Applicatie- en mediaontwikkelaar

Applicatie- en mediaontwikkelaar

32. Arena concerten

Inleiding

Arena Concerten organiseert zomerconcerten. De huidige website van Arena Concerten is geschreven in HTML, JavaScript, PHP en MySQL. Deze website moet omgezet worden van HTML naar XHTML.concert

Situatie

XHTML biedt enkele voordelen boven HTML. Omdat XML-documenten well-formed moeten zijn, kunnen ze gemakkelijker ge├»nterpreteerd worden door user agents. Een correcte XML-parser zal namelijk een fatale error geven als een XML-document niet volledig in orde is. Daarbij komt dat voor het verwerken van XHTML minder rekenkracht nodig is. Hierdoor kan deze ook beter verwerkt worden door user agents, zoals mobiele telefoons en PDA’s. Arena Concerten verwacht dat in de naaste toekomst veel van de reserveringen via deze media zullen worden gedaan.

Voor Arena Concerten zijn dit belangrijke argumenten om de website te laten omzetten van HTML naar XHTML. Als dat gedaan is, moet je alle scripts valideren met behulp van Markup Validation Service op internet.
Tevens wil Arena Concerten een Engelstalige versie van de website. Ook nu al worden er veel kaarten verkocht in de landen om ons heen. Een Engelse website zal dit mogelijk verder stimuleren.

De website is als zip-bestand in bijlage 1 opgenomen.

Maak een plan van aanpak om dit project uit te voeren. Een onderdeel van je plan van aanpak is de beschrijving van de huidige situatie op basis waarvan je een wijzigingsvoorstel kunt formuleren.
Omdat de opdrachtgever veel in het buitenland verkeert, loopt alle communicatie in deze fase via de e-mail.

Wijzigingsvoorstel formuleren

De website moet omgezet worden van HTML naar XHTML en worden voorzien van een Engelstalige versie.

De rapportage aan het management moet de volgende punten bevatten:

 • voorstel voor het omzetten naar XHTML
 • voorstel voor de Markup Validation
 • voorstel van de aanpassingen/aanvullingen en de Engelstalige omgeving
 • testplan
 • presentatie over de voorgestelde wijzigingen en de Engelse omgeving

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.

Realisatie

 • Realiseer de omzetting naar XHTML.
 • Realiseer de Engelstalige site.
 • Realiseer de Markup Validation.
 • Test conform het testplan.

In deze fase worden de volgende producten opgeleverd:

 • de gerealiseerde website
 • het testrapport

Bijlage