ICT-beheerder

ICT-beheerder

10. De Rank

Inleiding

Het netwerk van basisschool De Rank is hopeloos verouderd. Het netwerk is jarenlang onderhouden door een welwillende ICT-ouder. Een jaar geleden is diens jongste kind naar de middelbare school gegaan. Hij heeft het netwerk nog een jaar operationeel gehouden, maar gaat nu definitief stoppen met het onderhoud. Helaas is er geen documentatie van het netwerk. De computers van de basisschool zijn bovendien te oud geworden. Het zijn 90 computers die zijn voorzien van het besturingssysteem Windows 7.
De directeur van De Rank heeft jullie projectteam gevraagd een netwerk te ontwerpen volgens een hedendaagse standaard. Uitgangspunt is: eenvoudig centraal beheer.

logo-de-rank-1-e1427830397426

Situatie

Basisschool De Rank heeft een schoolgebouw met 422 leerlingen verdeeld over:

 • 2 x groep 1 (totaal 42 leerlingen)
 • 2 x groep 2 (totaal 40 leerlingen)
 • 2 x groep 3 (totaal 43 leerlingen)
 • 3 x groep 4 (totaal 64 leerlingen)
 • 3 x groep 5 (totaal 70 leerlingen)
 • 3 x groep 6 (totaal 64 leerlingen)
 • 2 x groep 7 (totaal 48 leerlingen)
 • 2 x groep 8 (totaal 51 leerlingen)
 • In elk klaslokaal moeten twee werkplekken komen.
 • De Rank heeft een computerruimte waar tien pc’s geplaatst kunnen worden. Deze werkplekken worden tussen de middag ook gebruikt door de overblijfkinderen.
 • Er is een copier/printer aanwezig. Deze heeft een netwerkaansluiting. De printer moet aangesloten worden op het netwerk zodat alle werkplekken hierop kunnen printen.
 • Alle computers moeten via één ADSL-verbinding op internet worden aangesloten.
 • De ADSL-verbinding moet voorzien zijn van een zogenoemde contentfilter zodat geweld- en pornosites niet te bereiken zijn.

De vertrekkende ICT-ouder heeft de school geadviseerd een client-server netwerk aan te schaffen. De licenties van Microsoft Windows 2003 Server en WindowsXP zijn goedkoop te verkrijgen via Apssit-diensten, een instelling waar je voor een vaste prijs per jaar schoollicenties voor software kunt afsluiten.

De directeur heeft het volgende aan jullie gevraagd:

 • Jullie maken een definitiestudie van de systeemeisen.
 • Jullie maken een functioneel ontwerp van het netwerk, rekening houdend met de wensen van de directeur, inclusief een tekening van de nieuwe situatie. Na het functioneel ontwerp geeft de directeur een go of een no-go. Je projectbegeleider heeft in dit geval de rol van directeur. Overleg met hem/haar of je door kunt gaan met het technisch ontwerp.
 • Jullie maken een technisch ontwerp van het netwerk.
 • Jullie maken een plan van aanpak met kostenberekening van de nog aan te schaffen computers, switches, routers en dergelijke.

Definitiestudie

Om tot een goed netwerkontwerp te komen, moet een inventarisatie gemaakt worden van alle benodigdheden voor het netwerk. Ook moeten alle wensen van de school bekeken worden op haalbaarheid.
Vaak wordt hiervoor de MoSCoW-analyse gemaakt. MoSCoW staat voor: ‘Must have’, ‘Should have’, ‘Could have’ en ‘Won’t have’.

Om de definitiestudie goed te kunnen maken, moet je jezelf de volgende vragen stellen:

 • Welk operating system moet er op de computers geïnstalleerd worden?
 • Welke hardware is al aanwezig en welke hardware moet nog aangeschaft worden?
 • Is er voldoende bekabeling, van de juiste lengte en kan die zo worden weggewerkt dat zij geen gevaar vormt voor rennende kinderen?
 • Voldoet de stroomvoorziening in de ruimte?
 • Hoeveel vermogen (watt) verbruikt één configuratie eigenlijk?
 • Wat voor ADSL-verbinding moet worden aangevraagd?
 • Heeft de opdrachtgever aan alle onderdelen gedacht? Moet er niet bijvoorbeeld een antiviruspakket geïnstalleerd worden, of back-up-software?

In het geval van een verouderd netwerk is het vaak verstandig om een overzicht te maken op basis van nieuw aan te schaffen apparatuur. Vaak worden bij scholen met (oude) Windows9x-netwerken nog 10 Mbps-hubs in het netwerk gebruikt. Deze zouden bij hergebruik een aanzienlijke bottleneck in de netwerkdoorvoersnelheid vormen.

Kostenberekening

In de kostenberekening neem je in ieder geval alle Must-have-zaken op. Verder kun je vermelden wat eventuele extra’s (Could haves) kosten.
Vergeet niet om ook alle kosten voor softwarelicenties op te nemen in de kostenberekening.

Functioneel ontwerp

In het functioneel ontwerp (FO) geef je aan wat voor netwerk je gaat maken. Het FO bevat geen gedetailleerde informatie zoals het merk van de server of de partitie-indeling van de schijven.
Het FO bevat onder andere een tekening van het door jullie gekozen netwerkconcept. Je kunt dus wel vermelden dat er een domeincontroller in het netwerk zit, maar niet wat voor type processor hierin zit. Ook geef je aan welke functionaliteit het netwerk bezit, bijvoorbeeld:

 • dat alle gebruikers als standaardprinter de centrale copier/printer geselecteerd krijgen;
 • dat de inlognaam voor nieuwe gebruikers de voornaam plus eerste twee letters van de achternaam is.

Let op dat je alles in het functioneel ontwerp opneemt wat je gaat doen.
Als de klant hiermee akkoord is en nadien met een schrijfblok vol extra wensen komt, kun je wijzen op de afspraken uit het functioneel ontwerp. Je kunt die nieuwe wensen wel inwilligen, alleen hangt daar een meerprijs aan.

Technisch ontwerp

In het technisch ontwerp (TO) beschrijf je hoe het netwerk gerealiseerd gaat worden. Hierin vermeld je bijvoorbeeld:

 • de gekozen DHCP-reeks
 • de partitie-indeling van de harde schijven
 • de gekozen policies
 • de beveiliging van de diverse shares
 • de naam van het domain

Een goed technisch ontwerp moet in principe alle technische vragen beantwoorden die opkomen bij het maken van een netwerk. Na het maken van het TO zou je je moeten afvragen: Zou ik het netwerk kunnen realiseren als ik dit technisch ontwerp van iemand zou ontvangen?

Plan van aanpak

In het plan van aanpak komt te staan hoe je het technisch ontwerp gaat uitvoeren, in welk tijdsbestek en in welke volgorde je de verschillende dingen gaat uitvoeren. Je kunt in dit geval natuurlijk niet de school een week sluiten omdat je het netwerk wilt installeren. Je zult een keuze moeten maken of je op bepaalde dagen/tijdstippen aan de uitrol werkt, of dat je dat misschien in een vakantieperiode van de school gaat doen. Meestal wordt het plan van aanpak in overleg met de klant gemaakt.

Inventariseer de uit te voeren activiteiten en maak een plan van aanpak. In het plan van aanpak beschrijf je zowel de planning van de werkzaamheden als de kostenraming specifiek. Hiervoor maak je een strokenplanning, ook wel balkenplanning of ‘Gantt Chart’ genoemd. Zie het voorbeeld.

04-2a Planning 1

In een strokenplanning geef je de activiteiten aan door middel van stroken. Dit geeft snel een beeld van de volgorde waarin je de activiteiten moet uitvoeren en de doorlooptijd van elke activiteit.

Vaak wordt een paragraaf opgenomen in het plan van aanpak waarin de bestaande situatie, de problemen en de nieuwe situatie beschreven worden. Ook de betrokkenen bij het project worden genoemd.

In het plan van aanpak wordt ook een opsomming gegeven van alle benodigde apparatuur voor de proefopstelling. Soms worden zelfs de kosten van de proefopstelling berekend. Let op dat als je kosten berekent, je voor een bedrijf altijd de btw apart moet vermelden.

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.