Applicatie- en mediaontwikkelaar

Applicatie- en mediaontwikkelaar

35. Teleshop Database

Inleiding

Teleshop is een Amerikaans bedrijf dat mobiele telefoons via internet verkoopt. De huidige website kan alleen de bestellingen in een database registreren. De applicatiebeheerder wil een webpagina met een overzicht hebben van alle bestellingen per dag. De nieuwe website van Teleshop heb je al in project 34 vertaald naar het Nederlands en omgezet naar XHTML. Nu wil Teleshop ook een aanpassing van de database.telecom

Situatie

De website moet de mogelijkheid bieden dat de applicatiebeheerder een overzicht van de bestellingen per dag kan genereren, om deze aan de betreffende afdeling te kunnen verstrekken. De database vind je in de bijlage.

Maak een plan van aanpak om dit project uit te voeren. Een onderdeel van je plan van aanpak is de beschrijving van de huidige situatie (onder andere het ERD van de database) op basis waarvan je een wijzigingsvoorstel kunt formuleren.

Omdat de opdrachtgever zijn thuisbasis in Californië heeft, loopt alle communicatie in deze fase via de e-mail. Je mailt je plan van aanpak in het Engels aan de directie van Teleshop.

Wijzigingsvoorstel formuleren

De website moet de nieuwe functionaliteit hebben. De database moet aangepast worden.

De rapportage aan het management moet de volgende punten bevatten:

  • voorstel van de aanpassingen/aanvullingen
  • voorstel van de databaseaanpassingen
  • een testplan

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.

Realisatie

  • Realiseer de nieuwe functionaliteit.
  • Realiseer de databaseaanpassingen.
  • Test conform het testplan.

In deze fase worden de volgende producten opgeleverd:

  • de gerealiseerde website
  • het testrapport

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.