ICT-beheerder

ICT-beheerder

2. Systemen assembleren

Inleiding

Het bedrijf Circle Comp is gespecialiseerd in het recyclen van computersystemen. Het krijgt systemen van bedrijven en instellingen.
De budgetten binnen de maatschappelijke sectoren zijn doorgaans zeer krap. Circle Comp heeft zich tot doel gesteld betaalbare ICT-(totaal)oplossingen te bieden aan scholen en maatschappelijke instellingen. Economisch afgeschreven apparatuur wordt ingezameld bij bedrijven en overheidsinstellingen om deze vervolgens een tweede leven te geven.

recycle

Situatie

Er is een nieuwe partij pc’s binnengekomen. Deze pc’s moeten volledig gedemonteerd en geïnventariseerd worden. Alle onderdelen moeten worden schoongemaakt en worden getest op hun functioneren. Van onderdelen die goed functioneren, worden de gegevens vastgelegd. Onderdelen die niet goed functioneren, worden apart gelegd om verantwoord te worden verwerkt.

De binnengekomen systemen worden ingezet voor een school voor wezen in Oezbekistan. Kader, een Nederlandse school voor voortgezet onderwijs, heeft deze school geadopteerd. Leerlingen houden regelmatig acties om geld in te zamelen voor de school in Oezbekistan. Dat doen ze door rommelmarkten en prestatielopen te organiseren. Elk jaar gaat er een groepje van acht leerlingen van Kader naar Oezbekistan om leermiddelen af te leveren en nieuwe behoeften vast te stellen. De laatste groep is teruggekomen met de vraag naar computers. De leerlingen in Oezbekistan kunnen dan daarmee communiceren via internet (met een telefoonmodem, want ADSL bestaat daar nog niet overal) met leerlingen van Kader. Tevens kunnen zij zich bekwamen in het gebruik van ICT-middelen, vooral een aantal standaardtoepassingen zoals tekstverwerking en spreadsheets.

De pc’s moeten natuurlijk zo worden geconfigureerd dat ze ter plaatse zijn te gebruiken en de kans op storing minimaal is. Daarbij moet de systeemdocumentatie goed en volledig zijn zodat de pc’s in de toekomst eenvoudig zijn te onderhouden.

Maak een planning om dit project te kunnen uitvoeren.

04-2a Planning 1

(zie voor de uitleg van de verschillende hardware Hardware voor ICT-support, incl. elektrotechniek)

(zie voor de uitleg over het gebruik en configureren van MS Windows Windows 10; installeren, configureren en beheren)

Definitiestudie

Om de wezen in Oezbekistan op een juiste wijze te helpen, moet worden vastgesteld en geïnventariseerd wat er allemaal nodig is om een internetomgeving te realiseren. Ook moet worden bepaald wat men nu precies heeft gekregen. Op basis hiervan moet er een advies komen. In dit advies moet staan of de wens realistisch is en wat erbij komt kijken om deze te realiseren.
Enkele voorbeelden van vragen die daarbij gesteld kunnen worden:

 • Zijn alle systemen voorzien van de juiste netwerkhardware?
 • Is er voldoende werkende hardware beschikbaar?
 • Heb je wellicht extra apparaten nodig?

Om te kunnen vaststellen of de hardware voldoet, zal de gekregen hardware getest en geadministreerd moeten worden. Belangrijk is dat er een testplan wordt gemaakt en vervolgens wordt uitgevoerd. Dit moet leiden tot een CMDB (configuration management database). Dit is een overzicht waarin is opgenomen uit welke componenten (soort, merk, type, fabrikant, snelheid, drivers en dergelijke) elke configuratie is samengesteld.

Een ander belangrijk onderdeel van het advies is de begroting van de extra kosten die gemaakt moeten worden om de internetomgeving te realiseren (het boodschappenlijstje).
In deze definitiestudie geef je globaal aan wat er aanwezig moet zijn om alles te laten functioneren.

Het eindrapport moet de volgende punten bevatten:

 • een korte beschrijving van de huidige systemen op basis van optische waarneming
 • een globale beschrijving van de oplossingen
 • een voorlopige beschrijving van apparatuur en programmatuur
 • een globale kosten-batenanalyse
 • een advies omtrent de beslissing al of niet verder te gaan

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.

Ontwerp

Als de chef van Circle Comp akkoord is, moet er een ontwerp worden gemaakt. Dit doe je natuurlijk op basis van de definitiestudie.
In een ontwerprapport wordt een opsomming gegeven van de functionaliteiten die aanwezig moeten zijn om de systemen in Oezbekistan te kunnen gebruiken. Mogelijk moeten er onderdelen worden aangeschaft. Hiervoor moet dan een leverancier worden aanbevolen.

De functionaliteiten moeten worden ingedeeld op basis van een zogenoemde MoSCoW-analyse, wat staat voor ‘Must have’, ‘Should have’, ‘Could have’, ‘Won’t have’.
De functionaliteiten worden meestal aangegeven door de opdrachtgever, eventueel in samenspraak met (externe) deskundigen. Voor dit project moet je de informatie halen uit de beschrijving van de situatie en je eigen inschatting van een en ander.

Nadat alle mogelijke functionaliteiten op papier zijn gezet, worden deze ingedeeld op urgentie waarbij de MoSCoW-analyse wordt gebruikt. Het is duidelijk dat de ‘Must haves’ in ieder geval gerealiseerd moeten worden.

 • Must haves: hiermee geef je globaal aan wat er aanwezig moet zijn om alles te laten functioneren.
 • Should haves: dit zijn de zaken die handig zijn als ze aanwezig zijn, maar niet strikt noodzakelijk om het geheel te laten functioneren.
 • Could haves: deze zaken kunnen eventueel aanwezig zijn.
 • Won’t haves: deze zaken benoem je omdat heel duidelijk is dat ze ongewenst zijn.
M o S C o W
Must haves Should haves Could haves Won’t haves
Direct doen Snel doen Later doen (N)Ooit doen

Het ontwerprapport moet de volgende punten bevatten:

 • een beschrijving van de functionaliteiten
 • de MoSCoW-analyse
 • een beschrijving van de uiteindelijke configuratie(s) naar aanleiding van de MoSCoW-analyse
 • een beschrijving van de benodigdheden om configuraties klaar te maken voor (internet)gebruik in Oezbekistan
 • een advies waarin wordt aangegeven bij welke leveranciers en tegen welke kosten de extra middelen worden aangeschaft
 • een testprocedure voor de onderdelen van de te demonteren systemen
 • een testprocedure voor de configuraties zoals deze worden samengesteld voor gebruik in Oezbekistan

Natuurlijk houd je het logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.

Bij de bronnen zit een voorbeeld van een format voor de MoSCoW-analyse en een format voor het ontwerprapport.

Realisatie

 • Maak de CMDB.
 • Demonteer de configuraties en test de onderdelen. Testen gebeurt op basis van de testprocedure zoals die is opgesteld in de ontwerpfase. Voorzie alle componenten van een label waarop verwezen wordt naar de CMDB.
 • Realiseer drie configuraties. Zorg dat elke configuratie voldoet aan de eisen die gesteld zijn in de ontwerpfase.
 • Realiseer ook de fysieke verbinding met het internetnetwerk door de bekabeling te maken en aan te sluiten op internet via een modem.
 • Bereken wat het vervoer gaat kosten wanneer we ervan uitgaan dat er 16 systemen worden afgeleverd in Oezbekistan. Doe dit aan de hand van de bijlage vervoer.

Al deze werkzaamheden zullen op een adequate en veilige manier moeten worden uitgevoerd.

In deze fase worden de volgende producten opgeleverd:

 • De onderdelen worden gedemonteerd en getest. De testresultaten worden gedocumenteerd en in de CMDB opgenomen.
 • De benodigde configuraties worden geïnstalleerd en getest op basis van de testprocedure zoals die in de ontwerpfase is geformuleerd.
 • De nieuwe configuraties worden gedocumenteerd en in de CMDB opgenomen.
 • Er wordt een spreadsheet gemaakt waarin een duidelijk overzicht wordt gegeven van de vervoerskosten.

Natuurlijk houd je het logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.