ICT-beheerder

ICT-beheerder

19. Shop by Phone

Inleiding

Shop by Phone is een bedrijf dat klanten telefonisch benadert voor de verkoop van producten. Ze worden vervolgens geleverd door lokale leveranciers. Er zijn vestigingen in veel Europese landen. Met de uitbreiding van de Europese Unie wil het bedrijf zich nu ook vestigen in nieuwe lidstaten. Er zijn inmiddels al vestigingen in Cyprus, Tsjechië, Malta en Slovenië. Het lukt echter maar niet om een vestiging geopend te krijgen in Polen, Letland en Litouwen. Telkens is er wel weer iets waardoor het bedrijf geen vergunning krijgt. Nu is de maat vol en men wil een klacht indienen. Het is echter onduidelijk waar die klacht ingediend moet worden: bij de Europese Raad, bij de Europese Commissie, bij het Europese Parlement of bij de Europese Ombudsman? Jou wordt gevraagd om uit te zoeken waar een klacht in dit geval ingediend kan worden. Je zoekt uit wat er in een goede klachtenbrief in ieder geval moet staan en schrijft een nette klachtenbrief die daaraan voldoet.

Shop by Phone Nederland heeft een kantoorgebouw dat bestaat uit vier verdiepingen.
De fysieke infrastructuur is al aangelegd door een bedrijf dat is afgehaakt op het moment dat de feitelijke installatie van routers nog moest beginnen. Aan jou wordt gevraagd in kaart te brengen wat de feitelijke situatie is op dit moment. Daar waar mogelijk kom je met verbetervoorstellen.

Situatie

De logische en fysieke bedrijfsindeling is als volgt:
img_002

Aan Switch1 zitten 30 pc’s en netwerkprinters:

 • Op de benedenverdieping bevindt zich het magazijn.
 • Op de eerste verdieping zitten de verkopers.

Aan Switch2 zitten 13 pc’s en netwerkprinters:

 • Op de tweede verdieping zitten systeembeheer en netwerkbeheer en de afdeling onderhoud.

Aan Switch3 zitten 13 pc’s en netwerkprinters:

 • Op de derde verdieping zetelt de directie en de ondersteunende diensten, zoals personeelsadministratie, financiële administratie en marketing.

De directie wil een veilige omgeving en daarom mag niet iedereen overal bij kunnen.

Er worden de volgende eisen geformuleerd:

 • Magazijn en verkoop moeten bij de databaseserver kunnen maar hebben niets te zoeken op de derde verdieping.
 • Marketing moet bij de databaseserver kunnen maar heeft niets te zoeken op de eerste verdieping.
 • De directie mag bij de databaseserver.
 • De personeelsadministratie moet blijven waar ze zijn en mag nergens anders bij kunnen.
 • Beheer moet overal bij kunnen.

Maak een planning om dit project uit te kunnen voeren.

Realisatie

Jouw opdracht is de volgende:

 • Realiseer de aanpassing aan de configuratie.
 • Werk de documentatie bij.
 • Test de database conform het testplan.
 • Zoek uit bij welke Europese instantie een klacht ingediend kan worden.

In deze fase worden de volgende producten opgeleverd:

 • De gerealiseerde netwerkomgeving.
 • Het testrapport.
 • De bijgewerkte documentatie voor de beheerders.
 • Een advies over het indienen van de klacht.
 • Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.