Applicatie- en mediaontwikkelaar

Applicatie- en mediaontwikkelaar

3. Pizzaketen Sopranos

Inleiding

Pizzaketen Sopranos breidt uit. Daardoor ontstaat de behoefte aan een website voor online-bestellingen.

pizza

Situatie

De heer Carleone is hoofd automatisering van Sopranos pizza. Hij is op zoek naar uitvoerders voor het maken en onderhouden van een website voor online-bestellingen. Jij wilt deze opdracht verwerven als beginnend applicatieontwikkelaar. Schrijf een brief aan de heer Carleone in het Engels met argumenten voor het verkrijgen van deze opdracht. Geef bijvoorbeeld je cv, portfolio, referenties en ervaring en probeer de heer Carleone te overtuigen van je bekwaamheid om deze opdracht succesvol uit te voeren.

De website van Sopranos pizza moet in de volgende behoeften voorzien:

 • Welkomstpagina met links naar de menukaart
 • Menu met links naar 4 soorten pizza’s:
  • Cheesy Steak
  • Vegetariano
  • Quattro fromaggi
  • Sopranos deluxe

De klant mag kiezen uit: medium pizza (25 cm), large pizza (35 cm) of calzone.

Online-bestelling
Het bestelformulier controleert of de postcode juist is. De bestelling wordt afhankelijk van de postcode verstuurd naar een van de volgende restaurants:

 • Sopranos pizza Rotterdam
 • Sopranos pizza Amsterdam
 • Sopranos pizza Utrecht

Als de heer Carleone akkoord is, neem je de volgende stappen. Je maakt:

 • een definitiestudie van de systeemeisen
 • een functioneel ontwerp voor de webapplicatie
 • een technisch ontwerp voor de webapplicatie

Maak een planning om dit project te kunnen uitvoeren, inclusief realisatie en testen.

Definitiestudie

Om een juiste oplossing te kiezen voor Sopranos pizza moet er een inventarisatie gemaakt worden van alle benodigdheden voor de website. Er moet gekeken worden naar haalbaarheid en de gevolgen voor de werkwijze van de medewerkers. Vaak wordt hiervoor een zogenaamde MoSCoW-analyse gemaakt. MoSCoW staat voor: ‘Must have’, ‘Should have’, ‘Could have’ en ‘Would like to, but probably cannot have’ of ook wel ‘Won’t have’.

Om de definitiestudie goed te kunnen maken moet je vragen stellen als: Welk operatingsystem is er op de computers geïnstalleerd? Is er voldoende bandbreedte? Enzovoort.

Een belangrijk onderdeel van het advies is de begroting van de kosten die gemaakt moeten worden om de internetomgeving te realiseren (het boodschappenlijstje). In deze definitiestudie geef je globaal aan wat er aanwezig moet zijn (Must haves) om alles te laten functioneren.

De webapplicatie moet aan de volgende eisen voldoen:

 • de applicatie heeft een fraaie vormgeving met een ruitjesmotief
 • er is een compleet menu met algemeen informatie zoals ingrediënten en prijzen
 • er is een bestelformulier dat controleert of de postcode juist is
 • als de postcode juist is dan wordt de bestelling afhankelijk van de postcode naar een van de volgende restaurants verstuurd:
  • Sopranos pizza Rotterdam
  • Sopranos pizza Amsterdam
  • Sopranos pizza Utrecht

De gegevens moeten online kunnen worden ingevoerd om later door medewerkers van Sopranos pizza te kunnen worden behandeld.

Het eindrapport moet de volgende punten bevatten:

 • een korte beschrijving van het huidige systeem
 • een globale beschrijving van de mogelijke oplossingen
 • de organisatorische consequenties
 • een globale kosten-batenanalyse
 • een advies omtrent de beslissing om al of niet verder te gaan

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt van de verrichte werkzaamheden.

Functioneel ontwerp

Het functioneel ontwerp bevat een opsomming van alle functionaliteiten van de website. De functionaliteiten kunnen worden ingedeeld op basis van de MoSCoW-analyse.

De functionaliteiten worden meestal aangegeven door de opdrachtgever, eventueel in samenspraak met (externe) deskundigen. Voor dit project moet je de informatie halen uit de beschrijving van de situatie en je eigen inschatting van een en ander.

Nadat alle mogelijke functionaliteiten op papier staan, worden deze ingedeeld op urgentie waarbij de MoSCoW-analyse wordt gebruikt.

Het is duidelijk dat de Must haves in ieder geval gerealiseerd moeten worden.

 • Must haves: hiermee geef je globaal aan wat er aanwezig moet zijn om alles te laten functioneren.
 • Should haves: dit zijn de zaken die handig zijn als ze aanwezig zijn, maar niet strikt noodzakelijk om het geheel te laten functioneren.
 • Could haves: deze zaken kunnen eventueel aanwezig zijn.
 • Won’t haves: deze zaken benoem je omdat heel duidelijk is dat ze ongewenst zijn

Het functioneel-ontwerprapport moet de volgende punten bevatten:

 • een beschrijving van de gekozen oplossing
 • eventueel een beschrijving van de apparatuur
 • de organisatorische consequenties
 • tekeningen/schema’s van de te ontwikkelen applicatie

Natuurlijk houd je het logboek bij waarin je verantwoording aflegt van de gedane werkzaamheden.

Technisch ontwerp

Vertaal het functioneel ontwerp naar een technisch ontwerp. In het technisch-ontwerprapport lever je de volgende producten op:

 • de look and feel van de beeldschermopbouw
 • de opslagstructuur voor de vast te leggen gegevens
 • een uitgebreide testprocedure voor de webapplicatie

De docent moet het technisch ontwerp goedkeuren.

Realisatie

Realiseer de applicatie volgens opdracht op basis van het technisch ontwerp. Zorg ervoor dat tijdens en na het realisatieproces de documentatie correct en volledig is. Test de werking en functionaliteit van de gerealiseerde applicatie en voer zo nodig aanpassingen door.
In je testplan geef je aan hoe en door wie je de applicatie laat testen. De test moet zo volledig zijn dat alle mogelijkheden op elke mogelijke wijze worden getest. Het is de bedoeling dat de applicatie door verschillende personen wordt getest.

Het eindrapport realisatie moet de volgende punten bevatten:

 • een werkende webapplicatie
 • documentatie voor onderhoud van de applicatie
 • een testplan

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.

Testen

Wanneer de applicatie klaar is, moet deze worden getest. Dit doe je op basis van het testplan uit de vorige fase.
In het testrapport wordt een opsomming gegeven van alle uitgevoerde testen (als bijlage worden de afzonderlijke testen meegeleverd). Als uit de testen blijkt dat er (op onderdelen) aanpassingen gedaan moeten worden, dan worden deze opgenomen in het wijzigingsvoorstel.

Het testrapport moet de volgende punten bevatten:

 • een samenvatting van de testresultaten
 • een wijzigingsvoorstel (indien nodig)
 • bijlage: de afzonderlijke testresultaten

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.