ICT-beheerder

ICT-beheerder

14. Karel Veenstra Database

Inleiding

Zoals je hebt gezien in project 13, heeft Karel Veenstra een kleine auto-onderhoudsplek. Hij zelf noemt het een garagebedrijf. Karel heeft zich gespecialiseerd in het onderhouden van oldtimers. Hij heeft een grote vaste klantenkring die erg trouw is. Op deze manier kan Karel prima in zijn levensonderhoud voorzien en ook nog bezig zijn met wat hij leuk vindt: het sleutelen aan oldtimers.

admin-DSC00344

Situatie

Karel heeft jaren geleden door zijn broer een database laten maken waarin de gegevens van zijn klanten staan. Inmiddels heeft Karel, op aandringen van zijn stagiair, door jou een aangepaste database laten maken. Maar de stagiair weet Karel wijs te maken dat er nog veel meer mogelijk is. Hij weet Karel te vertellen dat de spreadsheet dat hij gebruikt (bijlage 1 Auto-overzicht) veel beter in de database kan worden verwerkt. Zo zou Karel niet elke keer lang moeten zoeken om de relatie auto-klant te leggen. Daar komt bij dat Karel in zijn agenda bijhoudt wanneer wie aan welke auto onderhoud heeft laten plegen. Hier schrijft Karel altijd bij wat hij doet. Bij een volgend onderhoud kijkt hij dan terug welke opmerkingen hij de vorige keer zoal had.

Karel heeft zich laten overtuigen en komt nu bij jou om een aantal nieuwe aanpassing te laten realiseren. Samen met de stagiair heeft Karel een overzicht gemaakt van welke functionaliteiten zij zouden willen zien:

 • conversie van spreadsheet naar relationele database
 • koppeling klant-auto
 • koppeling auto-onderhoud
 • verschillende overzichten zoals historisch onderhoud

Karel heeft er natuurlijk weinig verstand van en zijn stagiair heeft de klok horen luiden maar weet niet waar de klepel hangt. Maar ze hebben enkele zaken waarvan ze denken dat het belangrijk is:

 • een klant kan meerdere auto’s hebben;
 • een auto kan wisselen van klant (Karel bemiddelt ook in de verkoop).

Wijzigingsvoorstel formuleren

Van jou wordt het volgende verwacht:

 • Onderzoek of en hoe de vragen van Karel kunnen worden gerealiseerd.
 • Doe voorstellen tot aanpassingen van de database (onder andere ERD-diagram).
 • Onderzoek of Karel, door onwetendheid, zaken vergeten is te vragen.

De rapportage aan het management (Karel) moet de volgende punten bevatten:

 • voorstel voor aanpassing van de tabelstructuur (onder andere ERD-diagram)
 • voorstel van de aanpassingen/aanvullingen met betrekking tot formulieren en rapporten
 • een testplan

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.

Realisatie

Jouw opdracht is als volgt:

 • Realiseer de aanpassingen in de database.
 • Realiseer de invoerformulieren.
 • Realiseer de uitvoerformulieren en rapporten.
 • Maak een gebruikersinstructie voor Karel waarin de nieuwe functionaliteiten duidelijk worden toegelicht.
 • Test de database conform het testplan.

In deze fase worden de volgende producten opgeleverd:

 • de gerealiseerde databaseomgeving
 • de gebruikersinstructie
 • het testrapport