ICT-beheerder

ICT-beheerder

18. Gemeentehuis Vlissingen

Inleiding

Het gemeentehuis van Vlissingen wordt verbouwd. Niet alleen de wanden, plafond en inrichting worden opgeknapt, maar ook de netwerkinfrastructuur. Voordat het zover is, wil de gemeente Vlissingen jullie projectgroep laten uitzoeken of het mogelijk is om zogenoemde open-sourcetoepassingen te gebruiken. De projectleider van de ICT-stuurgroep heeft het idee opgevat om behoorlijk op de licentiekosten voor de gehele ICT-infrastructuur te gaan besparen. Hij heeft gelezen dat een Linux-server ingericht als domaincontroller door het pakket Samba hetzelfde kan als een Windows-domaincontroller, alleen zonder licentiekosten, omdat zowel Linux als Samba open source zijn.

Op papier klinkt dat natuurlijk erg aantrekkelijk en eenvoudig, maar is er zo eenvoudig om te schakelen van Windows naar Linux? Hoe zit het dan met de werkstations, moeten deze dan ook Linux geïnstalleerd hebben, of mag dit Windows blijven? Kan ook MSOffice eenvoudig vervangen worden door bijvoorbeeld OpenOffice.org? Werkt dit alleen onder Linux of ook onder Windows? Kunnen alle bestaande documenten en spreadsheets gelezen blijven worden?

Deze en nog meer vragen zullen jullie je moeten stellen als je aan deze uitzoekklus begint.
Aan jullie wordt gevraagd om:

 • een onderzoeksrapport te schrijven waarin uitgebreid beschreven wordt wat de consequenties zijn als de gemeente overschakelt naar open-sourcesoftware. Hierbij moeten in ieder geval de bovenstaande vragen uit de case aan de orde komen. Ook moeten de volgende punten worden opgenomen:
  • een vergelijkingstabel van de licentiekosten van de huidige (Microsoft)licenties en de eventuele open-sourcelicenties;
  • een onderzoek naar de mogelijkheden voor support. Is er bijvoorbeeld een helpdesk?;
  • een zo uitgebreid mogelijk overzicht van de overeenkomsten en verschillen tussen de huidige (Microsoft) officeapplicaties en de verschillende open-sourcemogelijkheden;
 • een definitiestudie te maken van de systeemeisen van een netwerk op basis van een Linux-domaincontroller en open-sourcesoftware;
 • een functioneel ontwerp te maken van het netwerk, rekening houdend met de wensen van de opdrachtgever. Na het functioneel ontwerp geeft de opdrachtgever een go, of een no-go. Je projectbegeleider heeft in dit geval de rol van opdrachtgever. Overleg met hem/haar of je door kunt gaan met het technisch ontwerp;
 • een technisch ontwerp te maken van het netwerk.

Tijdens het onderzoek komen jullie er achter dat de gemeente Vlissingen helemaal niet voldoet aan alle softwarelicenties. Dit komt aan het licht nadat de gemeente een brief heeft ontvangen van de ‘BSA’. Deze organisatie geeft de gemeente Vlissingen een maand de tijd om alle licenties te inventariseren en te betalen. Indien hieraan geen gehoor wordt gegeven, kan een boete worden opgelegd. De projectleider van de ICT-stuurgroep snapt niet wat hem overkomt en wil dat jullie uitzoeken wie de ‘BSA’ is en of dit juridisch allemaal wel juist is. Hij vraagt jullie om ook hiervan een rapport te maken en dit in een presentatie toe te lichten. Omdat er op de ICT-afdeling ook een aantal buitenlandse studenten stagelopen, dient het rapport ook in het Engels geleverd te worden.

Definitiestudie

Om tot een goed netwerkontwerp te komen moet een inventarisatie gemaakt worden van alle benodigdheden voor het netwerk. Deze definitiestudie zal anders zijn dan de voorgaande definitiestudies, omdat er al apparatuur en dergelijke aanwezig is. Je moet je wel afvragen of deze apparatuur ook voldoet als er andere software op wordt geïnstalleerd.

Vaak wordt hiervoor een zogenoemde MoSCoW-analyse gemaakt. MoSCoW staat voor: ‘Must have’, ‘Should have’, ‘Could have’ en ‘Would like to, but probably cannot have’.

Om de definitiestudie goed te kunnen maken, moet je jezelf de volgende vragen stellen:

 • Welk operating system moet er op de computers geïnstalleerd worden?
 • Welke hardware is al aanwezig en welke hardware moet nog aangeschaft worden?
 • Is er voldoende bekabeling en ook van de juiste lengte?
 • Voldoet de stroomvoorziening in de ruimte?
 • Hoeveel vermogen (watt) verbruikt één configuratie eigenlijk?
 • Wat voor ADSL-verbinding moet worden aangevraagd?
 • Heeft de opdrachtgever aan alle onderdelen gedacht? Moet er niet bijvoorbeeld een antiviruspakket geïnstalleerd worden, of back-upsoftware?

Kostenberekening

In de kostenberekening neem je in ieder geval alle Must-have zaken op. Verder kun je vermelden wat eventuele extra’s (Could have) kosten.

Vergeet niet om ook alle kosten voor softwarelicenties op te nemen in de kostenberekening.

Functioneel ontwerp

In het functioneel ontwerp (FO) geef je aan wat voor netwerk je gaat maken. Het FO bevat geen gedetailleerde informatie zoals het merk van de server of de partitie-indeling van de schijven.

Het FO bevat onder andere een tekening van het door jullie gekozen netwerkconcept. Je kunt dus wel vermelden dat er een domeincontroller in het netwerk zit, maar niet wat voor type processor hierin zit.

Ook geef je aan welke functionaliteit het netwerk bezit, bijvoorbeeld:

 • dat alle gebruikers als standaardprinter de centrale copier/printer geselecteerd krijgen;
 • dat de inlognaam voor nieuwe gebruikers de voornaam plus eerste twee letters van de achternaam is.

Let op dat je alles in het functioneel ontwerp opneemt wat je gaat doen.

Als de klant hiermee akkoord is en nadien met een schrijfblok vol extra wensen komt, kun je wijzen op de afspraken uit het functioneel ontwerp. Je kunt die nieuwe wensen wel inwilligen; alleen hangt daar een meerprijs aan.

Technisch ontwerp

In het technisch ontwerp (TO) beschrijf je hoe het netwerk gerealiseerd gaat worden. Hierin vermeld je bijvoorbeeld:

 • de gekozen DHCP-reeks;
 • de partitie-indeling van de harde schijven;
 • de gekozen policies;
 • de beveiliging van de diverse shares;
 • de naam van het domain;
 • de gekozen Linux-distributie.

Een goed technisch ontwerp moet in principe alle technische vragen beantwoorden die opkomen bij het maken van een netwerk. Na het maken van het TO zou je je moeten afvragen: ‘Zou ik het netwerk kunnen realiseren als ik dit technisch ontwerp van iemand zou ontvangen?’

Plan van aanpak

In het plan van aanpak komt te staan hoe je het technisch ontwerp gaat uitvoeren, in welk tijdsbestek en in welke volgorde je de verschillende dingen gaat uitvoeren. Je zult een keuze moeten maken op welke dagen/tijdstippen je aan de uitrol gaat werken. Meestal wordt het plan van aanpak in overleg met de klant gemaakt. Het plan van aanpak bevat ook een strokenplanning van de activiteiten.

Inventariseer de uit te voeren activiteiten en maak een plan van aanpak.

In het plan van aanpak beschrijf je zowel de planning van de werkzaamheden als de kostenraming specifiek. Hiervoor maak je een strokenplanning, ook wel balkenplanning of ‘Gantt Chart’ genoemd. Zie het voorbeeld.

img_004

In een strokenplanning geef je de activiteiten aan door middel van stroken. Dit geeft snel een beeld van de volgorde waarin je de activiteiten moet uitvoeren en de doorlooptijd van elke activiteit.

Vaak wordt een paragraaf opgenomen in het plan van aanpak waarin de bestaande situatie, de problemen en de nieuwe situatie beschreven worden. Ook de betrokkenen bij het project worden genoemd.

In het plan van aanpak wordt ook een opsomming gegeven van alle benodigde apparatuur voor de proefopstelling. Soms worden zelfs de kosten van de proefopstelling berekend. Let op dat als je kosten berekent, je voor een bedrijf altijd de btw apart moet vermelden.

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.