Applicatie- en mediaontwikkelaar

Applicatie- en mediaontwikkelaar

5. Opleiding promotie

Inleiding

Het ROC waar jij nu onderdeel van bent wil graag promotiemateriaal om toekomstige studenten te interesseren voor de verschillende opleidingen. Het denkt daarbij aan een flyer, een billboard en een stop-motion.

stopmotion

Situatie

Het ROC wil het over een andere boeg gooien. In plaats van de huidige algemene folder en billboards wil men nu promotiemateriaal per opleiding. Aan jouw werkgroep wordt gevraagd dit materiaal te maken voor een van de opleidingen.

De flyer, billboard en stop-motion moeten aan een aantal eisen voldoen. Hieronder zijn er enkele opgesomd, de rest van de eisen haal je bij de opdrachtgever:

 • De essentie van de opleiding moet duidelijk worden.
 • Kleuren moeten bij de huisstijl passen.
 • Het materiaal moet nieuw en innoverend zijn.
 • De stop-motion duurt minimaal 30 seconden en maximaal 60 seconden.
 • Het materiaal gaat over één specifieke opleiding.
 • Er moet in de stijl onderlinge samenhang zijn.
 • Het materiaal moet herkenbaar zijn voor een jonge doelgroep.

Voordat je kunt beginnen moet er verdeeld worden wie welke opleiding voor zijn rekening neemt. Om straks de nieuwe studenten te kunnen laten zien welke opleidingen er zijn en wat er te doen is, moet een plattegrond gemaakt worden. Verdeel met de groepjes wie welk onderdeel voor zijn rekening neemt.

Wanneer de plattegrond (of de 3D-omgeving) klaar is maak je de volgende producten:

 • een rapport informatiebehoefte
 • een storyboard voor de stop-motion
 • een ontwerpschets voor de flyer
 • een ontwerpschets voor het billboard
 • een plan van aanpak voor de realisatie van de cross-media-uiting

Dit geheel presenteer je aan je opdrachtgever. Hierbij is belangrijk dat de onderlinge samenhang duidelijk wordt.

Maak een planning om dit project te kunnen uitvoeren.

(zie voor de uitleg van de verschillende fasen het boek Applicatie en mediaontwikkelaar)

(zie voor het maken van de lay-out Photoshop Basic)

 

Rapport informatiebehoefte

Om tot een juist ontwerp te komen voor het nieuwe promotiemateriaal moet er een inventarisatie gemaakt worden van alle eisen en wensen.
Vaak wordt hiervoor een zogenoemde MoSCoW-analyse gemaakt, wat staat voor: ‘Must have’, ‘Should have’, ‘Could have’ en ‘Won’t have’.

M o S C o W
Must haves Should haves Could haves Won’t haves
Direct doen Snel doen Later doen (N)Ooit doen
 • Must haves: hiermee geef je globaal aan wat er aanwezig moet zijn om alles te laten functioneren.
 • Should haves: dit zijn de zaken die handig zijn als ze aanwezig zijn, maar niet strikt noodzakelijk om het geheel te laten functioneren.
 • Could haves: deze zaken kunnen eventueel aanwezig zijn.
 • Won’t haves: deze zaken benoem je omdat heel duidelijk is dat ze ongewenst zijn.

In dit rapport informatiebehoefte geef je globaal aan wat er aanwezig moet zijn (Must haves) om alles te laten functioneren.

Het rapport informatiebehoefte moet de volgende punten bevatten:

 • een korte beschrijving van de opdracht
 • een beschrijving van de eisen en wensen (op basis van de interviews)
 • een globale beschrijving van de mogelijke oplossingen

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de verrichte werkzaamheden.

Ontwerp

Het ontwerp bevat een opsomming van alle zaken die gerealiseerd gaan worden. Deze kunnen worden ingedeeld volgens de MoSCoW-analyse.

Nadat alle mogelijke wensen en eisen op papier staan, worden deze ingedeeld op urgentie waarbij eveneens de MoSCoW-analyse wordt gebruikt. Het is duidelijk dat de ‘Must haves’ in ieder geval gerealiseerd moeten worden.

Het ontwerprapport moet de volgende punten bevatten:

 • een beschrijving van de gekozen oplossing
 • drie UML-diagrammen (use case, activiteit en sequence-diagram)
 • eventueel een beschrijving van de apparatuur
 • de organisatorische consequenties

Natuurlijk houd je het logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de verrichte werkzaamheden.

Storyboard, flyer en billboard

Storyboard
Vertaal de eisen en wensen naar een storyboard voor de stop-motion.

ap5i2

Billboard
Vertaal de eisen en wensen naar een billboard-schets.

Flyer
Vertaal de eisen en wensen naar een ontwerpschets voor de flyer.

Plan van aanpak

Inventariseer de uit te voeren activiteiten en maak een plan van aanpak. Hiervoor maak je een strokenplanning, ook wel balkenplanning of ‘Gantt Chart’ genoemd. Zie onderstaand voorbeeld.

In een strokenplanning geef je de activiteiten aan door middel van stroken. Dit geeft snel een beeld van de volgorde waarin je de activiteiten moet uitvoeren en de doorlooptijd van elke activiteit.

table_v1

Presentatie

Presenteer je storyboard voor de stop-motion, de flyer, het billboard en het plan van aanpak aan de opdrachtgevers. Let er op dat je de onderlinge samenhang goed tot uiting laat komen.

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de verrichte werkzaamheden.

Realisatie

Stop-motion
Realiseer de stop-motion volgens opdracht, op basis van het storyboard.
Test de werking van de stop-motion en voer zo nodig aanpassingen door.

ap5i3

Flyer
Maak de flyer op basis van de schets en controleer of alles wat beloofd is ook daadwerkelijk wordt gedaan.

Billboard
Realiseer ook het billboard op basis van de schets.

Presenteren

Wanneer de cross-media-uiting klaar is, moet deze worden gepresenteerd. Deze presentatie houd je voor de opdrachtgever.

Je zorgt ervoor dat in je presentatie de onderlinge samenhang duidelijk tot uiting komt.

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.