Applicatie- en mediaontwikkelaar

Applicatie- en mediaontwikkelaar

29. Signed CD

Inleiding

Signed CD is een cd/dvd-winkel gespecialiseerd in cd’s en dvd’s met een originele handtekening van de artiest. Klanten komen van overal om in Zeeland een cd of dvd te kopen. Al geruime tijd maakt Signed CD gebruik van de mogelijkheid om de cd’s en dvd’s via eBay aan te bieden en tegen opbod te verkopen. Vaak lukt dit met succes. Maar de winkel, onder kenners bekend in West-Europa, wil men echt niet sluiten. Niemand weet hoe Gerard Kreeke aan deze cd’s komt, maar duidelijk zal zijn dat hij veel contacten heeft in de muziekindustrie.Signed CD's

Situatie

Gerard heeft aan aantal jaar geleden een databaseprogramma laten maken om zijn administratie te doen. Jarenlang heeft het gewerkt, maar wel met beperkingen. Dagelijks laat hij de verkoopresultaten mailen naar zijn filiaal in Goes, waar een van zijn medewerkers de gegevens invoert in de database. Wanneer Gerard nieuwe cd’s of dvd’s heeft, dan werkt het op dezelfde manier: de gegevens worden in Goes ingevoerd en bijgehouden. De filialen in Middelburg en Vlissingen krijgen elke ochtend een overzicht gemaild, zodat zij voor klanten ook inzicht hebben in de voorraad van de andere filialen. Wil een klant een cd uit een ander filiaal, dan wordt deze gereserveerd en naar het betreffende filiaal of rechtstreeks naar de klant gestuurd.

Gerard heeft zo’n vermoeden dat een en ander anders kan. Hij vraagt zich af of het niet mogelijk is de gegevens via internet voor de verschillende gebruikers beschikbaar te maken. Dat zou hem een tijdbesparing opleveren van een paar uur per dag. Tevens voorkomt hij daarmee dat een bepaalde cd dubbel wordt verkocht.

Daarnaast voldoet de tabel personeel niet meer. Gerard zou graag een volledig personeelsbestand hebben, waarin ook zaken als telefoonnummer, sofinummer en dergelijke zijn opgenomen. Natuurlijk moeten die ook kunnen worden afgedrukt.

Gezien de groei van het bedrijf en de vraag uit de markt wil Gerard een nieuw filiaal openen in Bergen op Zoom. Hij heeft geen contacten in die plaats, maar heeft wel personeel nodig. Hij vraagt zich af of het CWI iets voor hem kan betekenen. Door de drukte heeft Gerard zelf geen tijd om dat uit te zoeken, dus hij vraagt jou om dat te doen.
In dat kader wil Gerard ook weten of er een cao is waaraan hij zich moet gaan houden nu het bedrijf steeds groter wordt en er meer personeel komt. Hij vraagt je om uit te zoeken welke cao van toepassing is en wat daar eigenlijk allemaal in geregeld wordt.
Ten slotte werkt er in het filiaal in Vlissingen iemand die waarschijnlijk geld uit de kassa ontvreemdt. Gerard kan dat niet bewijzen, maar hij wil die persoon wel ontslaan. Nu jij toch bezig bent met arbeidsvoorwaarden en dergelijke, wil Gerard van jou weten of dat mag en zo ja, op welke gronden hij dat zou kunnen doen.

Er is onlangs een klant geweest die denkt dat hij door Gerard is opgelicht. Hij beweert dat de handtekening op de cd vals is, wat overigens niet terecht is. De klant heeft aangifte gedaan bij de politie en er zal een rechtszaak komen. Hier heeft Gerard ook nog nooit mee te maken gehad. Hij vraagt jou om uit te zoeken hoe dat zit met het Nederlandse rechtsstelsel. Voor welke rechtbank zal Gerard moeten verschijnen? We leven in een rechtsstaat, maar wat betekent dat nou eigenlijk? Wordt het een civiel proces of een strafproces? Stel dat de rechter Gerard schuldig verklaart terwijl hij dat niet is, wat kan Gerard dan nog doen? Gerard is op zoek naar antwoorden op deze vragen en naar meer informatie die nuttig kan zijn.

Maak een plan van aanpak.

Wijzigingsvoorstel formuleren

Van jou wordt verwacht dat je een wijzigingsvoorstel formuleert. Hierin moet je aangeven welke aanpassingen mogelijk zijn om de database aan de wensen van Gerard en de mogelijkheden van nu aan te passen.
Zorg ervoor dat de documentatie optimaal is bijgewerkt.

De rapportage aan Gerard moet de volgende punten bevatten:

 • ERD van de huidige database
 • wijzigingsvoorstel database (in- en uitvoerdocumenten webbased maken)
 • voorstel van de aanpassingen/aanvullingen met betrekking tot documentatie
 • testplan

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.

Realisatie

Jouw opdracht is als volgt:

 • Realiseer de aanpassing aan de database.
 • Realiseer de webbased mogelijkheid van het informatiesysteem.
 • Werk de documentatie bij.
 • Test de database conform het testplan.
 • Zoek uit wat de rol van het CWI zou kunnen zijn in de situatie van Gerard.
 • Zoek uit onder welke cao het personeel van Gerard valt en geef globaal aan wat in deze cao geregeld wordt.
 • Zoek uit of Gerard het (mogelijk) stelende personeelslid mag ontslaan en op welke gronden.
 • Zoek voor Gerard informatie over het Nederlandse rechtsstelsel en geef in ieder geval antwoord op zijn vragen.

In deze fase worden de volgende producten opgeleverd:

 • de gerealiseerde databaseomgeving
 • het testrapport
 • de bijgewerkte documentatie voor de beheerders
 • een instructie voor de gebruikers van de database
 • een overzicht waarin de vragen van Gerard rondom zijn personeel beantwoord worden
 • een overzicht waarin de vragen van Gerard rondom de rechtszaak beantwoord worden
 • nuttige extra informatie over het Nederlandse rechtsstelsel

29: Signed CD