Applicatie- en mediaontwikkelaar

Applicatie- en mediaontwikkelaar

30. Webwinkel voor Gambia

Inleiding

Anna is een belangrijke vrouw in Gambia. Nadat ze in Nederland altijd werkzaam geweest is in de psychiatrie, is ze nu gepensioneerd. Tijdens haar werkzame jaren is ze een aantal keer in Gambia geweest, waar ze met eigen ogen heeft gezien dat de psychische hulpverlening ver beneden peil is. Eigenlijk is er helemaal niets geregeld. Een aantal jaar geleden heeft Anna besloten haar tijd en energie te steken in het opzetten van een psychiatrisch ziekenhuis in Banjul, de hoofdstad van Gambia. Alles wat Anna heeft opgebouwd, heeft ze gedaan met giften uit Nederland en met het onderhouden van een groot netwerk. Nee, geen computernetwerk, een netwerk van mensen met invloed.Gambia-2009-119

Situatie

Anna grijpt elke kans aan om aan geld te komen. Zo koopt ze bij de lokale bevolking allerlei ‘goederen’ die zij in Nederland met winst verkoopt. Inmiddels heeft Anna in haar Nederlandse woonplaats de Gambia-shop opgezet. Deze winkel wordt volledig door vrijwilligers gerund en alle opbrengsten worden gebruikt om de medische voorziening in Gambia te verbeteren. Zo ontstaat er een situatie met alleen maar winnaars. De lokale bevolking krijgt een redelijke prijs voor de gemaakte en geleverde artikelen. Het ziekenhuis beschikt over extra middelen, wat ook weer ten goede komt van de lokale bevolking. Zie voor een impressie bijlage 1.
Bij de Gambia-shop koop je knuffels en trendy kleding en sieraden. Maar ook wierook, authentieke muziekinstrumenten, leuke woonaccessoires en bijzondere bureauartikelen.

Goed voor mens en milieu
De producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten (zoals zilversmeden, pottenbakkers en batikkers) er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je de individuele Gambiaan en maak je het mogelijk een ziekenhuis voor psychiatrische patiënten ter plaatse te runnen.
Een van de vrijwilligers heeft Anna gewezen op de mogelijkheid een webshop in het leven te roepen. Met de juiste publiciteit zou de verkoop wellicht veel groter kunnen worden. De vrijwilliger heeft bij een kennis gezien dat er open-source-software is voor dit soort toepassingen. Probleem is dat hij geen kennis heeft van ICT en alleen de klok heeft horen luiden maar niet weet waar de klepel hangt. Wat hij wel hoorde was de naam: osCommerce, zie bijlage 2.

Definitiestudie

 • Inventariseer de mogelijkheden en de consequenties van de implementatie van osCommerce binnen de Gambia-shop.
 • Schrijf een advies over de toepassing van osCommerce.

Het eindrapport moet de volgende punten bevatten:

 • een korte beschrijving van het huidige systeem
 • een globale beschrijving van de mogelijkheden van osCommerce
 • een globale kosten-batenanalyse
 • een advies omtrent de beslissing al of niet verder te gaan

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de verrichte werkzaamheden.

Implementatieplan

Als Anna akkoord is, moet er een implementatieplan worden gemaakt voor de gekozen oplossing. Dit doe je natuurlijk op basis van de definitiestudie en het ontwerp.

Het implementatieplan moet de volgende punten bevatten:

 • een plan van aanpak
 • een beschrijving van de (aan te schaffen) software
 • een beschrijving van de gekozen oplossing: een inrichtingsvoorstel webshop
 • de organisatorische consequenties voor de beheerders
 • de consequenties voor de gebruikers
 • een acceptatietest voor gebruik van de webshop
 • een acceptatietest voor de beheerders van de webshop

Het implementatieplan presenteer je aan de opdrachtgever.

Natuurlijk houd je het logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.

Plan van aanpak

Inventariseer de uit te voeren activiteiten en maak een plan van aanpak, waarin je zowel de planning van de werkzaamheden als de kostenraming specifiek beschrijft. Hiervoor maak je een strokenplanning, ook wel balkenplanning of ‘Gantt Chart’ genoemd. 04-2a Planning 1

In een strokenplanning geef je de activiteiten aan door middel van stroken. Dit geeft snel een beeld van de volgorde waarin je de activiteiten moet uitvoeren en de doorlooptijd van elke activiteit.

Vaak wordt een paragraaf opgenomen in het plan van aanpak waarin de bestaande situatie, de problemen en de nieuwe situatie beschreven worden. Ook de betrokkenen bij het project worden genoemd.

In het plan van aanpak wordt ook een opsomming gegeven van alle benodigde apparatuur voor de proefopstelling. Soms worden zelfs de kosten van de proefopstelling berekend. Let op dat als je kosten berekent, je voor een bedrijf altijd de btw apart moet vermelden.

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.

Implementatie

Op basis van het implementatieplan maak je een webshop die je gaat gebruiken om je opdrachtgever een demonstratie van het programma te geven. Daarbij maak je duidelijk hoe de webshop werkt. Je laat zien hoe een aankoop verloopt. Natuurlijk gebruik je daarbij de juiste terminologie. Tijdens de demonstratie vertel je de beheerder van de webshop ook welke organisatorische consequenties het gebruik van osCommerce met zich meebrengt.

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.

In deze fase worden de volgende producten opgeleverd:

 • een werkende webshop
 • een demonstratie van de webshop aan de hand van een aankoop
 • een uitleg van de organisatorische consequenties van osCommerce voor de beheerder
 • een overzicht van benodigdheden om met osCommerce te kunnen werken

Rapportage implementatie

Lang niet alle gebruikers en beheerders zullen even enthousiast zijn over het feit dat er zaken gaan veranderen. Daarom moet er een acceptatietest worden uitgevoerd voor deze groepen.

 • een rapportage van de acceptatietest voor kopers
 • een rapportage voor de beheerders

Bijlagen