Applicatie- en mediaontwikkelaar

Applicatie- en mediaontwikkelaar

33. Arena concerten +

Inleiding

Arena Concerten zoekt nieuw talent via het internet. Je moet de nodige functionaliteit aan de huidige website toevoegen zodat gebruikers hun eigen video’s kunnen uploaden en bekijken.Concert 2

Situatie

De oude HTML-website van Arena Concerten heb je al in project 32 omgezet naar XHTML. De database vind je in de bijlage. De website moet de mogelijkheid bieden dat gebruikers hun eigen video’s kunnen uploaden en bekijken. De website moet ook links naar de top 5 video’s hebben.

Maak een plan van aanpak om dit project uit te voeren. Een onderdeel van je plan van aanpak is de beschrijving van de huidige situatie (onder andere ERD van de database) op basis waarvan je een wijzigingsvoorstel kunt formuleren.

Wijzigingsvoorstel formuleren

  • De website moet de nieuwe functionaliteit hebben.
  • De database moet aangepast worden.

De rapportage aan het management moet de volgende punten bevatten:

  • voorstel van de aanpassingen/aanvullingen
  • voorstel van de database aanpassingen
  • testplan

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.

Realisatie

  • Realiseer de nieuwe functionaliteit.
  • Realiseer de databaseaanpassingen.
  • Test conform het testplan.

In deze fase worden de volgende producten opgeleverd:

  • De gerealiseerde website
  • Het testrapport