ICT-beheerder

ICT-beheerder

15. Tuincentrum OEIT

Inleiding

Tuincentrum OEIT is al jaren toonaangevend op het gebied van alles wat grOEIT en blOEIT. Alle afhandeling, zoals inkoop, verkoop en dergelijke, loopt via een database die jaren geleden eens voor het centrum is gemaakt. Al die jaren ging het goed, tot gisteren. Een systeemcrash heeft ervoor gezorgd dat een groot gedeelte van de gegevens en de database verloren is gegaan. Aan jou de vraag te redden wat er te redden valt.

tuincentrum-emmen-980x370

Situatie

De database (zie Database OEIT) is door iemand van de gecrashte schijf gehaald. Een gedeelte van de recente gegevens zit er nog in, maar alle query’s en formulieren zijn verloren gegaan.
Jij krijgt de opdracht om de volgende zaken te regelen:

 • Herstel de database en alles wat daarbij hoort. Natuurlijk zorg je voor de nodige documentatie zoals een ERD.
 • Schrijf een procedure om dit soort calamiteiten in de toekomst te voorkomen. Hierover geef je een presentatie aan de klant.
 • Nu er toch aan de database gesleuteld wordt wil men het bestand LEVERANCIER graag aangepast hebben. Men wil ook gegevens van een contactpersoon, twee telefoonnummers en een e-mailadres kunnen opslaan.
 • OEIT zou graag weer beschikken over invoerschermen voor LEVERANCIER, PLANTEN, OFFERTES en BESTELLINGEN.
 • Ook wil men overzichten kunnen maken van LEVERANCIER, PLANTEN, OFFERTES en BESTELLINGEN, zowel op scherm als op papier. Vroeger was het mogelijk om van alle planten die in een bepaalde maand bloeien (BL_B = begin van de bloei en BL_E = einde van de bloei) een overzicht te laten zien of mee te geven aan een klant. Als een klant alleen wit- en blauwbloeiende bloemen in de tuin wilde, dan was dat geen probleem, dat kwam er gewoon uit. Wilde een klant planten van 70 mm tot 150 mm hoog, dan kon dat ook. Zo waren er nog veel meer opties.

Maak een planning om dit project uit te voeren.

Wijzigingsvoorstel formuleren

database oeit

Dit is de databasestructuur. De relaties dwingen geen integriteit af, iets dat wel zou moeten.

Jouw opdracht is als volgt:

 • Pas de relaties aan zodat de integriteit gewaarborgd is.
 • Pas de tabel LEVERANCIER aan.
 • Zorg voor de nodige invoerformulieren.
 • Zorg voor de nodige uitvoerformulieren waarbij het mogelijk is op te geven of een plant een bepaalde kleur, hoogte dan wel bloeiperiode heeft.

De rapportage aan het management moet de volgende punten bevatten:

 • voorstel voor een nieuwe integere databasestructuur
 • complete tabelstructuur
 • Voorstel van de aanpassingen/aanvullingen van formulieren en rapporten
 • een testplan

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.

Realisatie

Jouw opdracht is als volgt:

 • Realiseer de relaties in de database.
 • Realiseer de aanpassing in de tabel LEVERANCIER.
 • Realiseer de invoerformulieren.
 • Realiseer de uitvoerformulieren en rapporten waarbij het mogelijk is op te geven of een plant een bepaalde kleur, hoogte dan wel bloeiperiode heeft.
 • Maak de procedures en een gebruikersinstructie die voorkomen dat een systeemcrash weer leidt tot een ramp. Ga ervan uit dat de gebruikers niet ter zake kundig zijn.
 • Test de database conform het testplan.

In deze fase worden de volgende producten opgeleverd:

 • de gerealiseerde databaseomgeving
 • de procedures
 • het testrapport
 • een instructie voor de gebruikers van de database