Applicatie- en mediaontwikkelaar

Applicatie- en mediaontwikkelaar

31. QR-code Tuincentrum OEIT

Inleiding

QR-code plantTuincentrum OEIT ontwikkelt zich bijzonder succesvol en wordt iedere dag innovatiever. De directie heeft zich voorgenomen steeds gebruik te maken van de laatste ontwikkelingen om de klanten van het tuincentrum zo optimaal mogelijk van dienst te zijn.
Daarom is nu het idee ontstaan om de klanten via hun smartphone informatie te geven over de producten in het tuincentrum. Daarbij wil de directie zich in eerste instantie specifiek richten op de planten.

 

Situatie

Op dit moment beschikt het tuincentrum over een uitgebreide database met plantgegevens. Daarin staat informatie die voor klanten belangrijk kan zijn. Zo kan een klant op dit moment bij een aantal opstellingen naar planten zoeken met specifieke eigenschappen. Dat voorziet voor een deel in de behoefte. Als een klant door het tuincentrum loopt komt hij/zij langs allerlei planten waar men vragen over heeft:

 • Hoe hoog wordt dit plantje?
 • Wanneer bloeit het plantje?
 • Hoe lang bloeit het plantje?
 • Hoe ziet het eruit in volle glorie?

Dat kunnen we op een kaartje zetten bij de planten, maar die kaartjes raken kwijt en zijn beperkt in omvang. Daarbij komt dat de kosten voor productie en onderhoud van al die kaartjes nogal hoog zijn. Daarom wil men de informatie direct uit de database van het tuincentrum halen. De eigenaar stelt zich het volgende voor: bij elk plantje hangt een QR-code die verwijst naar de actuele informatie uit de database. De klant loopt door het tuincentrum, ziet een plantje waar hij/zij meer over wil weten, scant de QR-code en alle beschikbare informatie wordt aan de klant gepresenteerd op het scherm van de smartphone.

Om te beginnen neem je de volgende stappen:

 • Maak een definitiestudie van de systeemeisen.
 • Maak een functioneel ontwerp voor de QR-applicatie.
 • Ontwikkel drie UML-diagrammen (use case, activity en sequence diagram).
 • Maak een technisch ontwerp voor de QR-applicatie.
 • Schrijf een plan van aanpak voor de realisatie.

Maak een planning om dit project uit te voeren.

Definitiestudie

Om een juiste oplossing te kiezen voor OEIT moet er een inventarisatie gemaakt worden van alle benodigdheden voor de applicatie. Er moet gekeken worden naar haalbaarheid.
Vaak wordt hiervoor een zogenoemde MoSCoW-analyse gemaakt, wat staat voor: ‘Must have’, ‘Should have’, ‘Could have’ en ‘Won’t have’.

Om de definitiestudie goed te kunnen maken, moet je jezelf vragen stellen als:

 • Welk operating system is er op de computers geïnstalleerd?
 • Is er voldoende bandbreedte?

Een belangrijk onderdeel van het advies is de begroting van de kosten die gemaakt moeten worden om de internetomgeving te realiseren (het boodschappenlijstje).

In deze definitiestudie geef je globaal aan wat er aanwezig moet zijn (Must have) om alles te laten functioneren.

Het eindrapport wordt in het Nederlands en in het Engels opgeleverd en moet de volgende punten bevatten:

 • een korte beschrijving van het huidige systeem
 • een globale beschrijving van de mogelijke oplossingen
 • de organisatorische consequenties
 • een globale kosten-batenanalyse
 • een advies omtrent de beslissing al of niet verder te gaan

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de verrichte werkzaamheden.

Functioneel ontwerp

Het functioneel ontwerp bevat een opsomming van alle functionaliteiten van de QR-applicatie. De functionaliteiten kunnen worden ingedeeld volgens de MoSCoW-analyse.

De functionaliteiten worden meestal aangegeven door de opdrachtgever, eventueel in samenspraak met (externe) deskundigen. Voor dit project moet je de informatie halen uit de beschrijving van de situatie en je eigen inschatting van een en ander.

Nadat alle mogelijke functionaliteiten op papier staan, worden deze ingedeeld op urgentie waarbij de MoSCoW-analyse wordt gebruikt. Het is duidelijk dat de ‘Must haves’ in ieder geval gerealiseerd moeten worden.

 • Must haves: hiermee geef je globaal aan wat er aanwezig moet zijn om alles te laten functioneren.
 • Should haves: dit zijn de zaken die handig zijn als ze aanwezig zijn, maar niet strikt noodzakelijk om het geheel te laten functioneren.
 • Could haves: deze zaken kunnen eventueel aanwezig zijn.
 • Won’t haves: deze zaken benoem je omdat heel duidelijk is dat ze ongewenst zijn.

Het functioneel ontwerprapport moet in het Nederlands en het Engels worden opgeleverd en de volgende punten bevatten:

 • een beschrijving van de gekozen oplossing
 • drie UML-diagrammen (use case, activity en sequence diagram)
 • eventueel een beschrijving van de apparatuur
 • de organisatorische consequenties
 • tekeningen/schema’s van de te ontwikkelen applicatie

Je houdt een Engelstalige presentatie waarin je je ontwerp ‘verkoopt’.

Natuurlijk houd je het logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.

Technisch ontwerp

Vertaal het functioneel ontwerp naar een technisch ontwerp. In het technisch ontwerprapport lever je de volgende producten op:

 • de look and feel van de beeldschermopbouw
 • de opslagstructuur voor de vast te leggen gegevens
 • een uitgebreide testprocedure voor de QR-applicatie

De docent moet het technisch ontwerp goedkeuren

Plan van aanpak

Inventariseer de uit te voeren activiteiten en maak een plan van aanpak, waarin je zowel de planning van de werkzaamheden als de kostenraming specifiek beschrijft. Hiervoor maak je een strokenplanning, ook wel balkenplanning of ‘Gantt Chart’ genoemd. 04-2a Planning 1

In een strokenplanning geef je de activiteiten aan door middel van stroken. Dit geeft snel een beeld van de volgorde waarin je de activiteiten moet uitvoeren en de doorlooptijd van elke activiteit.

Vaak wordt een paragraaf opgenomen in het plan van aanpak waarin de bestaande situatie, de problemen en de nieuwe situatie beschreven worden. Ook de betrokkenen bij het project worden genoemd.

In het plan van aanpak wordt ook een opsomming gegeven van alle benodigde apparatuur voor de proefopstelling. Soms worden zelfs de kosten van de proefopstelling berekend. Let op dat als je kosten berekent, je voor een bedrijf altijd de btw apart moet vermelden.

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.