoering van het netwerk.
Zo’n planning maak je natuurlijk niet zomaar! Je zult eerst moeten onderzoeken welke consequenties de nieuwe omgeving heeft voor de gebruikers. Moeten de gebruikers eerst een cursus volgen, of kunnen ze in de nieuwe omgeving direct aan het werk? Hoeveel systemen kun je per dag ombouwen/implementeren? Kun je het nieuwe systeem invoeren en gelijk het oude afsluiten, of moet er misschien een bepaalde tijd ‘schaduw’ gedraaid worden?

Naast de antwoorden op deze vragen moet er getest worden. Daarvoor zul je plannen moeten maken. Hoe ga je het systeem testen? Wordt het systeem door de gebruikers geaccepteerd? Een belangrijk onderdeel van het implementatieplan is de systeemtest. Voor deze systeemtest bepaal je vooraf wat je op welke manier door wie laat testen.

Inventariseer de uit te voeren activiteiten en maak een implementatieplan. In het implementatieplan beschrijf je zowel de planning van de werkzaamheden als de kostenraming specifiek. Hiervoor maak je een strokenplanning, ook wel balkenplanning of ‘Gantt Chart’ genoemd. Zie het voorbeeld.

In een strokenplanning geef je de activiteiten aan door middel van stroken. Dit geeft snel een beeld van de volgorde waarin je de activiteiten moet uitvoeren en de doorlooptijd van elke activiteit.

In deze fase lever je de volgende producten op:

 • testplan;
 • plan van aanpak;
 • technische handleiding waaronder de tekeningen van de fysieke laag.

De technische handleiding vertelt het ‘concept’ van de netwerkimplementatie. Hoe het systeem is uitgedacht. De handleiding moet ter zake doen voor iemand met systeembeheerderscompetenties. Er moeten niet te veel screenshots in staan, maar wel een layer 1 ontwerp. Denk altijd bij het maken van een technische handleiding: ‘Als ik dit zou lezen, heb ik dan genoeg informatie om het werk te kunnen doen?’

Definitiestudie

Eerst moet je uitzoeken of de aanname van Welzijn Houten met betrekking tot de groei reëel is. Hiervoor moet je een rapportage maken waarin je de volgende punten opneemt:

 • Verwachte procentuele toename van het aantal ouderen.
 • Verwachte procentuele toename van het aantal hulpbehoevenden.
 • Het te verwachten beleid van gemeentelijke overheden.
 • Het te verwachten beleid van de landelijke overheid.

Hierover geef je een presentatie aan de directie van Welzijn Houten!

Vervolgens inventariseer je alle benodigdheden voor het netwerk. Vaak wordt hiervoor een zogenoemde MoSCoW-analyse gemaakt. MoSCoW staat voor: ‘Must have’, ‘Should have’, ‘Could have’ en ‘Would like to, but probably cannot have’.

Om dit onderdeel van de definitiestudie goed te kunnen maken, moet je jezelf vragen stellen als:

 • Hoe is de fysieke opbouw van het netwerk?
 • Hoe is de logische opbouw van het netwerk?
 • Welk operatingsystem moet er op de computers geïnstalleerd worden?

Functioneel ontwerp

In het functioneel ontwerp (FO) geef je aan wat voor netwerk je gaat maken. Het FO bevat geen gedetailleerde informatie zoals het merk van de server of de partitie-indeling van de schijven.

Onderdelen die in het functioneel ontwerp moeten terugkomen zijn:

 • het gebruik van VLSM;
 • een optimaal gebruik van IP-adressen;
 • overzicht van alle mogelijke subnets bij gebruik van VLSM;
 • subnets die niet gebruikt worden, moeten duidelijk in de lijst worden aangegeven.

Maak gebruik van VLSM-werkblad uit de bijlage

Het FO bevat onder andere een tekening (Visio) van het door jullie gekozen netwerkconcept. Je kunt dus wel vermelden dat er een domeincontroller in het netwerk zit, maar niet wat voor type processor hierin zit.

Let op dat je alles in het functioneel ontwerp opneemt wat je gaat doen. Als de klant hiermee akkoord is en nadien met een schrijfblok vol extra wensen komt, kunt je wijzen op de afspraken uit het functioneel ontwerp. Je kunt die nieuwe wensen wel inwilligen; alleen hangt daar een meerprijs aan.

Technisch ontwerp

In het technisch ontwerp (TO) beschrijf je hoe het netwerk gerealiseerd gaat worden. Hierin vermeld je dus bijvoorbeeld:

 • Voor elke netwerk, met inbegrip van internet, een overzicht met toegepaste IP-adressen. Dat wil zeggen dat je voor elke router en elke switsch moet aangeven wat de belangrijkste specificatie is.
 • Voor elke interface/subinterface van elke router zul je de volgende gegevens moeten opnemen:
  • type/nummer
  • beschrijving en doel
  • DCE/DTE, snelheid of clock rate
  • netwerknaam
  • netwerknummer
  • interface IP-adress
  • subnet mask.
 • Voor elke interface/subinterface van elke switch zul je de volgende gegevens moeten opnemen:
  • type/poort/nummer
  • beschrijving en doel
  • snelheid
  • duplex
  • netwerknaam
  • netwerknummer
  • subnet mask
 • VLAN
  • switchpoorttype
  • encapsulation (indien nodig)
 • Advies over het te gebruiken internetprotocol.

Een goed technisch ontwerp moet in principe alle technische vragen beantwoorden die opkomen bij het maken van een netwerk. Na het maken van het TO zul je je moeten afvragen: ‘Zou ik het netwerk kunnen realiseren als ik dit technisch ontwerp van iemand zou ontvangen?’