Applicatie- en mediaontwikkelaar

Applicatie- en mediaontwikkelaar

34. Teleshop Website

Inleiding

Teleshop is een Amerikaans telecombedrijf dat zich wil vestigen op de Europese markt. Als opstap naar de Europese markt heeft Teleshop zijn oog laten vallen op Nederland. De hoge gebruiksdichtheid van internet, de grote beschikbaarheid van ADSL en de explosieve groei van user agents (mobiele telefoon, PDA en dergelijke) in Nederland is hier mede de aanleiding toe.cropped-telecom-large1

Situatie

De huidige website van Teleshop is geschreven in HTML, JavaScript, PHP en MySQL. Om optimaal gebruik te kunnen maken van user agents, moet de huidige website omgezet worden van HTML naar XHTML. Daarnaast wil Teleshop ook dat de website voor de Nederlandse markt geschikt gemaakt wordt (naar het Nederlands wordt vertaald).

De website en de database staan in de bijlage. De website moet omgezet worden van HTML naar XHTML. Daarna moet je alle scripts valideren met behulp van Markup Validation Service op internet.

Maak een plan van aanpak om dit project uit te voeren. Een onderdeel van je plan van aanpak is de beschrijving van de huidige situatie op basis waarvan je een wijzigingsvoorstel kunt formuleren.

Omdat de opdrachtgever zijn thuisbasis in Californië heeft, loopt alle communicatie in deze fase via de e-mail. Je mailt je plan van aanpak, in het Engels, aan de directie van Teleshop.

Wijzigingsvoorstel formuleren

De website moet omgezet worden van HTML naar XHTML.

Ook nu stuur je je voorstel, via de mail, in het Engels aan Teleshop.

De rapportage aan het management moet de volgende punten bevatten:

  • voorstel voor het omzetten naar XHTML
  • voorstel voor de Markup Validation
  • voorstel van de aanpassingen/aanvullingen Nederlandstalige omgeving
  • een testplan

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.

Realisatie

  • Realiseer de omzetting naar XHTML.
  • Realiseer de Nederlandstalige site.
  • Realiseer de Markup Validation .
  • Test conform het testplan.

In deze fase worden de volgende producten opgeleverd (let erop dat ook het testrapport in het Engels wordt opgeleverd):

  • de gerealiseerde website
  • een testrapport

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.