ICT-beheerder

ICT-beheerder

17. Soetendael

Inleiding

Medisch Centrum ‘Soetendael’ is een nieuwe privékliniek in Waverveen. De kliniek zit nog in de opstartfase. De kliniek is opgezet door twee jonge, energieke artsen die het vak van plastisch chirurg in het buitenland geleerd hebben. In de kliniek moet nog veel geïnvesteerd worden in allerlei medische- en computerapparatuur. Om de patiëntenadministratie digitaal te kunnen beheren, moet er in de kliniek een netwerk worden aangelegd. De patiëntgegevens moeten op een aantal plekken beschikbaar zijn: bij de receptie, in de spreekkamers en op de administratie.

Tijdens zijn studie heeft een van de artsen gewerkt met het pakket ‘OpenClinic’, een open-sourceapplicatie die via een browser te benaderen is.

Om de aanloopkosten van ‘Soetendael’ te drukken, heeft men het volgende idee opgevat:

 • Er wordt in de kliniek een server geplaatst waarop alle documenten en data van de kliniek worden opgeslagen. De twee werkstations van de administratie en het werkstation van de receptie worden hierop aangesloten. Op deze werkstations wordt MSWord en MSExcel geïnstalleerd. Alle documenten worden op een gemeenschappelijke directory op de server opgeslagen.
 • Op de server wordt ook een versie van WAMP geïnstalleerd ten behoeve van het OpenClinic-pakket.
 • De overige werkstations worden alleen gebruikt om de patiëntgegevens te raadplegen en hoeven dus alleen maar een browser te bevatten. Om licentiekosten te sparen, wordt daarom voorgesteld om hierop een (gratis) grafische Linux-versie te installeren.
 • Om de kliniek met internet te verbinden moet er een internetaansluiting komen die voorzien is van een goede firewall. De artsen willen ook een eigen homepage voor Soetendael.

Aan jullie wordt gevraagd om:

 • een definitiestudie te maken van de systeemeisen;
 • een functioneel ontwerp te maken van het netwerk, rekening houdend met de wensen van de opdrachtgever, inclusief een tekening van de nieuwe situatie. Er moet ook een kabelplan getekend worden dat gebruikt kan worden voor uitbesteding aan een erkende installateur;
 • een toelichtende instructie voor de installateur. Omschrijf de eisen die bijvoorbeeld aan de bekabeling gesteld worden, de grootte van de patchkast, het aantal wall-outlets en dergelijke. Na het functioneel ontwerp geeft de opdrachtgever een go of een no-go. Je projectbegeleider heeft in dit geval de rol van opdrachtgever. Overleg met hem/haar of je door kunt gaan met het technisch ontwerp;
 • een technisch ontwerp te maken van het netwerk;
 • een plan van aanpak met kostenberekening te maken van de nog aan te schaffen computers, switches, routers, licenties en dergelijke.

De jonge artsen hebben de afgelopen jaren in het buitenland gewerkt, dus hebben geen flauw idee van de nieuwe zorgverzekeringswet die Nederland nu heeft. Ze vragen jullie ook om uit te zoeken hoe die nieuwe zorgverzekeringswet werkt. Is iedereen verzekerd? Worden alle medische kosten zomaar vergoed? Kunnen patiënten zelf kiezen waar ze behandeld worden? Er zijn veel vragen. Maak een rapport waarin je uitlegt hoe de nieuwe zorgverzekeringswet is ingevoerd. Hierin moeten in ieder geval de voorgaande vragen worden beantwoord. Zoek ook uit hoe het zit met de gedeeltelijke betaling door de werkgever.

Definitiestudie

Om tot een goed netwerkontwerp te komen, moet een inventarisatie gemaakt worden van alle benodigdheden voor het netwerk. Ook moeten alle wensen van ‘Soetendael’ bekeken worden op haalbaarheid.

Vaak wordt hiervoor een zogenoemde MoSCoW-analyse gemaakt. MoSCoW staat voor: ‘Must have’, ‘Should have’, ‘Could have’ en ‘Would like to, but probably cannot have’.

Om de definitiestudie goed te kunnen maken, moet je jezelf de volgende vragen stellen:

 • Welk operating system moet er op de computers geïnstalleerd worden?
 • Welke hardware is al aanwezig en welke hardware moet nog aangeschaft worden?
 • Is er voldoende bekabeling en ook van de juiste lengte?
 • Voldoet de stroomvoorziening in de ruimte?
 • Hoeveel vermogen (watt) verbruikt één configuratie eigenlijk?
 • Wat voor ADSL-verbinding moet worden aangevraagd?

Heeft de opdrachtgever aan alle onderdelen gedacht? Moet er niet bijvoorbeeld een antiviruspakket geïnstalleerd worden, of back-upsoftware?

In dit geval moet alle apparatuur nieuw aangeschaft worden. In verband met de aard van de medische apparatuur is een WiFi-netwerk niet gewenst.

Kostenberekening

In de kostenberekening neem je in ieder geval alle Must-have zaken op. Verder kun je vermelden wat eventuele extra’s (Could have) kosten.

Vergeet niet om ook alle kosten voor softwarelicenties op te nemen in de kostenberekening.

Functioneel ontwerp

In het functioneel ontwerp (FO) geef je aan wat voor netwerk je gaat maken. Het FO bevat geen gedetailleerde informatie zoals het merk van de server of de partitie-indeling van de schijven.

Het FO bevat onder andere een tekening van het door jullie gekozen netwerkconcept. Je kunt dus wel vermelden dat er een domeincontroller in het netwerk zit, maar niet wat voor type processor hierin zit.

Ook geef je aan welke functionaliteit het netwerk bezit, bijvoorbeeld:
dat alle gebruikers als standaardprinter de centrale copier/printer geselecteerd krijgen;
dat de inlognaam voor nieuwe gebruikers de voornaam plus eerste twee letters van de achternaam is.

Let op dat je alles in het functioneel ontwerp opneemt wat je gaat doen.

Als de klant hiermee akkoord is en nadien met een schrijfblok vol extra wensen komt, kun je wijzen op de afspraken uit het functioneel ontwerp. Je kunt die nieuwe wensen wel inwilligen; alleen hangt daar een meerprijs aan.

Technisch ontwerp

In het technisch ontwerp (TO) beschrijf je hoe het netwerk gerealiseerd gaat worden. Hierin vermeld je bijvoorbeeld:

 • de gekozen DHCP-reeks;
 • de partitie-indeling van de harde schijven;
 • de gekozen policies;
 • de beveiliging van de diverse shares;
 • de naam van het domain;
 • de gekozen Linux-distributie.

Een goed technisch ontwerp moet in principe alle technische vragen beantwoorden die opkomen bij het maken van een netwerk. Na het maken van het TO zou je je moeten afvragen: ‘Zou ik het netwerk kunnen realiseren als ik dit technisch ontwerp van iemand zou ontvangen?’

Plan van aanpak

In het plan van aanpak komt te staan hoe je het technisch ontwerp gaat uitvoeren, in welk tijdsbestek en in welke volgorde je de verschillende dingen gaat uitvoeren. Je kunt nog niet met de apparatuur beginnen als ter plaatse de bekabeling en/of patchkast niet geleverd is. Ook de stroomvoorziening zal in orde moeten zijn. Je zult een keuze moeten maken wanneer je, in overleg met de klant, de uitrol kunt uitvoeren. Meestal wordt het plan van aanpak in overleg met de klant gemaakt. Het plan van aanpak bevat ook een strokenplanning van de activiteiten.