ICT-beheerder

ICT-beheerder

11. OpNieuw

Inleiding

Kringloopwinkel OpNieuw heeft sinds enige tijd ook een computerhoek. Alle binnenkomende pc’s worden door vrijwilligers getest. Wanneer een pc goed is bevonden, wordt deze voorzien van een kaartje met alle relevante gegevens en een prijs. De pc gaat vervolgens de winkel in om verkocht te worden.

20141018_144321_resized

Situatie

Wanneer pc’s binnenkomen, worden deze om te beginnen schoongemaakt. Zowel van buiten als van binnen. Vervolgens worden ze uitvoerig getest. Probleem waarmee de leiding van OpNieuw zit, is dat lang niet alle vrijwilligers voldoende kennis hebben om dit te kunnen doen. Bijkomend probleem is dat de vrijwilligers die daartoe wel in staat zijn, soms maar wat doen.

De leiding van OpNieuw heeft jou gevraagd om door middel van stroomschema’s een testprogramma te ontwerpen. De bedoeling is dat voor elke harde schijf, muis of elk component, toetsenbord, diskettestation enzovoort een schema wordt gemaakt om zo uiteindelijk de hele pc te laten passeren. Tevens moeten in de stroomschema’s de schoonmaakwerkzaamheden worden opgenoemd.
De medewerkers kunnen dan zo alle stroomschema’s volgen en de binnengekomen pc’s uitgebreid testen en schoonmaken. Zelfs medewerkers die minder verstand hebben van pc’s, kunnen op deze manier aan het werk.

Ook wordt er verwacht dat er software komt om een en ander te testen. Omdat er natuurlijk geen geld is, moet het freeware zijn.
Als laatste moet de harde schijf (of de harde schijven) volledig worden gewist. OpNieuw wil graag secuur omgaan met de privacy van de gulle gevers.
De pc’s moeten natuurlijk zo worden geconfigureerd dat ze goed te gebruiken zijn en de kans op storing minimaal is. Daarbij moet de systeemdocumentatie zo goed en volledig zijn, dat deze in de toekomst eenvoudig is te onderhouden.
Zodra alles in orde is, moet je de in het magazijn aanwezige pc’s volgens de door jou opgezette methodiek gebruiksklaar maken.

Maak een planning om dit project te kunnen uitvoeren.

Definitiestudie

Om de pc’s goed te kunnen documenteren moet worden vastgesteld en geïnventariseerd wat er allemaal aanwezig is. Ook moet worden vastgesteld of elke aanwezige component naar behoren werkt. Hiervoor moet voor elke voorkomende component een stroomschema, ter controle, gemaakt worden.

Een voorbeeld van een stroomschema:

HW-22-11

Om te kunnen vaststellen of de hardware voldoet, moet de geschonken hardware getest en geadministreerd worden. Belangrijk is dat er een testplan wordt gemaakt en vervolgens wordt uitgevoerd. Dit moet leiden tot een CMDB (Configuratie Management DataBase). Dit is een overzicht waarin is opgenomen uit welke componenten (soort, merk, type, fabrikant, snelheid, drivers en dergelijke) elke configuratie is samengesteld.

Een ander belangrijk onderdeel van het advies is de ‘aanschaf ‘ van testprogrammatuur en programmatuur om de harde schijf te wissen.

Het eindrapport moet de volgende punten bevatten:

 • een korte beschrijving van de huidige systemen op basis van optische waarneming
 • een globale beschrijving van de stroomschema’s die nodig zijn
 • een voorlopige beschrijving van de programmatuur die gebruikt gaat worden
 • een globale kosten-batenanalyse
 • een advies omtrent de beslissing al of niet verder te gaan

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.

Ontwerp

Als het management akkoord is, moet er een ontwerp worden gemaakt. Dit doe je natuurlijk op basis van de definitiestudie.

In een ontwerprapport wordt een opsomming gegeven van de functionaliteiten die aanwezig moeten zijn om de systemen te kunnen testen. Mogelijk moeten er programma’s worden aangeschaft. Hiervoor moet dan een leverancier worden aanbevolen.

Functionaliteiten moeten worden ingedeeld op basis van een zogenoemde MoSCoW-analyse, wat staat voor ‘Must have’, ‘Should have’, ‘Could have’, ‘Won’t have’. De functionaliteiten worden meestal aangegeven door de opdrachtgever, eventueel in samenspraak met (externe) deskundigen. Voor dit project moet je de informatie halen uit de beschrijving van de situatie en je eigen inschatting van een en ander.

Nadat alle mogelijke functionaliteiten op papier staan, worden deze ingedeeld op urgentie waarbij de MoSCoW-analyse wordt gebruikt. Het is duidelijk dat de ‘Must haves’ in ieder geval gerealiseerd moeten worden.

M o S C o W
Must haves Should haves Could haves Won’t haves
Direct doen Snel doen Later doen (N)Ooit doen
 • Must haves: hiermee geef je globaal aan wat er aanwezig moet zijn om alles te laten functioneren.
 • Should haves: dit zijn de zaken die handig zijn als ze aanwezig zijn, maar niet strikt noodzakelijk om het geheel te laten functioneren.
 • Could haves: deze zaken kunnen eventueel aanwezig zijn.
 • Won’t haves: deze zaken benoem je omdat heel duidelijk is dat ze ongewenst zijn.

Het ontwerprapport moet de volgende punten bevatten:

 • een beschrijving van de functionaliteiten
 • de MoSCoW-analyse
 • een beschrijving van de uiteindelijke stroomschema’s naar aanleiding van de MoSCoW-analyse
 • een beschrijving van de software die nodig is om configuraties te testen en de harde schijf te wissen
 • advies waarin wordt aangegeven bij welke leveranciers, tegen welke kosten de software moet worden aangeschaft
 • een testprocedure om de stroomschema’s te controleren
 • voorstel van een CMDB (configuration management database, ofwel een overzicht waarin is opgenomen uit welke componenten als soort, merk, type, fabrikant, snelheid, drivers en dergelijke elke configuratie is samengesteld)

Natuurlijk houd je het logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.
Bij de bronnen zit een voorbeeld van een format voor de MoSCoW-analyse en een format voor het ontwerprapport.

Realisatie

 • Maak de stroomschema’s.
 • Demonteer de configuraties en test en reinig de componenten op basis van de gemaakte stroomschema’s. Voorzie alle componenten van een label waarop verwezen wordt naar de CMDB.
 • Realiseer de aanwezige configuraties. Zorg dat elke configuratie volledig is schoongemaakt, getest en gedocumenteerd.

Al deze werkzaamheden zullen op een adequate en veilige manier moeten worden uitgevoerd.

In deze fase worden de volgende producten opgeleverd:

 • De stroomschema’s.
 • De onderdelen worden gedemonteerd, schoongemaakt en getest volgens de stroomschema’s.
 • De testresultaten worden gedocumenteerd en in de CMDB opgenomen.
 • De nieuwe configuraties worden gedocumenteerd en in de CMDB opgenomen.

Natuurlijk houd je het logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.